Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/211/2016 z 22.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 2016-07-13 11:53
dokument Uchwała Nr XXIV/212/2016 z 22.06.2016 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-28 11:38
dokument Uchwała Nr XXIV/213/2016 z 22.06.2016 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-06-28 11:36
dokument Uchwała Nr XXIV/214/2016 z 22.06.2016 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2016-2040 2016-06-28 11:35
dokument Uchwała Nr XXIV/215/2016 z 22.06.2016 r. w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2016-06-28 11:34
dokument Uchwała Nr XXIV/216/2016 z 22.06.2016 r. w spr. przyjecia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na lata 2016-2020 2016-06-28 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV/217/2016 z 22.06.2016 r. w spr. ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny rzek Łożnicy i Gardominki- I" 2016-06-28 11:30
dokument Uchwała Nr XXIV/218/2016 z 22.06.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-28 11:27
dokument Uchwała Nr XXIV/219/2016 z 22.06.2016 r. w spr. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2016-06-28 11:25
dokument Uchwała Nr XXIV/220/2016 z 22.06.2016 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2016-06-28 11:23
dokument Uchwała Nr XXIV/221/2016 z 22.06.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ul. Bydgoskiej 7 2016-06-28 11:20
dokument Uchwała Nr XXIV/222/2016 z 22.06.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 62/34 obręb nr 8 m. Gryfice służebnością gruntową 2016-06-28 11:18
dokument Uchwała Nr XXIV/223/2016 z 22.06.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działki nr 101/14, 101/17 i 101/33 położone w obrębie geodezyjnym nr 5 Gryfice, służebnością gruntową 2016-06-28 11:16
dokument Uchwała Nr XXIV/224/2016 z 22.06.2016 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic 2016-06-28 11:12
dokument Uchwała Nr XXIV/225/2016 z 22.06.2016 r. w spr. powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2016-06-28 11:11
dokument Uchwała Nr XXIV/226/2016 z 22.06.2016 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach przez sądami powszechnymi w sprawach dotyczących wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2016-06-28 11:09
dokument Uchwała Nr XXIV/227/2016 z 22.06.2016 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie boiska sportowego w miejscowości Waniorowo 2016-06-28 11:07
dokument Uchwała Nr XXIV/228/2016 z 22.06.2016 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą na przedłużeniu ul. Brackiej w Gryficach" 2016-06-28 11:03
dokument Uchwała Nr XXIV/229/2016 z 22.06.2016 r. w spr. ustalenia trybu udzielania i dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 2016-06-28 10:51