Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/23/2018 z 18.12.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-19 12:48
dokument Uchwała Nr III/24/2018 z 18.12.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2018-2040 2018-12-19 12:46
dokument Uchwała III/25/2018 z 18.12.2018 r. w spr. uchwalenia budżetu gminy Gryfice na rok 2019 2018-12-19 14:33
dokument Uchwała Nr III/26/2018 z 18.12.2018 r. w spr. zmiany wielioletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2019-2040 2018-12-19 14:35
dokument Uchwała Nr III/27/2018 z 18.12.2018 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 2018-12-20 11:32
dokument Uchwała Nr III/28/2018 z 18.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-19 11:46
dokument Uchwała Nr III/29/2018 z 18.12.2018 r. w spr. powołania Przrewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-19 11:45
dokument Uchwała Nr III/30/2018 z 18.12.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XV/187/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania 2018-12-19 11:43
dokument Uchwała Nr III/31/2018 z 18.12.2018 r. w spr. wyznaczenia Delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R XXI z siedzibą w Nowogardzie 2018-12-19 11:41
dokument Uchwała Nr III/32/2018 z 18.12. 2018 r. w spr. ustalenia wysokości i warunków bonifikat od wniesienia pełnej opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2018-12-19 11:39
dokument Uchwała Nr III/33/2018 z 18.12.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 280/5 obręb nr 6 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości 2018-12-19 11:36
dokument Uchwała Nr III/34/2018 z 18.12.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-12-19 11:33
dokument Uchwała Nr III/35/2018 z 18.12.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr VIII/109/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych S.A. lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Wiejskiej 4 do zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfice 2018-12-19 11:29
dokument Uchwała Nr III/36/2018 z 18.12.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 80/34 oraz 80/40 o łącznej powierzchni 190 m2 położonej w Gryficach przy ul. Szewskiej i będących własnością osoby fizycznej na rzecz Gminy Gryfice 2018-12-19 11:26