Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/175/2012 z 18.01.2012 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-01-27 11:18
dokument Uchwała Nr XIV/176/2012 z 18.01.2012 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2012-2020 2012-01-27 11:16
dokument Uchwała Nr XIV/177/2012 z 18.01.2012 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/361/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 2012-01-27 11:15
dokument Uchwała Nr XIV/178/2012 z 18.01.2012 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/363/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 czerwca 2009 r. w spr. zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi 2012-01-27 11:12
dokument Uchwała Nr XIV/179/2012 z 18.01.2012 r. w spr. utworzenia Sołectwa Zacisze oraz zmiany niektórych uchwał 2012-01-27 11:10
dokument Uchwała Nr XIV/180/2012 z 18.01.2012 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2012-01-27 11:08
dokument Uchwała Nr XIV/181/2012 z 18.01.2012 r. w spr. desygnowania radnych do uczestniczenia w Komisji Mieszkaniowej działającej przy Gryfickim TBS Spółka z o.o. 2012-01-27 11:07
dokument Uchwała Nr XIV/182/2012 z 18.01.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na 1 rok 2012-01-27 11:01
dokument Uchwała Nr XIV/183/2012 z 18.01.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na 1 rok 2012-01-27 10:59
dokument Uchwała Nr XIV/184/2012 z 18.01.2012 r. w spr. odwołania Skarbnika Gminy 2012-01-27 10:54
dokument Uchwała Nr XIV/185/2012 z 18.01.2012 r. w spr. powołania Skarbnika Gminy 2012-01-27 10:52
dokument Uchwała Nr XIV/186/2012 z 18.01.2012 r. w spr. wystąpienia Gminy Gryfice ze Związku Komunalnego "Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi" 2012-01-27 10:51
dokument Uchwała Nr XIV/187/2012 z 18.01.2012 r. w spr. rozpatrzenia zarzutów przedstawionych w skardze grupy mieszkańców gminy Gryfice 2012-01-27 10:48
dokument Uchwała Nr XIV/188/2012 z 18.01.2012 r. w spr. zmiany uchwały Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2011 r. w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-01-27 10:42
dokument Uchwała Nr XIV/189/2012 z 18.01.2012 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/327/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gryfice 2012-01-27 10:39