Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2005 rok Karina Markowska 2006-04-26 14:00:08
Uchwała Nr XXXIV/368/2006 z 4.04.2006 w spr. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm.Gryfice Karina Markowska 2006-04-26 13:58:49
Uchwała Nr XXXIV/367/2006 z 4.04.2006 w spr. planów pracy komisji stałych RM na 2006 r. Karina Markowska 2006-04-26 13:58:08
Uchwała Nr XXXIV/366/2006 z 4.04.2006 w spr. zm.uchwały Nr XXXII/324/2005 z 28.12.2005 dot. przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Karina Markowska 2006-04-26 13:57:43
Uchwała Nr XXXIV/365/2006 z 4.04.2006 w spr. zm. uchwały Nr XXXII/330/2005 z 28.12.2005 r. dot. zgody na obciążenie gruntu gminnego w Rzęskowie służebnoscią drogową Karina Markowska 2006-04-26 13:57:22
Uchwała Nr XXXIV/364/2006 z 4.04.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości w Rotnowie i Ościęcinie Karina Markowska 2006-04-26 13:57:01
Uchwała Nr XXXIV/363/2006 z 4.04.2006 w spr.nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości polozonej w Prusinowie Karina Markowska 2006-04-26 13:56:40
Uchwała Nr XXXIV/362/2006 z 4.04.2006 w spr. przeniesienia w formie aportu nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice Karina Markowska 2006-04-26 13:56:17
Uchwała Nr XXXIV/361/2006 z 4.04.2006 w spr. zgody na obciązenie gruntu gminnego stanowiącego działkę Nr 74/9 przy ul.Wojska Polskiego służebnością drogową Karina Markowska 2006-04-26 13:55:56
Uchwała Nr XXXIV/360/2006 z 4.04.2006 w spr. sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul.Jana Dąbskiego w Gryficach Karina Markowska 2006-04-26 13:55:35
Uchwała Nr XXXIV/359/2006 z 4.04.2006 w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w Gryficach przy ul. Nadrzecznej 2 Karina Markowska 2006-04-26 13:55:13
Uchwała Nr XXXIV/358/2006 z 4.04.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. na własność Gminy nieruchomości w Gryficach przy ul.Kamieńskiej 40 Karina Markowska 2006-04-26 13:54:54
Uchwała Nr XXXIV/357/2006 z 4.04.2006 w spr. przejęcia na własność Gminy nieruchomości w Gryficach stanowiącej działkę 103/4 wykorzystywaną jako ciąg pieszy ul.Ks.St.Ruta Karina Markowska 2006-04-26 13:54:31
Uchwała Nr XXXIV/356/2006 z 4.04.2006 w spr. zbucia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul.Broniszewskiej na poprawę warunków nieruchomości przyległych Karina Markowska 2006-04-26 13:54:10
Uchwała Nr XXXIV/355/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Rotnowo) Karina Markowska 2006-04-26 13:53:45
Uchwała Nr XXXIV/354/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Ościęcin) Karina Markowska 2006-04-26 13:53:20
Uchwała Nr XXXIV/353/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Prusinowo) Karina Markowska 2006-04-26 13:52:58
Uchwała Nr XXXIV/352/2006 z 4.04.2006 w spr. realizacji inwestycji (Trzygłów) Karina Markowska 2006-04-26 13:52:36
Uchwała Nr XXXIV/351/2006 z 4.04.2006 w spr. zmian do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. nr 1 do Gm. Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Karina Markowska 2006-04-26 13:52:15
Uchwała Nr XXXIV/350/2006 z 4.04.2006 w spr. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gryfice na okres od 1.01. - 31.12.2006 Karina Markowska 2006-04-26 13:51:24
Uchwała Nr XXXIV/349/2006 z 4.04.2006 w spr. uchylenia uchwały Nr XXXII/320/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn.28.12.2005 r. w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli Karina Markowska 2006-04-26 13:50:57
Uchwała Nr XXXIV/348/2006 z 4.04.2006 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za wodę Karina Markowska 2006-04-26 13:50:35
Uchwała Nr XXXIV/347/2006 z 4.04.2006 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Karina Markowska 2006-04-26 13:50:14
Uchwała Nr XXXIV/346/2006 z 4.04.2006 w spr. zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2006 r. Karina Markowska 2006-04-26 13:49:41
Uchwała Nr XXXIV/345/2006 z 4.04.2006 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. Karina Markowska 2006-04-26 13:49:03
Uchwała Nr XXXIV/344/2006 z 4.04.2006 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2005 rok Karina Markowska 2006-04-26 13:48:46
Sesja XXXIV Karina Markowska 2006-04-26 13:48:12
Uchwała Nr XXXIV/345/2006 z 4.04.2006 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. - dokument usunięty Karina Markowska 2006-04-26 13:47:50
Uchwała Nr XXXIV/344/2006 z 4.04.2006 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2005 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2006-04-26 13:47:31
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania dorobku kultury, promowanie walorów turystycznych regionu. Karina Markowska 2006-04-21 16:09:27
Ogłoszenia o wyborze oferty na dostawę materiałów drogowych do siedziby zamawiającego Karina Markowska 2006-04-20 12:15:11
Zarządzenie Nr 556/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 11.04.2006r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2006 ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozw Karina Markowska 2006-04-19 15:13:29
Zarządzenie Nr 555/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 07.04.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2006 rok Karina Markowska 2006-04-19 15:12:33
Zarządzenie Nr 554/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 07.04.2006r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Jana Dąbskiego w Gryficach Karina Markowska 2006-04-19 15:11:34
Zarządzenie Nr 553/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 07.04.2006r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do wydawania decyzji Karina Markowska 2006-04-19 15:10:50
Zarządzenie Nr 552/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 04.04.2006r. w sprawie Nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy ul. Słonecznej, obręb geodezyjny nr 4. (dz. Karina Markowska 2006-04-19 15:09:51
Zarządzenie Nr 551/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 04.04.2006r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, przy ul. Słonecznej, obręb geodezyjny nr 4.(dz. Karina Markowska 2006-04-19 15:08:26
Zarządzenie Nr 550/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 03.04.2006r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2006 rok Karina Markowska 2006-04-19 15:07:35
Zarządzenie Nr 549/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 03.04.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dostawę płyt typu „JOMB” dla Gminy Karina Markowska 2006-04-19 15:06:35
Zarządzenie Nr 548/2006 Burmistrza Gryfic z dnia 31.03.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2006 rok. Karina Markowska 2006-04-19 15:03:39