Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/289/2005 z 30.08.2005 w spr. wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gryfic


Uchwała Nr XXIX/289/ 2005

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

    • Rady Miejskiej w Gryficach

w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Gryfic.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806), art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 214, poz 1806, z 2005 r. Nr 10, poz 71) oraz § 3 pkt. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r.
Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448, z 2005 r. Nr 34, poz. 309)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Burmistrza Gryfic Pana Andrzeja Szczygła w wysokości 7.788 zł na które składa się:

1). wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 4.890 zł

2). dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.920 zł

3). dodatku za wieloletnią pracę - 20% - 978 zł

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności pracodawcy wobec Burmistrza Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/34/2003 z dn. 28.01.2003 r. w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Gminy Gryfice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 rok.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 20-09-2005 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2005 09:10