Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX/383/2013 z 21.02.2013 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-02-27 13:00
dokument Uchwała Nr XXX/384/2013 z 21.02.2013 r. w spr. podziału gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-02-27 12:59
dokument Uchwała Nr XXX/385/2013 z 21.02.2013 r. w spr. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice 2013-03-04 10:19
dokument Uchwała Nr XXX/386/2013 z 21.02.2013 r. w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują miezkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-02-27 12:54
dokument Uchwała Nr XXX/387/2013 z 21.02.2013 r. w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-02-27 12:52
dokument Uchwała Nr XXX/388/2013 z 21.02.2013 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-12 14:10
dokument Uchwała Nr XXX/389/2013 z 21.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-02-27 12:43
dokument Uchwała Nr XXX/390/2013 z 21.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 2013-02-27 12:41
dokument Uchwała Nr XXX/391/20113 z 21.02.2013 r. w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXVII/345/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gryfice. 2013-03-13 08:43
dokument Uchwała Nr XXX/392/2013 z 21.02.2013 r. w spr. wyrażenia woli przystapienia przez Gminę Gryfice do projektu pod nazwą "MEW@ plus - Morze Cyfrowych Kompetencji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiekszenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-e-Inclusion. 2013-02-27 12:35