Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr V/59/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Trzygłów - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 11:38:23
Uchwała Nr V/59/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Trzygłów - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 11:38:11
Uchwała Nr V/59/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Trzygłów Alicja Misiecka 2011-03-15 11:38:01
Uchwała Nr V/60/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Waniorowo Alicja Misiecka 2011-03-15 11:34:55
Uchwała Nr V/61/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wilczkowo Alicja Misiecka 2011-03-15 11:33:01
Uchwała Nr V/61/2011 z 9.03.2011 w spr. Zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wilczkowo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 11:31:26
Uchwała Nr V/61/2011 z 9.03.2011 w spr. Zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wilczkowo - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 11:31:06
Uchwała Nr V/62/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Zielin Alicja Misiecka 2011-03-15 11:29:08
Uchwała Nr V/63/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach Alicja Misiecka 2011-03-15 11:03:54
Uchwała Nr V/64/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału w wysokości 1/48 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Gryficach oznaczonej numerem 242/15, na której wzniesiony został budynek garażowy Alicja Misiecka 2011-03-15 11:01:16
Uchwała Nr V/65/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kamieńskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2011-03-15 10:58:21
Uchwała Nr V/66/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Kaliskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2011-03-15 10:56:14
uchwała Nr V/67/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach stanowiącej działkę nr 74/10, na której wzniesiony został pawilon handlowy Alicja Misiecka 2011-03-15 10:54:11
Uchwała Nr V/68/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki w Gryficach Alicja Misiecka 2011-03-15 10:51:31
uchwała Nr V/69/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 55 położoną w miejscowości Kukań gmina Gryfice Alicja Misiecka 2011-03-15 10:49:21
Uchwała Nr V/67/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach stanowiącej działkę nr 74/10, na której wzniesiony został pawilon handlowy - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 10:46:24
Uchwała Nr V/65/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kamieńskiej w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 10:46:19
Uchwała Nr V/63/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 10:46:15
Uchwała Nr V/69/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 55 położoną w miejscowości Kukań gmina Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 10:46:11
Uchwała Nr V/64/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału w wysokości 1/48 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Gryficach oznaczonej numerem 242/15 na której wzniesiony został budynek garażowy. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 10:46:10
Uchwała Nr V/66/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Kaliskiej w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 10:46:08
Uchwała Nr V/68/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki w Gryficach. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 10:46:06
Uchwała Nr V/63/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:43:00
Uchwała Nr V/69/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 55 położoną w miejscowości Kukań gmina Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:34:15
Uchwała Nr V/69/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażen8ia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 55 położoną w miejscowości Kukań gmina Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:31:14
Uchwała Nr V/64/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału w wysokości 1/48 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Gryficach oznaczonej numerem 242/15 na której wzniesiony został budynek garażowy. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:30:29
Uchwała Nr V/65/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kamieńskiej w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:24:53
Uchwała Nr V/66/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Kaliskiej w Gryficach - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:22:36
Uchwała Nr V/67/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach stanowiącej działkę nr 74/10, na której wzniesiony został pawilon handlowy - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:20:52
Uchwała Nr V/68/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki w Gryficach. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:18:40
Uchwała Nr V/69/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażen8ia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 55 położoną w miejscowości Kukań gmina Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-15 09:16:45
Uchwała Nr V/70/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrebnej własności lokali mieszkalnych w budynku trzy rodzinnym położonym w Rzęskowie nr 20 na działce o numerze ewidencyjnym 297, stanowiącej współwłasność gminy Gryfice w udziale 2/6 części i osób fizycznych w łącznym udziale 4/6 części Alicja Misiecka 2011-03-15 09:13:33
Uchwała Nr V/71/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym położonym w Świeszewie nr 19 na działce o numerze ewidencyjnym 460/1, stanowiącej współwłasność gminy Gryfice w udziale 1/2 części i osoby fizycznej w udziale 1/2 części Alicja Misiecka 2011-03-15 09:09:47
Uchwała Nr V/72/2011 z 9.03.2011 w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność gminy jako mienia komunalnego Alicja Misiecka 2011-03-15 09:05:48
Uchwała Nr V/73/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Alicja Misiecka 2011-03-15 09:03:43
Uchwała Nr V/74/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Alicja Misiecka 2011-03-15 09:01:32
Uchwała Nr V/75/2011 z 9.03.2011 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi gryfickiemu na realizację zadania pn. " Prowadzenie centrum konsultacyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin". Alicja Misiecka 2011-03-14 15:08:07
Uchwała Nr V/76/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących świetlice wiejskie Alicja Misiecka 2011-03-14 15:05:55
Uchwała Nr V/75/2011 z 9.03.2011 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi gryfickiemu na realizacje zadania pn. prowadzenie centrum konsultacyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-14 14:44:31
Uchwała Nr V/76/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących świetlice wiejskie - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-03-14 14:44:29