Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXVIII/251/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-05 11:51
dokument Uchwała nr XXVIII/252/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2016-2040 2016-10-06 09:38
dokument Uchwała nr XXVIII/253/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyszkolonego psa dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2016-10-05 11:50
dokument Uchwała nr XXVIII/254/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-10-05 11:50
dokument Uchwała nr XXVIII/255/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/331/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia wysokości i zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów dojazdu 2016-10-05 11:49
dokument Uchwała nr XXVIII/256/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy 2016-10-05 11:49
dokument Uchwała nr XXVIII/257/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 149 położoną w obrębie geodezyjnym nr 8 Gryfice, służebnością gruntową 2016-10-05 11:48
dokument Uchwała nr XXVIII/258/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej w Gryficach 2016-10-05 11:48
dokument Uchwała nr XXVIII/259/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy gruntu na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2016-10-05 11:47
dokument Uchwała nr XXVIII/260/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-10-05 11:46
dokument Uchwała nr XXVIII/261/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rzęsin gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 14/29 2016-10-05 11:45
dokument Uchwała nr XXVIII/262/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Trzygłów gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 120/12. 2016-10-05 11:45
dokument Uchwała nr XXVIII/263/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Otok gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 161/20. 2016-10-05 11:44
dokument Uchwała nr XXVIII/264/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic 2016-10-05 11:43
dokument Uchwała nr XXVIII/265/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gryficach 2016-10-05 11:43
dokument Uchwała nr XXVIII/266/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic 2016-10-20 10:23
dokument Uchwała nr XXVIII/267/2016 z 28 września 2016 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gryfic do rozpatrzenia skargi na działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryficach 2016-10-20 10:16