Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/186/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-03-08 15:37:36
Uchwała Nr XXII/185/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Daniel Igielski 2005-03-08 15:32:23
Rada Miejska Daniel Igielski 2005-03-08 15:31:01
Uchwała Nr XXV/203/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach. Daniel Igielski 2005-02-25 11:29:46
Przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych położonych w Gryficach przy ul. Sportowej Daniel Igielski 2005-02-25 11:28:35
Stanisław Błysz - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-23 15:24:28
Uchwała Nr XXV/202/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Daniel Igielski 2005-02-23 14:07:55
Sesja XXVI Daniel Igielski 2005-02-23 14:07:24
Sesja XXV Daniel Igielski 2005-02-23 14:07:13
Uchwały 2005 r. Daniel Igielski 2005-02-23 14:06:58
Zarządzenie Nr 285/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2005 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pr Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:44
Zarządzenie Nr 284/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 położonego Gryficach przy Placu Zwycięstwa 1, przeznaczonego do sprzedaży w drodze drugiego przetar Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:35
Zarządzenie Nr 283/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczo Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:27
Zarządzenie Nr 282/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:18
Zarządzenie Nr 281/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r. Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:10
Zarządzenie Nr 280/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS – spółka z o.o. w 2005 roku Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:01
Zarządzenie Nr 149/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej w m. Jasiel oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Ościęcin Daniel Igielski 2005-02-21 10:19:32
Zarządzenie Nr 148/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej w m. Sikory oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Prusino Daniel Igielski 2005-02-21 10:19:22
Zarządzenie Nr 147/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przebudowę stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Prusinowo gm. Gryfice Daniel Igielski 2005-02-21 10:19:08
Zarządzenie Nr 146/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Zagórcze. Daniel Igielski 2005-02-21 10:18:52
Zarządzenie Nr 145/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na montaż wiat przystankowych oraz urządzenie placów rekreacyjno-sportowych na terenach w Daniel Igielski 2005-02-21 10:18:43
Zarządzenie Nr 259/2004 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2004 rok Daniel Igielski 2005-02-18 14:37:35
Informacja za I półrocze 2004 r. Daniel Igielski 2005-02-18 14:35:59
Uchwała Nr XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 r. Karina Markowska 2005-02-18 14:34:38
Uchwała Nr XXIII-194-2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2005 r. Daniel Igielski 2005-02-18 14:33:13
Budżet Daniel Igielski 2005-02-18 14:32:39
Budżet - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-18 14:31:48
- dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-18 14:26:07
Zmiany do budżetu Daniel Igielski 2005-02-18 14:25:59
Budżet 2005 r. Daniel Igielski 2005-02-18 14:25:46
Uchwała Nr XXII/183/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Daniel Igielski 2005-02-18 14:25:11
Uchwała Nr XXIII/191/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Daniel Igielski 2005-02-18 14:24:38
Zarządzenie Nr 273/2004 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2004 rok Daniel Igielski 2005-02-18 14:23:46
- dokument usunięty Daniel Igielski 2005-02-18 14:10:25
Zarządzenie Nr 144/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 r. Daniel Igielski 2005-02-08 08:13:10
Zarządzenie Nr 143/2004 z dn. 06.01.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy Placu Zwycięstwa nr 1 Daniel Igielski 2005-02-08 08:11:55
Zarządzenie Nr 142/2004 z dn. 06.01.2004r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza w Gryficach Daniel Igielski 2005-02-08 08:09:57
Zarządzenie Nr 141/2004 z dnia 06 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za udział Gminy w działce nr 212 o pow. 3.058 m2 położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej 25 w związku z zamierzo Daniel Igielski 2005-02-08 08:07:58
Zarządzenie Nr 279/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru nowego sołtysa w Sołectwie Prusinowo. Daniel Igielski 2005-02-07 16:08:45
Zarządzenie Nr 278/2005 z dnia 07 stycznia 2005 r. w sprawie Powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Panu Stanisławowi Perużyńskiemu. Daniel Igielski 2005-02-07 16:06:37