Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/2/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach 2015-01-02 14:52
dokument Uchwała Nr III/3/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej 2015-01-02 14:50
dokument Uchwała Nr III/4/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2015-01-02 14:21
dokument Uchwała Nr III/5/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów 2015-01-02 14:19
dokument Uchwała Nr III/6/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 2015-01-02 14:16
dokument Uchwała Nr III/7/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015-01-02 14:14
dokument Uchwała Nr III/8/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2015-01-02 14:11
dokument Uchwała Nr III/9/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 2015-01-02 14:09
dokument Uchwała Nr III/10/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 2015-01-02 14:06
dokument Uchwała Nr III/11/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015-01-02 14:02
dokument Uchwała Nr III/12/2014 z 22.12.2014 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2015-01-02 13:56
dokument Uchwała Nr III/13/2014 z 22.12.2014 r. w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok". 2015-01-02 13:52
dokument Uchwała Nr III/14/2014 z 22.12.2014 r. w spr. przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gryfice na lata 2014-2017". 2015-01-02 13:50
dokument Uchwała Nr III/15/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Wołczynie 2015-01-02 13:44
dokument Uchwała Nr III/16/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału do 1/2 części własności nieruchomości położonej w Rotnowie o numerze geodezyjnym 114/2 na rzecz jej współwłaściciela 2015-01-02 13:09
dokument Uchwała Nr III/17/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Rubinowej/Szafirowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 295/8 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 170 2015-01-02 13:01
dokument Uchwała Nr III/18/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Rubinowej/Szafirowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 295/7 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 171 2015-01-02 12:56
dokument Uchwała Nr III/19/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Rubinowej/Szafirowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 295/6 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 173 2015-01-02 12:49
dokument Uchwała Nr III/20/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfice nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem infrastruktury technicznej położonej w obrębie geodezyjnym Lubieszewo gmina Gryfice 2015-01-02 12:35
dokument Uchwała Nr III/21/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfice lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 37 w Trzygłowie wraz z udziałem wynoszącym 1409/10000 w częściach wspólnych zabudowy i gruncie 2015-01-02 12:31
dokument Uchwała Nr III/22/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-01-02 12:25
dokument Uchwała Nr III/23/2014 z 22.12.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-01-02 12:23
dokument Uchwała Nr III/24/2014 z 22.12.2014 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2015-01-02 12:20
dokument Uchwała Nr III/25/2014 z 22.12.2014 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2014-2040 2015-01-02 12:13
dokument Uchwała Nr III/26/2014 z 22.12.2014 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XLII/523/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 2015-01-02 12:18