Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 7 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 06 września 2009r. do dnia 22 października 2009r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 06 września 2009r. do dnia 22 października 2009r.

07 wrzesień 2009

Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przeprowadzenia kontroli problemowej,

- przekazania tablic korkowych Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach.

08 wrzesień 2009

Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok,

- powołania komisji stypendialnej.

09 wrzesień 2009

 1. Umowy notarialne w kancelarii notarialnej w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej,

- zmiany układu wykonawczego na 2009 rok,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Popiele, obręb Rzęsin, gmina Gryfice.

10 wrzesień 2009

Przyjąłem 4 interesantów.

11 września 2009

Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego i Sportowej.

12 wrzesień 2009

Uczestniczyłem w uroczystościach Dnia Działkowca w Gryficach.

14-18 wrzesień 2009

W Gryficach przebywała delegacja z miasta Włodzimierzec na Ukrainie. W czasie pobytu goście zapoznali się z funkcjonowaniem instytucji i zakładów na terenie naszej gminy. Uczestniczyli w Sesji Rady Miejskiej oraz spotkali się z gryfickimi dziennikarzami. W czasie pobytu został podpisany list intencyjny z zamiarem nawiązania współpracy między naszymi samorządami.

14 wrzesień 2009

Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Perłowa.

16 wrzesień 2009

Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dzierżawę łączy dla potrzeb systemu monitoringu.

17 wrzesień 2009

Przyjąłem 8 interesantów.

19 wrzesień 2009

 1. Uczestniczyłem w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w dożynkach gminnych -Górzyca 2009.

20 wrzesień 2009

Spotkałem się z delegacją miasta Güstrow przebywającą na naszych dożynkach gminnych.

21 wrzesień 2009

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ Gryfice.

Tematem posiedzenia było m.in:

- informacja o aktualnej sytuacji finansowej ZOZ Gryfice,

- podjęcie uchwał w sprawie zakupów inwestycyjnych,

- informacja o skargach i wnioskach.

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, która obradowała na posiedzeniu wyjazdowym w Gryficach. Celem spotkania było m.in. przeprowadzenie wizji lokalnej infrastruktury sportowej w celu zorganizowania obchodów 90-lecia ruchu olimpijskiego oraz Woj. Inauguracji Dni Olimpijskich w woj. zachodniopomorskim. Ustalono, że organizatorem głównym będzie Gmina Gryfice w dniach 16-18 kwiecień 2010 rok.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przekazania tablicy korkowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach,

- zmiany numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Gryficach obr. Nr. 8 przy ul. Ogrodowej,

- przekazania karuzeli krzyżowej i stołu pingpongowego na wyposażenie Placu Zabaw w Smolęcinie,

- zmiany zarządzenia Nr 754/09 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

22 wrzesień 2009

 1. Przewodniczyłem posiedzeniu Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI. Tematem posiedzenia było m.in.:

 • informacja Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu,

 • przyjęcie sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2009r,

 • podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości składki członkowskiej za 2010 rok,

b) ustalenia ceny opłat za składowanie odpadów na składowiskach odpadów we Włodarce, Komorowie i Godowie.

23 wrzesień 2009

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

24 wrzesień 2009

Przyjąłem 9 interesantów.

25 wrzesień 2009

 1. Spotkałem się z V-ce Prezydentem Świnoujścia w sprawie składowania odpadów komunalnych na naszym składowisku.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- przeprowadzenia kontroli problemowej.

26 wrzesień 2009

Uczestniczyłem w inauguracji roku kulturowego w Gryfickim Domu Kultury.

28 wrzesień 2009

 1. Spotkałem się z przedstawicielami gryfickich stomatologów w sprawie ich działalności w przychodni przyszpitalnej.

 2. Przewodniczyłem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

29 wrzesień 2009

Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przekazania tablic korkowych Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach,

- nieodpłatnego przekazania do użytkowania sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja w Gryficach dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach,

- przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ks. St. Ruta 5/14 w Gryficach.

30 wrzesień 2009

 1. Spotkałem się za studentami-emerytami Uniwersytetu III Wieku z Lübecki (Niemcy). Celem spotkania były uwarunkowania rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego regionu gryfickiego.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok

- zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice.

01 październik 2009

 1. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki spotkałem się z nauczycielami muzyki Państwowej Szkoły Muzycznej w Gryficach na okazjonalnym koncercie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przekazania odtwarzacza DVD Szkole Podstawowej w Trzygłowie,

- przekazania wyposażenia do Świetlicy w Górzycy,

- przyznania stypendium Burmistrza Gryfic,

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

02 październik 2009

 1. Z okazji „Święta Pułku” uczestniczyłem w uroczystościach w jednostce wojskowej w Mrzeżynie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 4 ul. Łąkowa,

- przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ks. St. Ruta 5/14 w Gryficach.

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na modernizację drogi w m. Zielin.

03 październik 2009

Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Koła Ligi Obrony Kraju w Gryficach.

05 październik 20009

 1. W imieniu Gminy Gryfice podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie modernizacji Placu Zwycięstwa w Gryficach. Koszt całego zadania będzie wynosił 2.720 tys. zł, z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 1.360 tys.zł.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przyznania nagród Burmistrza Gryfic,

- upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach do podpisania umowy dzierżawnej w sprawie zajęcia gruntów leśnych pod budowę i utrzymanie sieci wodociągowej w Prusinowie na trasie: Przybiernówko - kolonia Przybiernówko - Prusinowo - Otok - Zacisze.

07 październik 2009

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Trzebiatowie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- prawa pierwokupu działek położonych w Gryficach oznaczonych numerami geodezyjnymi 6/3 i 6/12,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Borzyszewo, obręb Borzyszewo, gmina Gryfice.

08 październik 2009

 1. Uczestniczyłem w seminarium na temat realizacji programu „Jessica”, mającego na celu dofinansowanie rewitalizacji zabytków.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

 1. Przyjąłem 4 interesantów.

09 październik 2009

 1. Uczestniczyłem w obchodach 10-lecia działalności Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach zestawu mebli kuchennych z przeznaczeniem ich do świetlicy wiejskiej w Ościęcinie.

12 październik 2009

 1. Spotkałem się z grupą inicjatywną z Rzęsina mającą za zadanie powołać sołectwo Rzęsin.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok.

13 październik 2009

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie,

- Przedszkolu Nr 2 w Gryficach,

- w gminnych obchodach DEN.

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Gdańskiej w Gryficach.

14 październik 2009

Wydałem zarządzenie w sprawie:

- prowadzenia programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy miejsko - wiejskie”

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Szafirowa.

15 październik 2009

Przyjąłem 4 interesantów.

16 październik 2009

Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego w Świeszewie nr 28,

- ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego przyul. Ks. St. Ruta 11A.

19 październik 2009

Uczestniczyłem w zakończeniu kursów języka niemieckiego i j.angielskiego w Trzygłowie.

21 październik 2009

 1. W GDK uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Święta Białej Laski na zaproszenie PZN Koło w Gryficach.

 2. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

22 październik 2009

Przyjąłem 8 interesantów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 06-11-2009 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 12:51