Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr X/95/2019 z 18.06.2019 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania 2019-06-25 13:36
dokument Uchwała Nr X/96/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. 2019-06-25 13:34
dokument Uchwała Nr X/97/2019 z 18.06.2019 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-06-25 13:32
dokument Uchwała Nr X/98/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-25 13:29
dokument Uchwała Nr X/99/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2019-2040 2019-06-25 13:29
dokument Uchwała Nr X/100/2019 z 18.06.2019 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach na remont wieży głównej i wieżyczki bocznej, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont stropów klatek schodowych Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gryficach 2019-06-25 13:26
dokument Uchwała Nr X/101/2019 z 18.06.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLVII/475/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego 2019-06-25 13:21
dokument Uchwała Nr X/102/2019 z 18.06.2019 r. w spr. przekształcenia Przedszkola nr 1 w Gryficach poprzez zmianę adresu siedziby tego przedszkola 2019-06-25 13:15
dokument Uchwała Nr X/103/2019 z 18.06.2019 r. w spr. utworzenia sołectwa LUBIN oraz zmiany niektórych uchwał 2019-06-25 13:13
dokument Uchwała Nr X/104/2019 z 18.06.2019 r. w spr. utworzenia sołectwa GRĘBOCIN oraz zmiany niektórych uchwał 2019-06-25 13:12
dokument Uchwała Nr X/105/2019 z 18.06.2019 r. w spr. utworzenia sołectwa WOŁCZYNO oraz zmiany niektórych uchwał 2019-06-25 12:43
dokument Uchwała Nr X/106/2019 z 18.06.2019 r. w spr. ustalenia Miejskiego Szlaku Turystycznego "Dwóch Bram" obejmującego najważniejsze zabytki w Gryficach 2019-06-25 12:42
dokument Uchwała Nr X/107/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego polozonego w budynku przy ul. Rapackiego 22 w Gryficach wraz z przynależnym udziałem do 330/10000 w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 20/3 o powierzchni 0,0906 w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2019-06-25 12:39
dokument Uchwała Nr X/108/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 75/6 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości 2019-06-25 12:36
dokument Uchwała Nr X/109/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice stanowiącej działkę nr 75/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Gryfice, służebnością gruntową 2019-06-25 12:32
dokument Uchwała Nr X/110/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 347 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości 2019-06-25 12:26
dokument Uchwała Nr X/111/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/13 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej na rzecz właściciela działki przyległej 2019-06-25 12:17
dokument Uchwała Nr X/112/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 230/14 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Pogodnej 2019-06-25 12:03
dokument Uchwała Nr X/113/2019 z 18.06.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/50 obreb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Malinowej 2019-06-25 12:00
dokument Uchwała Nr X/114/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-06-25 11:58
dokument Uchwała Nr X/115/2019 z 18.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-06-25 11:54
dokument Uchwała Nr X/116/2019 z 18.06.2019 r. w spr. powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-06-25 11:50
dokument Uchwała Nr X/117/2019 z 18.06.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi ma działania Burmistrza Gryfic 2019-06-25 11:49
dokument Uchwała Nr X/118/2019 z 18.06.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi na działania Prezesa GTBS 2019-06-25 11:48