Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 311/2008 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia regulaminu tego zespołu.


ZARZĄDZENIE NR 311/08

Burmistrza Gryfic
z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia regulaminu tego zespołu.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1. 1. Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem Gminnym”

2. Zespół Gminny jest organem pomocniczym Burmistrza Gryfic w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu gryfickiego.

 

§ 2. 1. W skład Zespołu Gminnego wchodzą:

 1. Burmistrz Gryfic - przewodniczący,

 2. Zastępca Burmistrz Gryfic - zastępca przewodniczącego,

 3. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej

 4. Komendant Straży Miejskiej,

 5. Przedstawiciel Rady Gminy - wyznaczony przez przewodniczącego Rady Gminy,

 6. Sekretarz Gminy,

 7. Skarbnik Gminy,

 8. Kierownik Gminnego Biura Reagowania,

 9. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej,

 10. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska,

 11. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 12. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej,

 13. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych,

 14. Radca Prawny.

 

2. W posiedzeniach Zespołu Gminnego, na prawach członka, mogą brać udział, w zależności od potrzeb, zaproszeni przez przewodniczącego:

 1. Przedstawiciel Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach,

 2. Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach

 3. Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach

 4. Przedstawiciel Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,

 5. Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii,

 6. Przedstawiciel Kierownika Terenowego Oddziału w Gryficach Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,

7) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu Gminnego, na prawach członka, inne osoby, poza wymienionymi w ust. 1 i 2.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu Gminnego kieruje zastępca albo członek Zespołu Gminnego, w którego właściwości pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji.

5. Siedzibą Zespołu Gminnego jest Urząd Miejski w Gryficach - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

6. Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu Gminnego zapewnia Gminne Biuro Reagowania.

 

§ 3. 1. Zespół Gminny podejmuje działania na planowanych posiedzeniach, zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Burmistrza Gryfic.

2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki Zespół Gminny może zbierać się w trybie natychmiastowym, w miejscu i składzie określonym przez Burmistrza Gryfic.

3. W szczególnych okolicznościach, na polecenie Burmistrza Gryfic, Zespół Gminny podejmuje działanie w trybie ciągłym. Ciągłość pracy może być zapewniona przez osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów w ramach obsady „Stałego Dyżuru Burmistrza”.

4. Członkowie Zespołu Gminnego, na żądanie Burmistrza Gryfic, składają sprawozdania z wykonania zadań wynikających z rocznego planu, o którym mowa w ust.1, a także innych wykonywanych doraźnie.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu Gminnego określa Regulamin Zespołu Gminnego, zatwierdzony przez Burmistrza Gryfic.

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 57A Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania oraz ustalenia regulaminu tego zespołu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 18-02-2008 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Henryk Kwocz 18-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 18-02-2008 08:48