Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX/289/2020 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-22 12:24
dokument Uchwała Nr XXX/290/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2020-2027 2020-12-22 12:22
dokument Uchwała Nr XXX/291/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2021 r. 2021-01-07 11:10
dokument Uchwała Nr XXX/292/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2027 2020-12-22 12:20
dokument Uchwała Nr XXX/293/2020 w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 2020-12-22 12:18
dokument Uchwała Nr XXX/294/2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Województwem Zachodniopomorskim do partycypacji Gminy Gryfice w kosztach budowy II etapu obwodnicy Gryfic 2020-12-22 12:16
dokument Uchwała Nr XXX/295/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-12-22 12:13
dokument Uchwała Nr XXX/296/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziału do 1/3 części nieruchomości zabudowanej-działki numer401 położonej w Rzęskowie 24, obręb Rzęskowo gmina Gryfice na lokal mieszkalny numer 2 położony w Gryficach przy ulicy Sportowej 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 2020-12-22 12:01
dokument Uchwała Nr XXX/ 297/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gryfice 2020-12-22 11:57
dokument Uchwała NrXXX/298/2020 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/280/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Gryfice 2020-12-22 11:56
dokument Uchwała Nr XXX/299/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-12-22 11:50
dokument Uchwała Nr XXX/300/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-12-22 11:49
dokument Uchwała Nr XXX/301/2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Budżetu i Finansów 2020-12-22 11:47
dokument Uchwała Nr XXX/302/2020 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych 2020-12-22 12:01
dokument Uchwała Nr XXX/303/2020 w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 2020-12-22 11:55