Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 978/2010 z dnia 03.03.2010r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Lubieszewo. Karina Markowska 2010-03-09 14:28:53
Zarządzenie nr 977/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. Karina Markowska 2010-03-09 14:25:28
Zarządzenie nr 976/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok. Karina Markowska 2010-03-09 14:23:25
Zarządzenie nr 975/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. Karina Markowska 2010-03-09 14:22:19
Zarządzenie nr 974/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego z likwidowanych zasobów Urzędu Miejskiego w Gryficach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach. Karina Markowska 2010-03-09 14:15:10
Zarządzenie nr 973/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 252/1 obręb nr 4, przy ul. BŁONIE. Karina Markowska 2010-03-09 14:13:18
Zarządzenie nr 972/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 252/2 obręb nr 4, przy ul. BŁONIE. Karina Markowska 2010-03-09 14:10:20
Zarządzenie nr 971/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. M. J. Piłsudskiego 33. Karina Markowska 2010-03-09 14:06:52
Zarządzenie nr 970/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie wykonania porozumienia Nr 6/PSU/10 na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów. Karina Markowska 2010-03-09 14:04:27
Zarządzenie nr 969/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości STAWNO, Obręb STAWNO-SOKOŁÓW gmina Gryfice. Karina Markowska 2010-03-09 14:01:51
Zarządzenie nr 968/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości ZIELIN, Obręb ZIELIN gmina Gryfice. Karina Markowska 2010-03-09 13:58:55
Zarządzenie nr 967/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. Karina Markowska 2010-03-09 13:55:39
Zarządzenie nr 966/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie wykonania wniosku ZGK w Gryficach o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów. Karina Markowska 2010-03-09 13:54:39
Zarządzenie nr 967/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 13:54:27
Zarządzenie nr 967/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 13:54:05
Zarządzenie nr 966/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie wykonania wniosku ZGK w Gryficach o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów. Karina Markowska 2010-03-09 13:49:16
Zarządzenie nr 966/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie wykonania wniosku ZGK w Gryficach o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 13:47:47
Zarządzenie nr 966/2010 z dnia 23.02.2010r. w sprawie wykonania wniosku ZGK w Gryficach o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 13:46:52
Zarządzenie nr 966/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie wykonania porozumienia Nr 6/PSU/10 na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 11:55:54
Zarządzenie nr 966/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie wykonania porozumienia Nr 6/PSU/10 na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 11:53:03
Zarządzenie nr 965/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do podpisania umowy na realizację zadania publicznego, pn.: Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Gryficach. Karina Markowska 2010-03-09 11:48:42
Zarzadzenie nr 965/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do podpisania umowy na realizację zadania publicznego, pn.: ?Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Gryficach?. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 11:47:07
Zarzadzenie nr 965/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do podpisania umowy na realizację zadania publicznego, pn.: ?Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego w Gryficach?. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 11:46:06
Zarządzenie nr 964/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę oświetlenia ulicznego. Karina Markowska 2010-03-09 11:44:28
Zarządzenie nr 963/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 23/4 obręb nr 2 przy ul. Marsz. Józ. Piłsudskiego. Karina Markowska 2010-03-09 11:39:30
Zarządzenie nr 962/2010 z dnia 18.02.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. Karina Markowska 2010-03-09 11:36:35
Zarządzenie nr 961/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku. Karina Markowska 2010-03-09 11:32:56
Zarządzenie nr 961/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 11:32:11
Zarządzenie nr 960/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 47/1 obręb nr 8, przy ul. ZDROJOWEJ. Karina Markowska 2010-03-09 11:32:04
Zarządzenie nr 961/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku. - dokument usunięty Karina Markowska 2010-03-09 11:31:24
Zarządzenie nr 960/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na Dz. Nr 47/1 obręb nr 8, przy ul. ZDROJOWEJ. Karina Markowska 2010-03-09 11:27:57
Zarządzenie nr 959/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach. Karina Markowska 2010-03-09 11:24:58
Zarządzenie nr 958/2010 z dnia 16.02.2010r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Szmaragdowej w Gryficach. Karina Markowska 2010-03-09 08:29:54
Zarządzenie nr 957/2010 z dnia 05.02.2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach. Karina Markowska 2010-03-09 08:25:21
Zarządzenie nr 956/2010 z dnia 05.02.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2010 roku. Karina Markowska 2010-03-09 08:23:06
Zarządzenie nr 955/2010 z dnia 05.02.2010r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. Karina Markowska 2010-03-09 08:19:29
Budowa zespołu sportowo- rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 Grzegorz Szredziński 2010-03-08 11:59:50
Uchwała Nr XXXV/420/2010 z 23.02.2010 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 r. Alicja Misiecka 2010-03-08 11:12:38
Uchwała Nr XXXV/421/2010 z 23.02.2010 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 r. Alicja Misiecka 2010-03-08 11:11:06
Uchwała Nr XXXV/422/2010 z 23.02.2010 r. w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Trzygłowie Alicja Misiecka 2010-03-08 11:03:32