Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 561/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2009 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe prowadzące oraz ogłoszenie konkursów ofert na realizację tych zadań


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 561/2008

Burmistrza Gryfic

z dnia 26 listopada 2008r.

w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2009 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe prowadzące oraz ogłoszenie konkursów ofert na realizację tych zadań.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873; z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 94 poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam listę zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice do realizacji w 2009r. przez organizacje pozarządowe:

  1. Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta Gryfice - prowadzenie Klubu Abstynenta ,

  2. Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

w celi zapobiegania uzależnieniom i przemocy.

§ 2.

Zadania wymienione w § 1 zostaną zrealizowane poprzez otwarte konkursy ofert.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i koordynatorowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Szczygieł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 08-12-2008 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Borowiak 08-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2008 13:18