Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/277/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2008 r. 2008-11-27 10:36
dokument Uchwała Nr XXI/278/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-11-27 10:34
dokument Uchwała Nr XXI/279/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2009 r. 2008-11-27 10:21
dokument Uchwała Nr XXI/280/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2008-11-27 10:19
dokument Uchwała Nr XXI/281/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Otok gmina Gryfice stanowiących działki nr 157/13 i nr 157/14 2010-06-29 09:14
dokument Uchwała Nr XXI/282/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kołomąć gmina Gryfice na działce 82/2 2008-11-27 10:15
dokument Uchwała Nr XXI/283/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2008-11-27 10:13
dokument Uchwała Nr XXI/284/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Skarbowi Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 10 m.Gryfice oznaczonej numerem 22 2008-11-27 10:11
dokument Uchwała Nr XXI/285/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Broniszewskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 205/2 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 204 2008-11-27 10:09
dokument Uchwała Nr XXI/286/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Sportowej w Gryficach 2010-06-29 09:15
dokument Uchwała Nr XXI/287/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zgody na obciążenie gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 53/18 położoną w Gryficach przy ul. 11 Listopada w obrębie geodezyjnym nr 5 służebnością gruntową 2008-11-27 10:04
dokument Uchwała Nr XXI/288/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIII/165/2007 z dn. 18.12.2007 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. 2008-11-27 10:01
dokument Uchwała Nr XXI/289/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XIII/166/2007 z dn. 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. 2008-11-27 09:59
dokument Uchwała Nr XXI/290/2008 z dn. 18.11.2008 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXV/230/2005 z dn. 22.03.2005 w spr. regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2008-11-27 09:57
dokument Uchwała Nr XXI/291/2008 z dn.18.11.2008 w spr. nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Gryfice, a Powiatem Gryfickim w realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 2008-11-27 09:54