Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/140/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-26 14:33
dokument Uchwała Nr XVII/141/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2015-2040 2015-11-26 14:34
dokument Uchwała Nr XVII/142/2015 z 24.11.2015 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-26 14:36
dokument Uchwała Nr XVII/143/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2015-11-26 14:37
dokument Uchwała Nr XVII/144/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 2016-05-17 14:53
dokument Uchwała Nr XVII/145/2015 z 24.11.2015 r. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 r. 2015-11-26 14:41
dokument Uchwała Nr XVII/146/2015 z 24.11.2015 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-26 14:44
dokument Uchwała Nr XVII/147/2015 z 24.11.2015 r. w spr. opłaty targowej 2015-11-26 14:46
dokument Uchwała Nr XVII/148/2015 z 24.11.2015 r. w spr. ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomosci, rolny i leśny 2015-11-26 14:48
dokument Uchwała Nr XVII/149/2015 z 24.11.2015 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na renowację zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Trzygłowie 2015-11-26 14:51
dokument Uchwała Nr XVII/150/2015 z 24.11.2015 r. w spr. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2015-11-26 14:52
dokument Uchwała Nr XVII/151/2015 z 24.11.2015 r. w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-26 14:57
dokument Uchwała Nr XVII/152/2015 z 241.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2015-11-27 09:17
dokument Uchwała Nr XVII/153/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-11-26 15:00
dokument Uchwała Nr XVII/154/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-26 15:02
dokument Uchwała Nr XVII/155/2015 z 24.11.2015 r. w spr. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2015-11-26 15:05
dokument Uchwała Nr XVII/156/2015 z 24.11.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 19/9, obręb geodezyjny nr 1 miasta Gryfice z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat 2015-11-26 15:08
dokument Uchwała Nr XVII/157/2015 z 24.11.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 54, obręb geodezyjny Kukań z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat 2015-11-26 15:10
dokument Uchwała Nr XVII/158/2015 z 24.11.2015 r. w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla Pani Agnieszki Baum 2015-11-27 10:04
dokument Uchwała Nr XVII/159/2015 z 24.11.2015 r. w spr. przyjecia stanowiska rady Miejskiej w Gryficach w sprawie budowy obwodnicy Gryfic wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Redze 2015-11-27 09:14