Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2003 r.


Rejestr zarządzeń Burmistrza Gryfic na rok 2003

NUMER ZARZĄDZENIA

DATA PRZYJĘCIA

W SPRAWIE

22/VII/2003

27.01.2003 r.

Uchwalenia składu osobowego komisji konkursowej dla wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie

22A/VII/2003

27.01.2003 r.

Uchwalenia składu osobowego komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1

23/VIII/2003

30.01.2003 r.

Powołania Zastępcy Burmistrza

24/VIII/2003

30.01.2003 r.

Zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 r.

25/IX/2003

04.02.2003 r.

Rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Niepodległości 43

26/X/2003

12.02.2003 r.

Zarządzanie nr 2/II/2002 Burmistrza Gminy z dn. 10.12.2002 r. w spr. Powołania komisji przeprowadzania przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiące własność komunalną

27X/2003

12.02.2003 r.

Powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonych w Gryficach przy
ul. Sportowej

28/X/2003

12.02.2003 r.

Powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy
ul. Kościuszki

29/X/2003

12.02.2003 r.

Powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy
ul. Ks. St. Ruta 88

30/XI/2003

18.02.2003 r.

Ustalenie harmonogramu zebrań wyborczych do samorządu mieszkańców wsi i miast

31/XI/2003

18.02.2003 r.

Przyjęcia do realizacji planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studia

32/XI/2003

18.02.2003 r.

Powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągu z przyłączonymi domowymi w miejscowościach Witno, Dobrzyń, Niedźwiedziska w gminie Gryfice

33/XI/2003

18.02.2003 r.

Powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Gryfice obejmującego działkę w miejscowości Rybokarty

34/XII/2003

26.02.2003 r.

Zmian budżetu gminy I układu wykonawczego na 2003 r.

35/2003

26.02.2003 r.

Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na I półrocze 2003 r.

36/XIII/2003

18.03.2003 r.

Wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2002 r.

37/XIII/2003

18.03.2003 r.

Utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez ZGK w Gryficach

38/XIII/2003

18.03.2003 r.

Powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości poł. W Gryficach przy
Pl. Zwycięstwa 7

39/XIII/2003

18.03.2003 r.

Przekazania środków trwałych dla OPS w Gryficach

40/XIII/2003

18.03.2003 r.

Zmiany układu wykonawczego na 2003 r.

41/XIII/2003

18.03.2003 r.

Zmiany w planie finansowym zakł. Budżetowego na 2003 r.

42/XIII/2003

18.03.2003 r.

Wyłączenia z zarządu GTBS nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wałowej

43/XIV/2003

31.03.2003 r.

Zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r.

44/XIV/2003

31.03.2003 r

Zmiany w planie finans. na 2003 r. dla jedn. budżetowej OPS

45/2003

03.04.2003 r.

Ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych - drugi termin do samorządu mieszkańców wsi
i miast

46/XV/2003

16.04.2003 r.

Organizacji I zakresu działania archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach

47/XVI/2003

30.04.2003 r.

Zmiany budżetu gminy i ukł. wykonawczego

48/XVII/2003

09.05.2003 r.

Likwidacja zbiornika gminnego położonego przy ul. Kościuszki w Gryficach

49/XVII/2003

09.05.2003 r.

Powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na udzielenie kredytu dla Urzędu Miejskiego w Gryficach

50/XVII/2003

09.05.2003 r.

Ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice

51/XVII/2003

09.05.2003 r.

Rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego

52/2003

21.05.2003 r.

Powołania obwodowych komisji do spr. przeprowadzenia referendum w spr. wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dot. przystąpienia RP do Unii Europejskiej

53/XVIII/2003

20.05.2003 r.

Ustalenia ceny sprzedaży lokalu użytkowych nr 1c poł. w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 5 oraz powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży tej nieruchomości

54/XVIII/2003

20.05.2003 r.

Zmian budżetu gminy I układu wykonawczego na 2003 r.

55/XVIII/2003

20.05.2003 r.

Ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach przy
ul. Akacjowej

56/XVIII/2003

20.05.2003 r.

Ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Smolęcinie

57/2003

30.05.2003 r.

Zmiany budżetu i ukł. Wykonawczego na 2003 r.

58/XIX/2003

10.06.2003 r.

Uchwalenia składu osobowego komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzygłowie

59/XIX/2003

10.06.2003 r.

Uchwalenie osobowej komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gryficach

60//XIX/2003

10.06.2003 r.

Uchwalenia składu osobowego Komisji konkursowej do wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie

61/XIX/2003

10.06.2003 r.

Zmiany ukł. wykonawczego na 2003 r.

62/XIX/2003

10.06.2003 r.

Zmiany ukł. wykonawczego na 2003 r

63/XIX/2003

10.06.2003 r.

Wydzierżawienia targowiska miejskiego położ. w Gryficach przy ul. Śportowej - Słowackiego w drodze przetargu nieograniczonego i powołania komisji przetargowej

64/XIX/2003

10.06.2003 r.

Ustalenie ceny nieruchomości położonej w Gryficach przy Pl. Zwycięstwa 7 będącej przedmiotem aportu do GTBS w Gryficach

65/XIX/2003

10.06.2003 r.

Ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położ. w Dziadowie

66/XIX/2003

10.06.2003 r.

Ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położ. w Niedźwiedziskach

67/XXI/2003

24.06.2003 r.

Zmiany budżetu gminy i układu wykonawczego UM w Gryficach

68/XXI/2003

24.06.2003 r.

Regulaminu organizacyjnego UM w Gryficach

69/XXI/2003

24.06.2003 r.

Powołanie komisji przetargowej na zakup komputerów dla UM w Gryficach

70/2003

30.06.2003 r.

Zmiany ukł. Wykonawczego budżetu gminy na 2003 r.

71/2003

30.06.2003 r.

Powołanie Komisji Egzekucyjnej dla nauczycieli kontraktowych - dla Pani Aldony Byczkiewicz

72/2003

30.06.2003 r.

Powołanie Komisji Egzekucyjnej dla nauczycieli kontraktowych - dla Pani Katarzyny Kubiak

73/2003

30.06.2003 r.

Powołanie Komisji Egzekucyjnej dla nauczycieli kontraktowych - dla Pani Elżbiety Kabnieńskiej

74/2003

30.06.2003 r.

Powołanie Komisji Egzekucyjnej dla nauczycieli kontraktowych - dla Pani Stanisławy Jachowicz

75/2003

30.06.2003 r.

Powołanie Komisji Egzekucyjnej dla nauczycieli kontraktowych - dla Pani Katarzyny Dyczkowskiej

76/XXII/2003

08.07.2003 r.

Powołanie komisji przetargowej dla wyboru oferty na realizację prac związanych z wykonaniem budynku 48 rodzinnego przy ul. Kamieńskiej w Gryficach

77/XXII/2003

08.07.2003 r.

Obniżenia ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 c położ. w Gryficach przy ul. Ks. ST. Ruta 5

78/XXII/2003

31.07.2003 r.

Zmian budżetu gminy I ukł. Wykonawczego na 2003 r.

79/2003

08.07.2003 r.

Przyjęcia od Zespołu Placówek Oświatowych budynków i urządzeń przedszkola położ.
w Gryficach przy ul. Sportowej 19

80/XXII/2003

18.08.2003 r.

Obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Smolęcinie

81/XXIII/2003

18.08.2003 r.

Obniżenia ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr 1c położ. w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 5

82/2003

28.08.2003 r.

Odwołania Kierownika GCP w Gryficach

83/2003

27.08.2003 r.

Zmian budżetu gminy i ukł. wykonawczego na 2003 r.

83/XXIV/2003

27.08.2003 r.

Obniżenia ceny nieruchomości położ. przy ul. Niepodległości 71 w Gryficach

84/XXIV/2003

27.08.2003 r.

Obniżenia ceny nieruchomości położ. przy ul. Niepodległości 72 w Gryficach

85/XXIV/2003

27.08.2003 r.

Obniżenia ceny nieruchomości położ. przy ul. Niepodległości 73 w Gryficach

86/XXIV/2003

27.08.2003 r.

Obniżenia ceny nieruchomości położ. przy ul. Niepodległości 74 w Gryficach

87/XXIV/2003

27.08.2003 r.

Obniżenia ceny nieruchomości położ. przy ul. Niepodległości 75 w Gryficach

87A/XXV/2003

02.09.2003 r.

Powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi dojazdowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do gruntów rolnych w Przybiernówko Gmina Gryfice

88/2003

19.09.2003 r.

Zmiany ukł. wykonawczego

89/2003

19.09.2003 r.

Nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy urządzeń usytuowanych na działce oznaczonej
nr geod. 104/15 położ. przy ul. Niepodległości

90/2003

30.09.2003 r.

Zmian budżetu gminy i ukł. wykonawczego na 2003 r.

91/XXVI/2003

07.10.2003 r.

Powołania Komisji przetargowej dla wyboru oferty na „Wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń szkolnych w Sz.P. w Prusinowie i w Sz.P. w Trzygłowie

92/XXVI/2003

07.10.2003 r.

Powołanie komisji przetargowej dla wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestycyjnego na zadanie „Realizacja prac związanych z wykonywaniem budynku 48 - rodzinnego” przy
ul. Kamieńskiej w Gryficach

93/XXVI/2003

07.10.2003 r.

Przekazania dla Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach sprzętu komputerowego

94/XXVI/2003

07.10.2003 r.

Przekazania dla Gimnazjum nr 1 w Gryficach mebli biurowych

95/2003

20.10.2003 r.

Powołanie komisji inwentaryzacyjnej zdawczo - odbiorczej do przejęcia - przekazania mienia ruchomego przejmowanego do GCP

96/XXVII/2003

20.10.2003 r.

Ustalenia ceny nabycia na własność działki nr 311 położ. w Gryficach przy ul. Woj. Polskiego 72b na rzecz użytkownika wieczystego

97/XXVII/2003

20.10.2003 r.

Ustalenia ceny lokalu użytk. nr 1 położ. w Gryficach przy ul. Kościelnej 3 sprzedawanego na rzecz najemcy

98/XXVII/2003

20.10.2003 r.

Ustalenia ceny lokalu użytk. nr 2 położ. w Gryficach przy ul. Kościelnej 3 sprzedawanego na rzecz najemcy

99/XXVII/2003

20.10.2003 r.

Ustalenia ceny lokalu użytk. nr a położ. w Gryficach przy ul. Armi Krajowej 17 sprzedawanego w drodze przetargu nieograniczonego

100/XXVII/2003

20.10.2003 r.

Ustalenia ceny lokalu użytk. w Gryficach przy ul. Niechorskiej 19 /dawny TOTOLOTEK/ sprzedawanego w drodze przetargu nieograniczonego

101/XXVII/2003

20.10.2003 r.

Ustalenia ceny nieruchomości położ. w Gryficach przy ul. Kościuszki 52 sprzedanej w drodze przetargu nieograniczonego

102/2003

22.10.2003 r.

Określenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2003 r. dla pracowników UM
w Gryficach

103/2003

31.10.2003 r.

Zmiany budżetu gminy i ukł. wykonawczego na 2003 r.

104/2003

31.10.2003 r.

Zmiany ukł. wykonawczego na 2003 r.

105/2003

31.10.2003 r.

Zmiany w planie finansowym zakł. budżetowego na 2003 r.

106/2003

31.10.2003 r.

Zmiany w planach finansowych śr. Specjalnych

107/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 185

108/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 193

109/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 194

110/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 195

111/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 225

112/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 283

113/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 284

114/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 285

115/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 286

116/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 332

117/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 333

118/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 334

119/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 335

120/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 336

121/2003

07.11.2003 r.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości położ. przy ul. Niechorskiej w Gryficach nr 337

122/XXVIII/2003

18.11.2003 r.

Powołania zespołu roboczego do opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy

123/XXVIII/2003

18.11.2003 r

Powołania komisji mieszkaniowej do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymywania lokali mieszkaniowych i socjalnych

124/2003

20.11.2003 r.

Przekazania dla GDK w Gryficach mebli kuchennych i sprzętu RTV/AGD

125/2003

07.11.2003 r.

Przekazania dla GDK stołu świetlicowego oraz szafki TV/VIDEO

126/2003

07.11.2003 r.

Zmiany w budżecie i ukł. wykonawczym gminy Gryfice na 2003 r.

127/2003

02.12.2003

Przekazania nieodpłatnie na rzecz ZGK cmentarza komunalnego w Gryficach z sieciami zewn. wod. - kan., energii i stacja transformatorową, ogrodzeniem oraz drogami wewnętrznymi
i parkingiem

128/2003

02.12.2003 r.

Przekazania nieodpłatnie na rzecz ZGK w Gryficach ul. Zielona 5 budynku przedpogrzebowego wraz z instalacjami na cmentarzu komunalnym w Gryficach

129/2003

09.12.2003 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania na dzierżawę nieruchomości położonej
w Gryficach przy ul. Tenisowej 4

130/2003

17.12.2003 r.

Zmiany ukł. wykonawczego na 2003 r.

131/XXIX/2003

15.12.2003 r.

Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania zapytania o cenę na świadczenia usług ubezpieczeniowych dla UM w Gryficach na 2004 r.

132/XXIX/2003

15.12.2003 r.

Zmiany załącznika do uchwały Nr 470/CXVI/2001 ZM w Gryficach z 21.10.2001 r. w spr. wprowadzenia instrukcji ustalenia norm eksploatacyjnych i rozliczenia paliw w pojazdach
i urządzeniach eksploatacyjnych w jednostkach OSP gminy Gryfice

133/2003

22.12.2003 r.

Przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2003 r.

134/2003

30.12.2003 r.

Zatwierdzenia listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2004 r.

135/2003

30.12.2003 r.

Zmiany układu wykonawczego na 2003 r.

136/2003

31.12.2003 r.

Zmiany budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 r.

137/2003

31.12.2003 r.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2003 r.

138/2003

31.12.2003 r.

Zmiany w planach finansowych śr. specjalne na 2003 r.

139/2003

31.12.2003 r.

Zmiany w planach finansowych GFOŚ i GW na 2003 r.

140/2003

31.12.2003 r.

Zatwierdzenia planów finansowych na rok 2004 dla jedn. budżetowej UM w Gryficach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 07-02-2005 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2005 15:53