Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/316/2012 z 24.10.2012 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. . 2012-11-05 12:57
dokument Uchwała Nr XXV/317/2012 z 24.10.2012 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2012-2020 2012-11-05 12:55
dokument Uchwała Nr XXV/318/2012 z 24.10.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-11-05 12:53
dokument Uchwała Nr XXV/319/2012 z 24.10.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej 2012-11-05 12:51
dokument Uchwała Nr XXV/320/2012 z 24.10.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 257/36 stanowiącej własność Gminy Gryfice na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 371 2012-11-05 12:44
dokument Uchwała Nr XXV/321/2012 z 24.10.2012 r. w spr. określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości gruntowych niemieszkalnych na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony 2012-11-08 09:53
dokument Uchwała Nr XXV/322/2012 z 24.10.2012 r. w spr. podziału gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-06 11:11
dokument Uchwała Nr XXV/323/2012 z 24.10.2012 r. w spr. zmiany uchwały Nr XVI/229/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w spr. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2013 2012-10-29 12:27
dokument Uchwała Nr XXV/324/2012 z 24.10. 2012 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 grudnia 2011 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 2012-10-29 12:22
dokument Uchwała Nr XXV/325/2012 z 24.10.2012 r. w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na Uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/279/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic 2012-10-29 12:19