Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/382/2006 z 27.06.2006 w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR XXXVI/382/2006

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a,
co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 3.000.000na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.519.169zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.480.831zł.

§ 2. Burmistrz Gryfic uwzględni w umowie z bankiem wybranym zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 539; Dz.U. z 2006r. Nr 79, poz. 551) takie warunki spłaty kredytu, które nie naruszą wymogów określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104,
z zm.: Dz.U. Z 2005r. Nr 169, poz. 1420; wyrok Trybunału Konstytucyjnego: M.P. z 2006r. Nr 69, poz. 962).

§ 3. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z wpływów z mienia komunalnego w terminie do dnia:

15.06.2007 - 250.000zł

20.12.2007 - 250.000zł

30.06.2008 - 500.000zł

30.12.2008 - 500.000zł

30.06.2009 - 750.000zł

30.12.2009 - 750.000zł

§ 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco łącznie z deklaracją wekslową.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do zawarcia umowy, o której mowa w § 2. Umowa wymaga również kontrasygnaty skarbnika.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 04-07-2006 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2006 10:05