Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała nr LXXVIII/735/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2024 r
2 Uchwała nr LXXVIII/736/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035
3 Uchwała nr LXXVIII/737/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
4 Uchwała nr LXXVIII/738/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach
5 Uchwała nr LXXVIII/739/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
6 Uchwała nr LXXVIII/740/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności oraz zwolnienia za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego Dzienny Dom Seniora w Gryficach
7 Uchwała nr LXXVIII/741/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
8 Uchwała nr LXXVIII/742/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze 79/8 o powierzchni 290,00 m2 położonej w miejscowości Skalin w obrębie geodezyjnym Skalin
9 Uchwała nr LXXVIII/743/2024 z dn. 23.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
10 Transmisja z obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 kwietnia 2024 r.