Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała Nr XXIII/202/2016 z 11.05.2016 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-05-13 14:50
dokument Uchwała Nr XXIII/203/2016 z 11.05.2016 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2040 2016-05-13 14:49
dokument Uchwała Nr XXIII/204/2016 z 11.05.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXV/317/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne 2016-05-12 14:42
dokument Uchwała Nr XXIII/205/2016 z 11.05.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Gryfice o numerze ewidencyjnym 50/9 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2016-05-12 14:39
dokument Uchwała Nr XXIII/206/2016 z 11.05.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-05-12 14:37
dokument Uchwała Nr XXIII/207/2016 z 11.05.2016 r. w spr. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 2016-05-12 14:31
dokument Uchwała Nr XXIII/208/2016 z 11.05.2016 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania skargi na działalność Burmistrza Gryfic 2016-05-12 14:29
dokument Uchwała Nr XXIII/209/2016 z 11.05.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność Gminy Gryfice od Wspólnoty Mieszkaniowej w Baszewicach, Gmina Gryfice - udziału w wysokości 6295/1000 w nieruchomościach usytuowanych w miejscowości Baszewice, Gmina Gryfice 2016-05-12 14:02
dokument Uchwała Nr XXIII/210/2016 z 11.05.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-05-12 13:52