Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Gryfic na temat aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Alicja Bojówka 2008-12-04 10:53:49
Zarządzenie nr 551/2008 z dnia 05.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 Karina Markowska 2008-12-03 14:02:35
Zarządzenie nr 550/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych Karina Markowska 2008-12-03 14:00:31
Zarządzenie nr 548/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Karina Markowska 2008-12-03 13:56:16
Zarządzenie nr 547/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2008-12-03 13:53:54
Zarządzenie nr 546/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Niechorskiej Karina Markowska 2008-12-03 13:52:07
Zarządzenie nr 545/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie przekazania radiomagnetofonów Gimnazjum nr 1 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-03 13:44:19
Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w celi zapobiegania uzależnieniom i przemocy. Daniel Igielski 2008-11-28 11:37:58
Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta Daniel Igielski 2008-11-28 11:36:27
Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta Daniel Igielski 2008-11-28 11:36:01
Udzielenie kredytu długoterminowego Grzegorz Szredziński 2008-11-28 09:24:49
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2008r. Małgorzata Gołąb 2008-11-27 14:49:02
Uchwała Nr XXI/277/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18.11.2008r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 rok Małgorzata Gołąb 2008-11-27 14:44:39
Zarządzenie Nr 547/2008 Burmistrza Gryfic z dnia 31.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Małgorzata Gołąb 2008-11-27 13:04:05
Uchwała Nr XXI/277/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2008 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 10:36:57
Uchwała Nr XXI/278/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Alicja Misiecka 2008-11-27 10:34:08
Uchwała Nr XXI/279/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2009 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 10:21:19
Uchwała Nr XXI/280/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Alicja Misiecka 2008-11-27 10:19:46
Uchwała Nr XXI/281/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Otok gmina Gryfice stanowiących działki nr 157/13 i nr 157/14 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:18:34
Uchwała Nr XXI/282/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kołomąć gmina Gryfice na działce 82/2 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:15:47
Uchwała Nr XXI/283/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Alicja Misiecka 2008-11-27 10:13:04
Uchwała Nr XXI/284/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Skarbowi Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 10 m.Gryfice oznaczonej numerem 22 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:11:24
Uchwała Nr XXI/285/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 205/2 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 204 Alicja Misiecka 2008-11-27 10:09:03
Uchwała Nr XXI/286/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Sportowej w Gryficach Alicja Misiecka 2008-11-27 10:06:15
Uchwała Nr XXI/287/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zgody na obciążenie gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 53/18 położoną w Gryficach przy ul. 11 Listopada w obrębie geodezyjnym nr 5 służebnością gruntową Alicja Misiecka 2008-11-27 10:04:20
Uchwała Nr XXI/288/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIII/165/2007 z dn. 18.12.2007 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 10:01:43
Uchwała Nr XXI/289/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIII/166/2007 z dn. 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. Alicja Misiecka 2008-11-27 09:59:34
Uchwała Nr XXI/290/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXV/230/2005 z dn. 22.03.2005 w spr. regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Alicja Misiecka 2008-11-27 09:57:08
Uchwała Nr XXI/291/2008 z dn.18.11.2008 w spr. nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Gryfice, a Powiatem Gryfickim w realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Alicja Misiecka 2008-11-27 09:54:47
Sesja XXI Alicja Misiecka 2008-11-27 09:50:39
Wyniki naboru Daniel Igielski 2008-11-20 11:32:55
Sprawozdanie Nr 8 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 września 2008r. do dnia 10 listopada 2008r. Karina Markowska 2008-11-18 10:19:43
- dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-18 10:16:37
- dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-18 10:16:35
Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Rzęskowo Grzegorz Szredziński 2008-11-14 09:47:32
Zarządzenie nr 544/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo Karina Markowska 2008-11-13 11:52:00
Zarządzenie nr 544/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 11:48:33
Zarządzenie nr 544/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo - dokument usunięty Karina Markowska 2008-11-13 11:48:16
Zarządzenie nr 543/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia gruntu stanowiącego działkę nr 443/3 o powierzchni 982 m2 położonego w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu Karina Markowska 2008-11-13 11:44:24
Zarządzenie nr 542/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 426 i 427 o łącznej powierzchni 400 m2 położonych w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Karina Markowska 2008-11-13 11:33:34