Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 2 z pracy Burmistrza Gminy Gryfice za okres od dn. 27 stycznia 2003 r. do 18 lutego 2003 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gminy Gryfice w okresie między sesjami Rady Miejskiej

od dnia 27 stycznia 2003 r. do 18 lutego 2003 r.

W opisywanym okresie podjąłem następujące decyzje:

27 stycznia 2003 r.

 1. Wydałem Zarządzenia Burmistrza Gminy w sprawach:

   • uchwalenia składu osobowego komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie,

   • uchwalenia składu osobowego komisji konkursowej dla wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

30 stycznia 2003 r.

 1. Wydałem Zarządzenia Burmistrza Gminy w sprawach:

  1. powołania Zastępcy Burmistrza Gminy,

  2. zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym na 2003 rok.

04 luty 2003 r.

1. Rozpatrzyłem pozytywnie wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania przy ul. Łąkowej 21 w Gryficach.

2. Wydałem Zarządzenie Burmistrza Gminy w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Niepodległości 43.

12 luty 2003 r.

 1. Zaopiniowałem projekt uchwały w sprawach upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawania dodatków mieszkaniowych.

2. Wydałem Zarządzenia w sprawach:

  1. powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonych w Gryficach przy

   • ul. Sportowej,

   • ul. Kościuszki,

   • ul. Ks. St. Ruta 88.

   • zmieniające zarządzenie nr 2/II/2002 Burmistrza Gminy w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną.

   • 18 luty 2003 r.

    1. Zaopiniowałem projekty uchwał w sprawach:

      • zmian w planach finansowych zakładów budżetowych na 2003 rok,

      • zmiany budżetu gminy na 2003 rok

      • uchwalenia Statutu Gryfickiego Domu Kultury,

      • uchwalenia Statutu Instytucji Kultury pn. „Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach,

      • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach,

      • przyjęcia planu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003/2005,

      • przyjęcia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,

      • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice - ul. Pomorska,

      • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice - obręb Rzęskowo,

      • sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej nieruchomości nierolniczej położonej w obrębie geodezyjnym Otok pozostającej w wieczystym użytkowaniu,

      • przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został garaż położony w Gryficach przy:

       • ul. Leśnej,

       • ul. Jana Dąbskiego,

       • Sportowej.

       • Wydałem zarządzenia w sprawach:

         • ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych do samorządu mieszkańców wsi i miasta,

         • przyjęcia do realizacji planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach,

         • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach: Witno, Dobrzyń, Niedźwiedziska w Gminie Gryfice,

         • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Gryfice, obejmującego działkę w miejscowości Rybokarty.

         • Rozpatrzyłem negatywnie wniosek w sprawie sprzedaży gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Tenisowej.

         • Podjąłem decyzję o przekazaniu obiektu położonego przy ul. Kościuszki 52 w Gryficach w zarządzanie dla Gryfickiego TBS-u.

         • Burmistrz Gminy Gryfice

          Andrzej Szczygieł

          1

          2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-12-2003 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2003 15:36