Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/180/2016 z 24.02.2016 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-03-07 09:57
dokument Uchwała Nr XXI/181/2016 z 24.02.2016 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2016-2040 2016-03-07 09:55
dokument Uchwała Nr XXI/182/2016 z 24.02.2016 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach na opracowanie dokumentacji technicznej na remont Kościoła oraz zakup materiałów budowlanych na remont wieży Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach 2016-03-07 09:52
dokument Uchwała Nr XXI/183/2016 z 24.02.2016 r. w spr przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice na rok 2016 2016-03-07 09:49
dokument Uchwała Nr XXI/184/2016 z 24.02.2016 r. w spr. zmiany Statutu jednostki budżetowej Gminy Gryfice - Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-03-07 09:46
dokument Uchwała Nr XXI/185/2016 z 24.02.2016 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 62/3 w obrębie nr 7 miasta Gryfice 2016-03-07 09:44
dokument Uchwała Nr XXI/186/2016 z 24.02.2016 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrzej na działce nr 63/13 w obrębie nr 7 miasta Gryfice 2016-03-07 09:42
dokument Uchwała Nr XXI/187/2016 z 24.02.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice o numerze ewidencyjnym 19/55 na rzecz właściciela przyległej działki o numerze geodezyjnym 54 2016-03-07 09:40
dokument Uchwała Nr XXI/188/20116 z 24.02.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XL/490/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości polożonej w obrębie Rzęsin gmina Gryfice na działce nr 14/25 2016-03-07 09:36
dokument Uchwała Nr XXI/189/2016 z 24.02.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Gryfice stanowiących działkę Nr 494/10 położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 Gryfice i działkę nr 19/56 położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 Gryfice, służebnością gruntową 2016-03-07 09:33
dokument Uchwała Nr XXI/190/2016 z 24.02.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-03-07 09:29
dokument Uchwała Nr XXI/191/2016 z 24.02.2016 r. w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2016 r. 2016-03-07 09:27
dokument Uchwała Nr XXI/192/2016 z 24.02. 2016 r. w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/327/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie okreslenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice 2016-03-07 09:26