Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVI/323/2009 z 31.03.2009 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2008 rok 2009-04-08 08:20
dokument Uchwała Nr XXVI/324/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2009 r. 2009-04-08 08:18
dokument Uchwała Nr XXVI/325/2009 z 31.03.2009 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2009-04-08 08:17
dokument Uchwała Nr XXVI/326/2009 z 31.03.2009 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2009-04-08 08:15
dokument Uchwała Nr XXVI/327/2009 z 31.03.2009 w spr.określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice 2009-04-08 08:13
dokument Uchwała Nr XXVI/328/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w spr. uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2009-04-08 08:11
dokument Uchwała Nr XXVI/329/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 czerwca 2008 r. w spr. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice 2009-04-08 08:06
dokument Uchwała Nr XXVI/330/2009 z 31.03.2009 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-06-29 09:18
dokument Uchwała Nr XXVI/331/2009 z 31.03.2009 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-06-29 09:19
dokument Uchwała Nr XXVI/332/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XVIII/254/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy drodze wojewódzkiej Nr 110 w obrębie Rzęskowo gmina Gryfice 2010-06-29 09:20
dokument Uchwała Nr XXVI/333/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XVI/223/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice 2010-06-28 09:20
dokument Uchwała Nr XXVI/334/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. 2009-04-08 07:54
dokument Uchwała Nr XXVI/335/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/299/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. 2009-04-08 07:51
dokument Uchwała Nr XXVI/336/2009 z 31.03.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Sikory gmina Gryfice 2009-04-08 07:48
dokument Uchwała Nr XXVI/337/2009 z 31.03.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego za cenę niższą od wartości rynkowej 2009-04-08 07:46
dokument Uchwała Nr XXVI/338/2009 z 31.03.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości polożonych w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2010-06-29 09:21