Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/231/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dn. 22.03.2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administ


UCHWAŁA Nr XXVI/231/2005

Rady Miejskiej w G r y f i c a c h

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.Nr 80. poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) - Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania w formie decyzji administracyjnej spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Burmistrz Gryfic przekaże Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych środki finansowe niezbędne do realizacji i obsługi zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic i Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 14-04-2005 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2005 14:06