Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr II/2/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-07 12:09
dokument Uchwała Nr II/3/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 2018-12-07 12:08
dokument Uchwała Nr II/4/2018 z 4.12.2018 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Gryficach 2018-12-07 12:06
dokument Uchwała Nr II/5/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów 2018-12-07 12:04
dokument Uchwała Nr II/6/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 2018-12-07 12:00
dokument Uchwała Nr II/7/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2018-12-07 11:59
dokument Uchwała Nr II/8/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołnia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2018-12-07 11:38
dokument Uchwała Nr II/9/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej 2018-12-07 11:35
dokument Uchwała Nr II/10/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 2018-12-07 11:33
dokument Uchwała Nr II/11/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 2018-12-07 11:31
dokument Uchwała Nr II/12/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2018-12-07 11:29
dokument Uchwała Nr II/13/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2018-12-07 11:27
dokument Uchwała Nr II/14/2018 z 4.12.2018 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2018-12-07 11:25
dokument Uchwała Nr II/15/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2018-12-07 11:23
dokument Uchwała Nr II/16/2018 z 4.12.2018 r. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2018-12-07 11:22
dokument Uchwała Nr II/17/2018 z 4.12.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 228/9 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz współwłaścicieli działki przyległej 2018-12-07 11:21
dokument Uchwała Nr II/18/2018 z 4.12.2018 r. w spr. uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Gorący posiłek" na lata 2018-2023 2018-12-07 11:18
dokument Uchwała Nr II/19/2018 z 4.12.2018 r. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-07 10:57
dokument Uchwała Nr II/20/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-07 10:53
dokument Uchwała Nr II/21/2018 z 4.12.2018 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach 2018-12-07 10:50
dokument Uchwała Nr II/22/2018 z 4.12.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVIII/491/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. 2018-12-07 10:46