Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/282/2000 z 12.12.2000 w sprawie przyjecia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Karina Markowska 2005-08-01 10:49:45
Uchwała Nr XXI/267/2000 z 12.12.2000 w sprawie powołania Komisjin Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienia komunalnego - dokument usunięty Karina Markowska 2005-08-01 10:49:01
Uchwała Nr XXVI/338/2001 z 26.06.2001 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w zakresie budowy obiektów handlowych Karina Markowska 2005-08-01 10:48:20
Uchwała Nr XXVI/329/2001 z 26.06.2001 w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia prowadzone przez przedszkola gminne Karina Markowska 2005-08-01 10:44:34
Uchwała Nr XXVI/327/2001 z 26.06.2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego Karina Markowska 2005-08-01 10:43:27
Uchwała Nr XXVI/337/2001 z 26.06.2001 w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania na terenie gminy Gryfice, numerów obwodów oraz siedzib obwodowycyh komisji wyborczych Karina Markowska 2005-08-01 10:42:50
Uchwała Nr XXVI/336/2001 z 26.06.2001 w sprawie aportu nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej Karina Markowska 2005-08-01 10:42:21
Uchwała Nr XXVI/335/2001 z 26.06.2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców Karina Markowska 2005-08-01 10:41:51
Uchwała Nr XXVI/334/2001 z 26.06.2001 w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 10:41:10
Uchwała Nr XXVI/333/2001 z 26.06.2001 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Gryficach przy ul. Śniadeckich znajdującego się w trwałym zarządzie na okres 25 lat Karina Markowska 2005-08-01 10:40:37
Uchwała Nr XXVI/332/2001 z 26.06.2001 w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 10:40:04
Uchwała Nr XXVI/330/2001 z 26.06.2001 w sprawie zmiany harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/286/2000 Karina Markowska 2005-08-01 10:38:41
Uchwała Nr XXVI/331/2001 z 26.06.2001 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 10:38:05
Ogłoszenie o zamówieniu: usługa dowozy dzieci do szkół. Karina Markowska 2005-07-26 12:02:25
Uchwała Nr XV/139/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2004r. Karina Markowska 2005-07-13 13:57:13
Uchwała Nr XVI/175/2000 z dnia 17.05.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - dokument usunięty Karina Markowska 2005-07-13 13:55:31
Uchwała Nr XVI/176/2000 z dnia 17.05.2000 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. przeanalizowania i opracowania wniosków końcowych dotyczących wprowadzenia w życie obowiązujących postanowień Usta - dokument usunięty Karina Markowska 2005-07-13 13:54:19
Uchwała Nr XXVIII/272/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Cichej w Gryficach Karina Markowska 2005-07-13 13:49:26
Uchwała Nr XXVIII/273/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Cichej w Gryficach. Karina Markowska 2005-07-13 13:49:11
Uchwała Nr XXVIII/274/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste bez przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Strzeleckiej w Gryficach Karina Markowska 2005-07-13 13:48:47
Uchwała Nr XXVIII/268/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej położnej w Dziadowie. Karina Markowska 2005-07-13 13:48:34
Uchwała Nr XXVIII/279/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie zmian do harmonogramu działań stanowiącego załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Karina Markowska 2005-07-13 13:48:17
Uchwała Nr XXVIII/282/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej Karina Markowska 2005-07-13 13:48:03
Uchwała Nr XXVIII/278/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach. Karina Markowska 2005-07-13 13:47:49
Uchwała Nr XXVIII/277/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ulicy Szafirowej w Karina Markowska 2005-07-13 13:47:25
Uchwała Nr XXVIII/276/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych przy ulicy Bursztynow Karina Markowska 2005-07-13 13:47:03
Uchwała Nr XXVIII/275/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został pawilon handlowy położony przy ulicy Ks. St. Ruta 99 w Gryficach. Karina Markowska 2005-07-13 13:46:47
Uchwała Nr XXVIII/271/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości nie zabudowanych położonych w miejscowości Prusinowo i Trzygłów. Karina Markowska 2005-07-13 13:46:22
Uchwała Nr XXVIII/270/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Trzygłów. Karina Markowska 2005-07-13 13:46:07
Uchwała Nr XXVIII/269/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku nr 45 położonej w Ryboka Karina Markowska 2005-07-13 13:45:53
Uchwała Nr IX/71/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice, na obszarach oznaczonych w planie symbolami Karina Markowska 2005-07-13 13:41:27
Uchwała Nr IX/70/2003 z dnia 27.06.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice Karina Markowska 2005-07-13 13:40:02
Uchwała Nr XI/101/2003 z dnia 21.10.2003 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Pracy w Gryficach Karina Markowska 2005-07-13 13:36:53
Uchwała Nr XI/100/2003 z dnia 21.10.2003 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gryficach Karina Markowska 2005-07-13 13:36:02
Uchwała Nr VIII/65/2003 z dnia 03.06.2003 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2003r. Karina Markowska 2005-07-13 13:34:18
Uchwała Nr IV/25/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Gryfice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Karina Markowska 2005-07-13 13:32:08
Uchwała Nr IV/24/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie powołania doraźnej komisji dla opracowania kadencyjnego programu działania Rady Karina Markowska 2005-07-13 13:31:35
Uchwała Nr IV/27/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Gryfice. Karina Markowska 2005-07-13 13:31:02
Uchwała Nr IV/34/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Gminy Gryfice Karina Markowska 2005-07-13 13:30:03
Uchwała Nr IV/30/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej opłaty administracyjnej Karina Markowska 2005-07-13 13:29:25