Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Usługi przewozowe polegające na przywozie i odwozie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice w dniach nauki szkolnej Karina Markowska 2007-06-05 13:27:46
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo Karina Markowska 2007-06-05 13:27:12
Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 31.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok Karina Markowska 2007-06-05 13:26:21
Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 31.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-05 13:25:55
Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Gryfic z dnia 31.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-05 13:25:48
Uchwała Nr VII/78/2007 z 29.05.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r. Karina Markowska 2007-06-05 13:24:48
Uchwała Nr VII/78/2007 z 29.05.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r. Karina Markowska 2007-06-05 13:23:37
Uchwała Nr VII/79/2007 z 29.05.2007 w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego Karina Markowska 2007-06-05 13:23:07
Uchwała Nr VII/80/2007 z 29.05.2007 w spr. zm. uchwały Nr VIII/56/2003 RM w Gryficach z dn. 3.06.2003 dot. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Karina Markowska 2007-06-05 13:22:38
Uchwała Nr VII/81/2007 z 29.05.2007 w spr. ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia prowadzone przez przedszkola gminne Karina Markowska 2007-06-05 13:22:11
Uchwała Nr VII/82/2007 z 29.05.2007 w spr. Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:20:51
Uchwała Nr VII/83/2007 z 29.05.2007 w spr. Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:20:12
Uchwała Nr VII/84/2007 z 29.05.2007 w spr. uzupełnienia składu zespołu, który zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Gryfic do opracowania Planu Rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Gryfice Karina Markowska 2007-06-05 13:19:47
Uchwała Nr VII/85/2007 z 29.05 2007 w spr. zgody na obciążenie gruntu gminnego, stanowiącego działkę nr 246 położoną w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej w obrębie geod. nr 8 służebnością drogową Karina Markowska 2007-06-05 13:18:28
Uchwała Nr VII/92/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Szafirowej - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-05 13:12:04
Uchwała Nr VII/86/2007 z 29.05.2007 w spr. zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości polożonej w Gryficach stanowiącej działkę nr 55 o pow.50m2 zabudowaną obiektem zabytkowym - Basztą Prochową Karina Markowska 2007-06-05 13:10:03
Uchwała Nr VII/87/2007 z 29.05.2007 w spr. nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gryficach w rejonie ul. Akacjowej Karina Markowska 2007-06-05 13:08:59
Uchwała Nr VII/88/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Wybudowanie w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:07:56
Uchwała Nr VII/89/2007 z 29.05.2007 w spr.przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Rapackiego w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:07:02
Uchwała Nr VII/90/2007 z 29.05.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. 3 Maja w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:06:15
Uchwała Nr VII/91/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:05:41
Uchwała Nr VII/92/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Szafirowej Karina Markowska 2007-06-05 13:05:12
Uchwała Nr VII/93/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Turkusowej w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:03:55
Uchwała Nr VII/94/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Rubinowej w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:03:13
Uchwała Nr VII/95/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości polożone przy ul. Perłowej w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:02:05
Uchwała Nr VII/96/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Brylantowej w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:01:36
Uchwała Nr VII/97/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Szmaragdowej w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:01:02
Uchwała Nr VII/98/2007 z 29.05.2007 w spr. poręczenia za zobowiązanie z tytułu zaciagniętego przez Gryfickie TBS Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy 24-rodzinnego budynku przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach Karina Markowska 2007-06-05 13:00:37
Uchwała Nr VII/99/2007 z 29.05.2007 w spr. zmian w składach stałych komisji Rady Karina Markowska 2007-06-04 12:33:03
Sesja VII Karina Markowska 2007-06-04 12:32:42
Andrzej Szczygieł - Burmistrz Gryfic - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-04 12:30:53
Zarządzenie nr 70/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok. Karina Markowska 2007-06-04 12:29:00
Zarządzenie nr 70/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok. - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-04 12:28:31
Zarządzenie nr 70/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok. - dokument usunięty Karina Markowska 2007-06-04 12:28:04
Zarządzenie nr 68/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nr porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Borzęcin, obręb Borzęcin Karina Markowska 2007-06-04 12:27:04
Zarządzenie nr 67/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach wieży muzycznej z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Górzycy. Karina Markowska 2007-06-04 12:26:31
Zarządzenie nr 66/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2007 rok. Karina Markowska 2007-06-04 12:25:48
Zarządzenie nr 65/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Kaliska, obręb nr 4 m. Gryfice. Karina Markowska 2007-06-04 12:24:47
Zarządzenie nr 64/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice. Karina Markowska 2007-06-04 12:23:21
Zarządzenie nr 63/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie Zlecenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach " Uzbrojenie terenu na budowę mieszkań ul. Niechorska w Gryficach " Karina Markowska 2007-06-04 12:22:29