Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 1 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej w Gryficach od dnia 26.01.2011 r. do dnia 07.03.2011 r.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 26 stycznia 2011r. do dnia 07 marca 2011r.

26 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. Tematem spotkania było omówienie projektów uchwał RM oraz sprawy bieżące.

27 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji:

- Gospodarki i Rolnictwa,

- Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

 1. Przyjąłem 11 interesantów.

28 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu i Walnego Zgromadzenia Lokalnej Grupy Działania Gryflandia. Celem posiedzeń było omówienie zadań związanych z naborem wniosków na środki pomocowe.

31 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przygotowania produkcji likwidacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej przekazanego w użyczenie przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,

- przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok,

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok.

01 luty 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- wyznaczenia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic.

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

02 luty 2011

 1. Spotkałem się z p. Andrzejem Chańko - dyr. Zakładu „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Szczecin. Celem spotkania było omówienie problemów komunikacji zastępczej na okres remontu torowiska Płoty-Gryfice-Trzebiatów, tj. kwiecień, maj, czerwiec 2011r.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia stawki wynagrodzenia za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

03 luty 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej.

 2. Przyjąłem 9 interesantów.

04 luty 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji konkursowej na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, których przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Gryfice.

07 luty 2011

 1. Spotkałem się z Komendantem Straży Granicznej w Rewalu. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego.

 2. Spotkałem się z Ks. dr Piotrem Skibą dyr. Wydz. Duszpasterskiego Kurii Arcybiskupiej. Celem spotkania było omówienie organizacji Archidiecezjalnych Dni Młodych w Gryficach w roku 2012 i 2013.

08 luty 2011

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

- wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS- spółka z o.o. w 2011 roku.

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok.

09 luty 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Zarządu O/W ZOSP w Szczecinie.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 268/1 o pow. 43 m2 położoną w Gryficach przy ul. Irysowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 563/5 o pow. 209 m2 położoną w Gryficach przy ul. Niechorskiej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy.

10 luty 2011

 1. Spotkałem się z dyrektorem Firmy „Roca-Polska” p. Jackiem Różyckim.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 5 przy ul. Strzeleckiej.

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Zielinie, obręb Zielin, gmina Gryfice.

 1. Przyjąłem 11 interesantów.

14 luty 2011

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 5 miasto Gryfice przy ul. Górskiej,

- obniżenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Gryficach przy ulicy Wiejskiej 9.

17 luty 2011

 1. Przewodniczyłem posiedzeniu Sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie. Celem posiedzenia był:

- wybór nowych władz,

- uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018,

- uchwalenie planu finansowego na 2011r.

 1. Przyjąłem 12 interesantów.

18 luty 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu LGD „Gryflandia”.

21 luty 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

22 luty 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

23 luty 2011

 1. Umowa notarialna w kancelarii w Trzebiatowie.

24 luty 2011

 1. Przyjąłem 14 interesantów.

28 luty 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011r.

02 marzec 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości położonej w m. Kukań, Gmina Gryfice.

03 marzec 2011

 1. Przyjąłem 2 interesantów.

04 marzec 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

07 marzec 2011

 1. Uczestniczyłem w zakończeniu Konkursu Wiedzy o Ziemi Gryfickiej, którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna oraz Gimnazjum Nr 1 w Gryficach.

 2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 25-03-2011 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 25-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2011 10:12