Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/128/2004 z dn. 30.03.2004 r. w sprawie zmian do harmonogramu działań stanowiącego załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. 2005-05-17 15:21
dokument Uchwała Nr XV/129/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. 2004-09-10 16:18
dokument Uchwała Nr XV/130/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach. 2005-05-18 16:52
dokument Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie „Planu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2006 2005-05-24 12:47
dokument Uchwała Nr XV/132/2004 z dn. 30.03.2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2005-05-17 15:21
dokument Uchwała Nr XV/133/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszen 2005-05-24 12:48
dokument Uchwała Nr XV/134/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy gruntów położonych przy ul.Pomorskiej 2004-10-26 09:26
dokument Uchwała Nr XV/135/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Grudziadzkiej 2004-10-26 09:27
dokument Uchwała Nr XV/136/2004 z dnia 30.03.2004r.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej 2004-10-26 09:27
dokument Uchwała Nr XV/137/2004 z dnia 30.03.2004 r.w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej 2004-10-26 09:27
dokument Uchwała Nr XV/138/2004 z dn. 30.03.2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice w latach 2004-2008 2005-05-17 15:20
dokument Uchwała Nr XV/139/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2004r. 2005-07-13 13:57