Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenia 2005 r. Daniel Igielski 2005-02-07 15:57:01
Zarządzenia 2004 r. Daniel Igielski 2005-02-07 15:56:31
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem Daniel Igielski 2005-02-07 15:55:26
Zarządzenia 2003 r. Daniel Igielski 2005-02-07 15:53:50
Luty 2005 Daniel Igielski 2005-02-07 14:19:44
. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-07 14:16:10
.... - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-07 14:13:04
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia. Daniel Igielski 2005-02-04 14:16:22
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-02 13:38:04
Zarządzenie Nr 283/2005 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultury fizycznej i turystyki, któ - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-01 15:46:14
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Miasta Gryfice oraz jednostek podległych Daniel Igielski 2005-01-31 12:38:27
Uchwała Nr XXIII/193/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2004 r.w sprawie współfinansowania projektu "Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego dla obiektów: Kamienna Brama, Baszta Proch Daniel Igielski 2005-01-18 16:01:59
Uchwała Nr XXIII/192/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2004 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Daniel Igielski 2005-01-18 16:00:22
Uchwała Nr XXIII/191/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Daniel Igielski 2005-01-18 15:59:33
Uchwala Nr XXII/184/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. Daniel Igielski 2005-01-18 15:58:28
Uchwała Nr XXII/183/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7.12.2004 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Daniel Igielski 2005-01-18 15:57:11
Uchwała Nr XXII/165/04 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-01-12 11:15:00
Zmiana uchwały dotyczącej ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok Daniel Igielski 2005-01-12 11:14:26
2005 r - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-01-12 11:13:18
Uchwała Nr XXII/166/04 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-01-12 11:11:36
Uchwała Nr XXII/167/04 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Cewicach - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-01-12 11:10:51
Uchwała Nr XXII/168/04 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-01-12 11:10:25
Uchwała Nr XXIII/195/2004 z dn.28.12.2004r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku Daniel Igielski 2005-01-06 15:18:57
Uchwała Nr XXIII/199/2004 z dn.28.12.2004r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Gryfic Daniel Igielski 2005-01-06 15:18:29
Uchwała Nr XXIII/198/2004 z dn.28.12.2004r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-01-06 15:18:02
Uchwała Nr XXIII/196/2004 z dn.28.12.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Daniel Igielski 2005-01-06 15:17:06
Uchwała Nr XXIII/197/2004 z dn.28.12.2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach. Daniel Igielski 2005-01-05 15:58:19
Sesja XXIII Daniel Igielski 2005-01-05 15:58:00
Uchwała Nr XXIII/201/2004 z dn.28.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/2004 z dn. 26.10.2004r. Daniel Igielski 2005-01-05 15:51:09
Uchwała Nr XXII/187/2004 z dn. 07.12.2004r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach. Daniel Igielski 2005-01-05 15:50:33
Uchwała Nr XXII/188/2004 z dn. 07.12.2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. Daniel Igielski 2005-01-05 15:50:05
Sesja XXII Daniel Igielski 2005-01-05 15:49:57
Statut Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-01-05 15:16:48
Załącznik nr 1 - Granice Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-01-05 15:15:52
Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-01-05 15:15:33
Załącznik nr 3 - Wykaz sołectw Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-01-05 15:12:46
Załącznik nr 4 - Wykaz osiedli miasta Gryfice Daniel Igielski 2005-01-05 15:11:44
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwesty Daniel Igielski 2005-01-05 14:22:23
Styczeń 2005 Daniel Igielski 2005-01-05 14:22:04
Styczeń 2005 - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-01-05 14:21:38