Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w spr. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2012-2020 2011-12-14 09:32
Projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. 2011-12-14 09:30
Projekt uchwały w spr. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorstw na terenie gminy Gryfice 2011-12-14 09:28
Projekt uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2011-12-14 11:38
Projekt uchwały w spr. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2011-12-14 09:25
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2011-12-14 09:23
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2011-12-14 09:21
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Słowiańskiej w Gryficach stanowiących działki Nr 352/1 i 353/2 2011-12-14 09:18
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. 2011-12-13 14:46
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2011-12-13 14:45
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-12-13 14:43