Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 3 z pracy Burmistrza Gryfic za okres od dn. 18 marca 2003 r. do 09 maja 2003 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej

od dnia 18 marca 2003 r. do 09 maja 2003 r.

W opisywanym okresie podjąłem następujące decyzje:

18 marca 2003 r.

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

  • wykonania budżetu Gminy Gryfice na 2003 rok,

  • zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r,

  • utrzymania gminnym urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej,

  • powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 7,

  • przekazania środków trwałych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

 • Zatwierdziłem odbyte przetargi na sprzedaż mienia komunalnego:

   1. garażu położonego przy ul. Kościuszki w Gryficach,

   2. 4 działek pod zabudowę garażową przy ul. Sportowej,

   3. lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Ks. St. Ruta 88.

 • Rozpatrzyłem wniosek w sprawie rozwiązania umowy na dzierżawę placu targowiska przy ul. Sportowej w Gryficach.

 • Rozpatrzyłem pozytywnie wniosek w sprawie wydzierżawienia gruntu pod zabudowę garażu przy ul. Niechorskiej w Gryficach.

 • Rozpatrzyłem pozytywnie wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryficach w sprawie przekazania nieruchomości położonej przy ul. Wałowej.

 • Przekazałem wniosek wykonawcy Zakładu Usług Budowlanych „Rembud” S.C. w Gryficach w sprawie zmiany pokrycia dachu sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza w Gryficach do zaopiniowania przez projektanta.

 • Wydałem 7 decyzje w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.

 • 31 marzec 2003 r.

  1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

  • zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok,

  • zmiany w planie finansowym dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej na 2003 rok.

  2. Wydałem 8 decyzji w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.

  16 kwietnia 2003 r.

  1. Przyjąłem projekt uchwały RM w sprawie przekazania dla Gryfickiego Towarzystwa Budonictwa Społecznego Sp. z o.o. aportu niepieniężnego w formie nieruchomości lokalowej położonej przy Placu Zwycięstwa nr 7 w Gryficach.

  2. Rozpatrzyłem pozytywnie 2 wnioski Gryfickiego TBS Sp. z o.o. o dokonanie zamian mieszkań komunalnych na mniejsze mieszkania spółki.

  3. Podjąłem decyzję o uregulowaniu stanu władania wolnymi lokalami mieszkalnymi w budynku nr 28 położonym w Świeszewie.

  4. Rozpatrzyłem pozytywnie wniosek w sprawie zamiany mieszkania poł. przy ul Kościuszki 5 w Gryficach na mieszkanie przy ul. Parkowej 6 w Gryficach.

  5. Ustaliłem warunki przetargu o najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 5 w Gryficach na zasadach czynszu wolnego.

  6. Wydałem zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach.

  7. Wydałem 7 decyzji w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.

  09 maja 2003 r.

  1. Przyjąłem sprawozdanie finansowe Gryfickiego TBS - Spółka z o.o. z zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym za I kw. 2003 r.

  2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

  • likwidacji zbiornika gnilnego położonego przy ul. Kościuszki 11 w Gryficach,

  • rezygnacji z prawa pierwokupu do gruntu położonego przy ul. Piłsudskiego w Gryfcach

  • powołanie komisji przetargowej na udzielenie kredytu dla Urzędu Miejskiego w Gryficach

  1. Przyjąłem projekty uchwał RM w sprawach:

   1. zmiany Statutu Gminy Gryfice

   2. zmiany budżetu Gminy Gryfice na 2003 rok,

   3. przyznania sołtysom prawa zwrotu kosztów za używanie telefonu w sprawach związanych z pełnieniem obowiązków społecznych

   4. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

   5. przyznania sołtysom prawa zwrotu kosztów przejazdu i wysokości diety

   6. upoważnienia Burmistrza Gryfic do podejmowania zobowiązań w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych,

   7. zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • gminy Gryfice - obręb Brodniki

  • gminy Gryfice - obręb Borzyszewo

  • miasta Gryfice - teren położonych przy ul. Kamieńskiej w Gryficach

  1. Podjąłem decyzję o sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego mienia komunalnego:

   1. lokal użytkowy przy ul. Armii Krajowej 17 w Gryficach,

   2. lokal użytkowy przy ul. Ks. St. Ruta 11 w Gryficach,

   3. lokal użytkowy przy ul. Niechorskiej 19 w Gryficach.

  2. Postanowiłem wystąpić z pismem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w sprawie przejęcie obiektu położonego w miejscowości OTOK na cele społeczno-kulturalne.

  Burmistrz Gryfic

  Andrzej Szczygieł

  1

  3

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-12-2003 15:36
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2003
  Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2003 15:36