Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/276/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych przy ulicy Bursztynow


UCHWAŁA Nr XXVIII/276/2005

RADY MIEJSKIEJ w G r y f i c a c h

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie sprzedaży na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych przy ulicy Bursztynowej w Gryficach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ RADA MIEJSKA w Gryficach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na własność albo oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nierolniczych, oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi:

1) Nr 338 o pow. 891 m2 , 8) Nr 346 o pow. 1075 m2,

2) Nr 339 o pow. 761 m2, 9) Nr 347 o pow. 1104 m2,

3) Nr 340 o pow. 1072 m2, 10) Nr 348 o pow. 1113 m2,

4) Nr 341 o pow. 749 m2, 11) Nr 349 o pow. 1121 m2,

5) Nr 342 o pow. 894 m2, 12) Nr 350 o pow. 751 m2,

6) Nr 344 o pow. 986 m2, 13) Nr 351 o pow. 923 m2

7) Nr 345 o pow. 983 m2,

położone przy ulicy Bursztynowej w Gryficach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:47