Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 12:45:57
Zgłoszenie zgonu - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 12:28:11
Zgłoszenie urodzenia dziecka - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 12:16:12
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:40:24
Zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:36:35
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:35:44
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i zastosowanie zwolnienia z podatku rolnego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:29:39
Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:28:22
Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:26:46
Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:25:28
Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:24:52
Zamiana nieruchomości gruntowych - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:24:09
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:22:53
Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntów - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:22:12
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:21:31
Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:20:49
Przedłużenie umowy dzierżawy zawartej na okres do trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-13 10:19:52
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 15:57:09
Usunięcie drzew i krzewów - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 15:56:13
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest inwestor - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 15:55:27
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:13:58
Sporządzanie umów w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych pomiędzy osobami fizycznymi - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:09:34
Rozgraniczenie nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:08:49
Podział nieruchomości gruntowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:08:14
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolnym budynkiem stanowiącym własność Gminy Gryfice - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:07:31
Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:06:46
Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 13:01:42
Sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:40:12
Sprzedaż garażu na rzecz jednego dotychczasowego najemcy - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:39:00
Bezprzetargowa sprzedaż wydzierżawionych gruntów zabudowanych - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:38:07
Cesja umowy dzierżawy gruntu - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:37:00
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku budowy domu lub infrastruktury technicznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:35:56
Bonifikaty(ULGI) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:34:55
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:33:58
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:33:06
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek z tych należności (powstałych przed 01.01.1998r.) - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:32:01
Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:29:53
Użytkowanie wieczyste - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-12 11:23:04
Drzewa - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-07 17:02:35
Dzierżawa gruntu - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-11-07 17:01:59