Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/531/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-05 12:07
Uchwała Nr XLIV/532/2014 z 24.01.2014 r. w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-05 12:03
Uchwała Nr XLIV/533/2014 z 24.01.2014 r. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-05 11:59
Uchwała Nr XLIV/534/2014 z 24.01.2014 r. w spr. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Gryfice i nadanie jej statutu 2014-02-05 11:47
Uchwała Nr XLIV/535/2014 z 24.01.2014 r. w spr. uchwalenia budżetu gminy Gryfice na 2014 r. 2014-02-05 11:46
Uchwała Nr XLIV/536/2014 z 24.01.2014 r. w spr. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2014-2040 2014-02-05 11:44
Uchwała Nr XLIV/537/2014 z 24.01.2014 r. w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr XXXV/452/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2014-02-05 11:42
Uchwała Nr XLIV/538/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2014-2018 2014-02-05 11:39
Uchwała Nr XLIV/539/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń 2014-02-05 11:37
Uchwała Nr XLIV/540/2014 z 24.01.2014 r. w spr. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w gminie Gryfice na 2014 r. 2014-02-05 11:35
Uchwała Nr XLIV/541/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wykonywania przez Gminę Gryfice działalności telekomunikacyjnej nie będącą działalnością gospodarczą 2014-02-05 11:31
Uchwała Nr XLIV/542/2014 z 24.01.2014 r. w spr. nadania nazw urzędowych ulicom w m. Rzęskowo 2014-02-05 11:33
Uchwała Nr XLIV/543/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrodowe z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2014-02-05 11:25
Uchwała Nr XLIV/544/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-02-05 11:23
Uchwała Nr XLIV/545/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w m. Raduń Gmina Gryfice z dotychczasowym użytkownikiem 2014-02-05 11:21
Uchwała Nr XLIV/546/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Gryficach 2014-02-05 11:18
Uchwała Nr XLIV/547/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Wincentego Witosa w Gryficach 2014-02-05 11:16
Uchwała Nr XLIV/548/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 91/2 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 338 2014-02-05 11:13
Uchwała Nr XLIV/549/2014 z 24.01.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 610/2 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 491 2014-02-05 11:09
Uchwała Nr XLIV/550/2014 z 24.01.2014 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2014-02-05 11:06
Uchwała Nr XLIV/551/2014 z 24.01.2014 r. w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2014 r. 2014-02-05 11:04
Uchwała Nr XLIV/552/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2014 r. 2014-02-04 12:10
Uchwała Nr XLIV/553/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu prawa i podejrzeniu popełnienia przestępstwa 2014-02-05 10:57
Uchwała Nr XLIV/554/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zmiany uchwały nr XXXVI/457/2013 w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gryfic 2014-02-04 12:07
Uchwała Nr XLIV/555/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXV/459/2013 w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gryfic 2014-02-05 10:56
Uchwała Nr XLIV/556/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zmiany uchwały nr XXXVI/460/2013 w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2014-02-04 12:02
Uchwała Nr XLIV/557/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zmiany uchwały nr XXXVI/461/2013 w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2014-02-04 11:57
Uchwała Nr XLIV/558/2014 z 24.01.2014 r. w spr. zmiany uchwały nr XXXVI/467/2013 w sprawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gryfic 2014-02-04 11:55