Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/212/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-29 14:27
dokument Uchwała Nr XXI/213/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020-2027 2020-05-29 14:26
dokument Uchwała Nr XXI/214/2020 z 27.05. 2020 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Remont DP 3137Z Rzęsin-Baszewice, na odcinku 3,8 km Rzęsin-Trzygłów" 2020-05-28 14:26
dokument Uchwała Nr XXI/215/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XLI/500/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mjących charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2020-05-28 14:22
dokument Uchwała Nr XXI/216/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2020-05-28 14:18
dokument Uchwała Nr XXI/217/2020 z 27.05.2020 r. w spr. Powołania Komisji Statutowej 2020-05-28 14:17
dokument Uchwała Nr XXI/218/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2020-05-28 14:15
dokument Uchwała Nr XXI/219/2020 z 27.05.2020 r. w spr. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 2020-05-28 14:12
dokument Uchwała Nr XXI/220/2020 z 27.05.2020 r. w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 2020-05-28 14:10
dokument Uchwała Nr XXI/221/2020 z 27.05.2020 r. w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2020-05-28 14:09
dokument Uchwała Nr XXI/222/2020 z 27.05.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/297/2016 Rady Miejskiej w Grficach z dnia 28 grudnia 2016 r. dot. przyjęcia "Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi manden.) na terenie Gminy Gryfice 2020-05-28 13:42
dokument Uchwała Nr XXI/223/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 284/8 o pow. 0,0898 ha położonej w Borzyszewie będącą własnością osoby fizycznej na rzecz Gminy Gryfice 2020-05-28 13:38
dokument Uchwała Nr XXI/224/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 102 (udział 3/4) obręb Borzyszewo położonej w Borzyszewie na rzecz współwłaściciela 2020-05-28 13:34
dokument Uchwała Nr XXI/225/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 56 obręb nr 6 m. Gryfice położonej przy ul. Broniszewskiej 2020-05-28 13:31
dokument Uchwała Nr XXI/226/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów zierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-05-28 13:28
dokument Uchwała Nr XXI/227/2020 z 27.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-05-28 13:26