Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXV/352/2017 z 31.05.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-07 09:07
dokument Uchwała Nr XXXV/353/2017z 31.05.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2017-2040 2017-06-07 09:06
dokument Uchwała Nr XXXV/354/2017 z 31.05.2017 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-06-07 09:04
dokument Uchwała Nr XXXV/355/2017 z 31.05.2017 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice" 2017-06-07 09:01
dokument Uchwała Nr XXXV/356/2017 z 31.05.2017 r. w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzęskowie" 2017-06-07 08:42
dokument Uchwała Nr XXXV/357/2017 z 31.05.2017 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ościęcinie 2017-06-07 08:39
dokument Uchwała Nr XXXV/358/2017 z 31.05.2017 r. w spr. udzielenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy - OSP Gryfice, OSP Ościęcin i OSP Górzyca 2017-06-07 08:36
dokument Uchwała Nr XXXV/359/2017 z 31.05.2017 r.w spr. wzniesienia Pomnika Niepodległości 2017-06-07 08:33
dokument Uchwała Nr XXXV/360/2017 z 31.05.2017 r. w spr. współdziałania z Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie projektu i budowa pomnika Niepodległości w parku miejskim w Gryficach" 2017-06-07 08:31
dokument Uchwała Nr XXXV/361/2017 z 31.05.2017 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 253/1 obręb Borzyszewo 2017-06-07 12:06
dokument Uchwała Nr XXXV/362/2017 z 31.05.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-06-07 08:28
dokument Uchwała Nr XXXV/363/2017 z 31.05.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-06-07 08:26
dokument Uchwała Nr XXXV/364/2017 z 31.05.2017 r. w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, konkurs nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, Działanie 8.2- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryficach 2017-06-07 08:23
dokument Uchwała Nr XXXV/365/2017 z 31.05.2017 r. w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, konkurs nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16, Działanie 8.2- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 2017-06-07 08:17
dokument Uchwała Nr XXXV/366/2017 z 31.05.2017 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania skargi na działalność Burmistrza Gryfic 2017-06-07 12:08