Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/287/2012 z 31.08.2012 r. w spr. nieodwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach z funkcji Przewodniczącego Rady 2012-09-14 09:12
dokument Uchwała Nr XXIII/288/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie kontroli w gminie Gryfice 2012-09-12 08:27
dokument Uchwała Nr XXIII/289/2012 z 31.08.2012 r. w spr. zlecania przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryficach 2012-09-12 08:25
dokument Uchwała Nr XXIII/290/2012 z 31.08.2012 r. w spr. zlecania przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryficach 2012-09-12 08:23
dokument Uchwała Nr XXIII/291/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-09-12 08:21
dokument Uchwała Nr XXIII/292/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo gmina Gryfice 2012-09-12 08:19
dokument Uchwała Nr XXIII/293/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 628/3 położoną w Gryficach przy ul. Łąkowej służebnością drogową 2012-09-12 08:17
dokument Uchwała Nr XXIII/294/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych stanowiących działkę nr 19/56 położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice oraz działkę nr 494/10 położoną w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice służebnością drogową na rzecz działek 19/24, 19/25 i 19/26 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice 2012-09-12 08:14
dokument Uchwała Nr XXIII/295/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchom9ości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 280/1 stanowiącej własność gminy Gryfice na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 189 2012-09-12 08:10
dokument Uchwała Nr XXIII/296/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 2012-09-12 08:07
dokument Uchwała Nr XXIII/297/2012 z 31.08.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 2012-09-12 08:05
dokument Uchwała Nr XXIII/298/2012 z 31.08.2012 r. w spr. zmiany Uchwały Nr VI/75/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfice 2012-09-12 08:03
dokument Uchwała Nr XXIII/299/2012 z 31.08.2012 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XXXII/333/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy zbywaniu na rzecz użytkowników wieczystych gruntów wykorzystywanych i przeznaczonych na cele mieszkalne 2012-09-12 08:00
dokument Uchwała Nr XXIII/300/2012 z 31.08.2012 r. w spr. nadania nazwy urzędowej nowo powstałej ulicy w miejscowości Rzęskowo 2012-09-12 07:57
dokument Uchwała Nr XXIII/301/2012 z 31.08.2012 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Myszkowskiej na działalność Burmistrza Gryfic 2012-09-12 07:53
dokument Uchwała Nr XXIII/302/2012 z 31.08.2012 r. w spr. rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Kołkowskiej Jaszczak na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2012-09-12 07:51