Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/292/2008 z 30.12.2008 w spr. uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2009 r. 2009-01-12 10:44
dokument Uchwała Nr XXII/293/2008 z 30.12.2008 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2008 r. 2009-01-12 10:42
dokument Uchwała Nr XXII/294/2008 z 30.12.2008 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2009-01-12 10:39
dokument Uchwała Nr XXII/295/2008 z 30.12.2008 w spr. powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w/s opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice na lata 2009-2013 2009-01-12 09:49
dokument Uchwała Nr XXII/296/2008 z 30.12.2008 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 29 stycznia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2009-01-12 09:47
dokument Uchwała Nr XXII/297/2008 z 30.12.2008 w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 2009-01-12 09:45
dokument Uchwała Nr XXII/298/2008 z 30.12.2008 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. 2009-01-12 09:43
dokument Uchwała Nr XXII/299/2008 z 30.12.2008 w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. 2009-01-12 09:40
dokument Uchwała Nr XXII/300/2008 z 30.12.2008 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę Nr 424/13 położoną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice - służebnością drogową 2009-01-12 09:38
dokument Uchwała Nr XXII/301/2008 z 30.12.2008 w spr. przyjęcia "Programu Wspólpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2009 r." 2009-01-12 09:36
dokument Uchwała Nr XXII/302/2008 z 30.12.2008 w spr. zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szczygłowi Burmistrzowi Gryfic do pełnego reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania 2009-01-12 09:25