Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 305/2008 z dnia 14.01.2008 r. w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 73/1 w Gryficach


ZARZĄDZENIE Nr 305/2008

Burmistrza Gryfic

z dnia 14 stycznia 2008 r.

w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 73/1 w Gryficach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz.1271,
nr 214 poz. 1806, z 2003, Nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1668, z 2004 r. Nr 102 poz. 1005, nr 116 poz. 1203 /,

zarządzam co następuje :

§ 1. Przywracam Panu Kazimierzowi Zawadzkiemu uprawnienia najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 73/1 w związku
z uregulowaniem zaległych należności czynszowych w wysokości 683,70 zł według protokołu z dnia 03.01.08 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wynajmujący zawrze z najemcą umowę najmu zajmowanego lokalu,
o którym mowa w § 1 zarządzenia.

§ 3. Najemcy nie przysługuje prawo do ponownego składania wniosku
o przywrócenie uprawnień w razie rozwiązania umowy najmu z winy najemcy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Gryfickiego TBS - Spółki z o.o. Tadeuszowi Wierzchowskiemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GRYFIC

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 11-02-2008 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2008 10:54