Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Miejski w Gryficach


|--- Dane teleadresowe

|--- Administracja dla Ukrainy

Organa


|--- Burmistrz Gryfic

|--- Zastępca Burmistrza

|--- Sekretarz Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Wydział Ogólno-Administracyjny, Biuro Rady Miejskiej

      |--- Wydział Finansowy

      |--- Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

      |--- Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

      |--- Urząd Stanu Cywilnego

      |--- Gminne Biuro Reagowania

      |--- Pion Ochrony Informacji Niejawnych

      |--- Straż Miejska

      |--- Biuro Zarządu Pływalni

      |--- Główny Specjalista ds. Kultury i Sportu

      |--- Inspektor ds. Promocji i Informacji

      |--- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej

      |--- Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

      |--- Audytor wewętrzny

      |--- Radca Prawny

      |--- Inspektor ochrony danych

|--- Sołectwa

|--- Rady Osiedli

      |--- Zarządy i Rady Osiedli Miasta Gryfice 2023-2027

      |--- Zarządy i Rady Osiedli Miasta Gryfice 2019-2023

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Wzory oświadczeń majątkowych

      |--- Oświadczenia majątkowe - za rok 2023

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2024 - koniec VIII kadencji

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe - rok 2023

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe - za rok 2022

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe - rok 2022

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

      |--- Oświadczenia majątkowe - za rok 2021

            |--- Burmistrz

            |--- Zastępcy Burmistrza

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe - za rok 2020

            |--- Burmistrz

            |--- Zastępcy Burmistrza

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe - za rok 2019

            |--- Burmistrz

            |--- Zastępcy Burmistrza

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe - rok 2019

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe - za rok 2018

            |--- Burmistrz

            |--- Zastępcy Burmistrza

            |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

            |--- Skarbnik Gminy

            |--- Sekretarz Gminy

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe - rok 2018

            |--- Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek VIII kadencji

                  |--- Burmistrz Gryfic

                  |--- Radni

                        |--- Tokarczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Miejskiej

            |--- Oświadczenia majątkowe za rok 2018 - koniec VII kadencji

                  |--- Burmistrz Gryfic

                  |--- Radni

                        |--- Dzikowski Henryk

                        |--- Malczewski Tomasz Jerzy

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Zastępcy Burmistrza

Prawo lokalne


|--- Statut

      |--- Statut Gminy Gryfice

      |--- Statuty Sołectw Gminy Gryfice

            |--- Status sołectwa Niedźwiedziska

            |--- Statut sołectwa Otok

            |--- Status sołectwa Smolęcin

            |--- Status sołectwa Witno

            |--- Statut sołectwa Rzęsin

      |--- Statuty osiedli m. Gryfice

|--- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gryficach

|--- Podatki i opłaty

      |--- Stawki podatku od nieruchomości

      |--- Interpretacje indywidualne

      |--- Zwolnienia od podatku

      |--- Podatek transportowy

      |--- Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

      |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

      |--- Druki podatkowe - wzory informacji i deklaracji podatkowych

            |--- Informacja o lasach - osoby fizyczne - druk IL-1 wraz z załącznkami

            |--- Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne - druk IN-1 wraz z załącznikami

            |--- Informacja o gruntach - osoby fizyczne - druk IR-1 wraz z załącznikami

            |--- Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne - druk DL-1 wraz załącznikami

            |--- Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne - druk DR-1 wraz z załącznikami

            |--- Deklaracja na podatek od nieruchomosci - osoby prawne - druk DN-1 wraz z załącznikami

            |--- Informacje i deklaracje podatkowe - obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

|--- Strategia rozwoju Gminy Gryfice

      |--- Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005 - 2020

|--- Sprawozdania Burmistrza

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2023 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2022 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2021 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2020 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2014 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2013 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2012 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2011 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2010 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2009 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2008 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2007 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2006r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2005 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2004 r.

      |--- Sprawozdania Burmistrza 2003 r.

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia 2024 r. - nowa kadencja

      |--- Zarządzenia 2024 r.

      |--- Zarządzenia 2023 r.

      |--- Zarządzenia 2022 r.

      |--- Zarządzenia 2021 r.

      |--- Zarządzenia 2020 r.

      |--- Zarządzenia 2019 r.

      |--- Zarządzenia 2018 r. - nowa kadencja

      |--- Zarządzenia 2018 r.

      |--- Zarządzenia 2017 r.

      |--- Zarządzenia 2016 r.

      |--- Zarządzenia 2015 r.

      |--- Zarządzenia 2014 r. - nowa kadencja

      |--- Zarządzenia 2014 r.

      |--- Zarządzenia 2013 r.

      |--- Zarządzenia 2012 r.

      |--- Zarządzenia 2011r.

      |--- Zarządzenia 2010 r. - nowa kadencja

      |--- Zarządzenia 2010 r.

      |--- Zarządzenia 2009 r.

      |--- Zarządzenia 2008 r.

      |--- Zarządzenia 2007 r.

      |--- Zarządzenia 2006 r.

      |--- Zarządzenia 2005 r.

      |--- Zarządzenia 2004 r.

|--- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice

            |--- Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Program Ochrony Środowiska Gminy Gryfice

|--- Informacje Środowiskowe

      |--- Decyzje środowiskowe

            |--- Rok 2024

            |--- rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2009

      |--- Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia

            |--- Burmistrz Gryfic

                  |--- 2024

                  |--- 2023

                        |---

                  |--- rok 2022

                  |--- 2021

                  |--- rok 2020

                  |--- Rok 2019

                  |--- 2018 rok

                  |--- ROK 2017

                  |--- Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie projektu,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfice na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 r.

                  |--- rok 2016

                  |--- rok 2015

                  |--- rok 2014

                  |--- rok 2013

                  |--- Rok 2012

                  |--- Rok 2011

                  |--- Rok 2010

                  |--- Rok 2009

            |--- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

            |--- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

            |--- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

            |--- DyrektorZarządu Zlewni w Gryficach

            |--- Wojewoda Zachodniopomorski

            |--- Starosta Powiatu Gryfickiego

            |--- Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

      |--- Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2008

            |--- Rok 2007

            |--- Rok 2006

            |--- Rok 2005

      |--- Regulaminy

            |--- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice

      |--- Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009 - 2010

      |--- Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Gryfice.

|--- Wykaz aktów prawa miejscowego

      |--- Prawo miejscowe do 2011 r.

            |--- Rok 2011

            |--- Rok 2010

            |--- Rok 2009

            |--- Rok 2008

            |--- Rok 2007

            |--- Rok 2006

            |--- Rok 2005

            |--- Rok 2004

            |--- Rok 2003

            |--- Rok 2002

            |--- Rok 2001

Rada Miejska


|--- Rada Miejska

      |--- Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Gryficach (IV kadencja: 2002 - 2006)

            |--- Przewodniczący Rady Miejskiej

|--- Zadania i kompetencje Rady Miejskiej

|--- Komisje Rady Miejskiej

      |--- IX kadencja: 2024 - 2029

      |--- VIII kadencja: 2018 - 2024

      |--- VII kadencja: 2014 - 2018

      |--- VI kadencja: 2010 - 2014

            |--- Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach

      |--- V kadencja: 2006 - 2010

            |--- Terminy posiedzeń

      |--- IV kadencja: 2002 - 2006

            |--- Terminy posiedzeń

            |--- Skład Komisji Rewizyjnej

            |--- Wykaz stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach

|--- Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu III sesji RM w dn.29.05.2024 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu II sesji RM w dn. 14.05.2024 r. o g. 10.00

      |--- Sesja inauguracyjna IX kadencji RM w dn.7.05.2024 r. o g. 12:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXVIII sesji RM w dn. 23.04.2024 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXVII sesji RM w dn. 25.03.2024 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXVI sesji RM w dn. 13.02.2024 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXV sesji RM w dn. 28.12.2023 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXIV sesji RM w dn. 19.12.2023 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXIII sesji RM w dn. 08.12.2023 r. o g. 14.30

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXII sesji RM w dn. 22.11.2023 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXXI sesji RM w dn. 25.10.2023 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXX sesji RM w dn. 27.09.2023 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXIX sesji RM w dn. 31.08.2023 r. o g. 10.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII sesji RM w dn. 09.08.2023 r. o g. 14.30

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXVII sesji RM w dn. 28.06.2023 r. o g. 14.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXVI sesji RM w dn. 14.06.2023 r. o g. 9.00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXV sesji RM w dn. 01.06.2023 r. o g. 14:30

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXIV sesji RM w dn. 24.05.2023 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXIII sesji RM w dn. 26.04.2023 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXII sesji RM w dn. 29.03.2023 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LXI sesji RM w dn. 06.03.2023 r. o g. 14:30

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LX sesji RM w dn. 08.02.2023 r. o g. 14:30

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji RM w dn. 20.01.2023 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LVIII sesji RM w dn. 30.12.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji RM w dn. 16.12.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LVI sesji RM w dn. 24.11.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LV sesji RM w dn. 09.11.2022 r. o g. 15:30

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LIV sesji RM w dn. 26.10.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LIII sesji RM w dn. 30.09.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji RM w dn. 12.08.2022 r. o g. 14:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LI sesji RM w dn. 30.06.2022 r. o g. 14:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu L sesji RM w dn. 15.06.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji RM w dn. 25.05.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji RM w dn. 29.04.2022 r. o g. 9:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji RM w dn. 23.03.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLVI sesji RM w dn. 23.02.2022 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji RM w dn. 28.01.2022 r. o g. 15:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji RM w dn. 29.12.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji RM w dn. 7.12.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji RM w dn. 29.10.2021 r. o g. 10:00

      |--- XLI (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 30.09.2021 r. o g. 16:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji RM w dn. 15.09.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 04.08.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji RM w dn. 30.06.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji RM w dn. 16.06.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji RM w dn. 25.05.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji RM w dn. 28.04.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji RM w dn. 24.03.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji RM w dn. 24.02.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji RM w dn. 27.01.2021 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji RM w dn. 30.12.2020 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji RM w dn. 16.12.2020 r. o g. 12:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji RM w dn. 25.11.2020 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji RM w dn. 27.10.2020 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji RM w dn.30.09.2020 r. o g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji RM w dn. 25.08.2020 r. g. 10:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji RM w dn. 8.07.2020 r. g. 16:00

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji RM w dn. 30.06.2020 r. o g. 10:00

      |--- XXI sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 27.05.2020 r. o g. 10,oo

      |--- XX (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 28.04.02.2020 r. o g. 10,00

      |--- XIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 25.02.2020 r. o g. 10,oo

      |--- XVIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 28.01.2020 r. g. 10,oo

      |--- XVII sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 30.12.2019 r. g. 10,oo

      |--- XVI sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 26.11.2019 r. o g. 10,oo

      |--- XV sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 29.10.2019 r. o g. 10,oo

      |--- XIV sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 24.09.2019 r. o g. 10,oo

      |--- XIII sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 12.09.2019 r. o g. 15,oo

      |--- XII sesja Rady Miejskiej w Gryficach w dn. 26.08.2019 r. o g. 18.oo

      |--- Projekty uchwał na sesję RM w dn. 21.08.2019 r. o g. 15,oo

      |--- Projekty uchwał na sesję RM w dn. 18.06.2019 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na IX sesję RM w dn. 28.05.2019 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na VIII sesje RM w dn. 30.04.2019 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na VII sesję RM w dn. 26.03.2019 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na VI sesję RM w dn. 26.02.2019 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na V sesję RM w dn. 29.01.2019 r. o g. 9,oo

      |--- Projekty uchwał na IV sesję RM w dn. 31.12.2018 r. o g. 8,oo

      |--- Projekty uchwał na III sesję RM w dn. 18.12.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na II sesję RM w dn. 4.12.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Sesja inauguracyjna VIII kadencji RM w dn. 20.11.2018 r. o g. 11,oo

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu LVII sesji RM w dn. 14.11.2018 r. o g. 14,oo

      |--- Projekty uchwał na LVI sesję RM w dn. 17.10.2018 r. o g. 11,oo

      |--- Projekty uchwał na LV sesję RM w dn. 12.10.2018 r. g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na LIV sesję RM w dn. 26.09.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na LIII sesję RM w dn. 29.08.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na LII sesję RM w dn. 12.07.2018 r. o g. 16,oo

      |--- Projekty uchwał na LI sesję RM w dn. 27.06.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na L sesję RM w dn. 28.05.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XLIX sesję RM w dn. 25.04.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XLVIII sesję RM w dn. 27.03.2018 r. o g. 11,oo

      |--- Projekty uchwał na XLVII sesję RM w dn. 28.02.2018 r. o g.10,oo

      |--- Projekt uchwały na XLV sesję RM w dn. 16.02.2018 r. o g. 9,oo

      |--- Projekty uchwał na XLIV sesję RM w dn. 24.01.2018 r. o g. 10,oo

      |--- Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji RM w dn. 29.12.2017 r. o g. 13,oo

      |--- Projekty uchwał na XLII sesję RM w dn. 20.12.2017 r. o g. 11,oo

      |--- Projekty uchwał na XLI sesję RM w dn. 28.11.2017 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XL sesję RM w dn. 26.10.2017 r. o g. 11,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXIX sesję RM w dn. 27.09.2017 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM w dn. 30.08.2017 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXVII sesję RM w dn. 20.07.2017 r. o g. 11,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXVI sesję RM w dn. 21.06.2017 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXV sesję RM w dn. 31.05.2017 r. o g. 13,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXIV sesję RM w dn. 27.04.2017 r. o g.11,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXIII sesję RM w dn. 15.03.2017 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXII sesję RM w dn. 8.02.2017 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXXI sesję RM w dn. 28.12.2016 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXX sesję RM w dn. 28.11.2016 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXIX sesję RM w dn. 26.10.2016 r. o g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXVIII sesję RM w dn. 28.09.2016 r. o g. 10,oo

      |--- Zawiadomienie o XXVII (nadzwyczajnej) sesji RM w dn. 5.09.2016 r. g. 15,oo

      |--- Projekty uchwał na XXVI sesję RM w dn. 29.08.2016 r. g. 10,oo

      |--- Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 22.06.2016 r.

      |--- Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w dn. 11.05.2016 r.

      |--- Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w dn. 16.03.2016 r.

      |--- Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w dn. 24.02.2016 r.

      |--- Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w dn. 27.01.2016 r.

      |--- Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w dn. 30.12.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 16.12.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w dn. 24.11.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w dn. 28.10.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w dn. 7.10.2015 r.

      |--- Projekt uchwały na XIV sesję Rady Miejskiej w dn. 18.09.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w dn. 9.09.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w dn. 9.07.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w dn. 30.06.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w dn. 27.05.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w dn. 22.04.2015 r.

      |--- Projekt uchwały na VIII sesję Rady Miejskiej w dn. 14.04.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w dn. 25.03.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w dn. 25.02.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w dn. 28.01.2015 r.

      |--- Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w dn. 30.12.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w dn. 18.12.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w dn. 28.10.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na LIV sesję Rady Miejskiej w dn. 25.09.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w dn. 29.08.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w dn. 21.08.2014 r.

      |--- Projekt uchwały na LI sesję Rady Miejskiej w dn. 9.07.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na L sesję Rady Miejskiej w dn. 30.06.2014 r.

      |--- Projekt uchwały na XLIX sesję Rady Miejskiej w dn. 4.06.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na XLVIII sesje Rady Miejskiej w dn. 28.05.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w dn. 30.04.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w dn. 28.03.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w dn. 7.02.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.01.2014 r.

      |--- Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w dn. 30.12.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w dn. 17.12.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w dn. 29.11.2013 r.

      |--- Projekt uchwały na XL sesję Rady Miejskiej w dn. 18.11.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w dn. 24.10.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 10.10.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w dn. 5.09.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w dn. 22.08.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.06.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.05.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w dn. 24.04.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w dn. 27.03.2013 r.

      |--- Projekt uchwały na XXXI sesję Rady Miejskiej w dn. 4.03.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w dn. 21.02.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w dn. 08.02.2013 r.

      |--- Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 31.12.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w dn. 18.12.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w dn. 23.11.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w dn. 24.10.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w dn. 27.09.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w dn. 31.08.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w dn. 16.07.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w dn. 29.06.2012 r.

      |--- Projekt uchwały na XX sesję Rady Miejskiej w dn. 1.06.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w dn. 23.05.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w dn. 25.04.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w dn. 12.04.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w dn. 28.03.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w dn. 15.02.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w dn. 18.01.2012 r.

      |--- Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w dn. 22.12.2011 r.

      |--- Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w dn. 7.12.2011 r.

      |--- Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w dn. 29.11.2011 r.

      |--- Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w dn. 12.10.2011 r.

|--- Uchwały i imienne protokoły głosowań

      |--- Uchwały 2024 r.

            |--- Sesja III z dnia 29.05.2024 r.

            |--- Sesja II z dnia 14.05.2024 r.

                  |--- Uchwała Nr II/15/2024 z dn. 14.05.2024 r.w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

            |--- Sesja I z dnia 7.05.2024 r.

            |--- Sesja LXXVIII z dnia 23.04.2024 r.

            |--- Sesja LXXVII z dnia 25.03.2024 r.

            |--- Sesja LXXVI z dnia 13.02.2024 r.

      |--- Uchwały 2023 r.

            |--- Sesja LXXV w dn. 28.12.2023 r.

            |--- Sesja LXXIV w dn. 19.12.2023 r.

            |--- Sesja LXXIII w dn. 08.12.2023 r.

            |--- Sesja LXXII w dn. 22.11.2023 r.

            |--- Sesja LXXI w dn. 25.10.2023 r.

            |--- Sesja LXX w dn. 27.09.2023 r.

            |--- Sesja LXIX w dn. 31.08.2023 r.

            |--- Sesja LXVIII w dn. 09.08.2023 r.

            |--- Sesja LXVII w dn. 28.06.2023 r.

            |--- Sesja LXVI w dn. 14.06.2023 r.

            |--- Sesja LXV w dn. 01.06.2023 r.

            |--- Sesja LXIV w dn. 24.05.2023 r.

            |--- Sesja LXIII w dn. 26.04.2023 r.

            |--- Sesja LXII w dn. 29.03.2023 r.

            |--- Sesja LXI w dn. 06.03.2023 r.

            |--- Sesja LX w dn. 08.02.2023 r.

            |--- Sesja LIX w dn. 20.01.2023 r.

      |--- Uchwały 2022 r.

            |--- Sesja LVIII w dn. 30.12.2022 r.

            |--- Sesja LVII w dn. 16.12.2022 r.

            |--- Sesja LVI w dn. 24.11.2022 r.

            |--- Sesja LV w dn. 09.11.2022 r.

            |--- Sesja LIV w dn. 26.10.2022 r.

            |--- Sesja LIII w dn. 30.09.2022 r.

            |--- Sesja LII w dn. 12.08.2022 r.

            |--- Sesja LI w dn. 30.06.2022 r.

            |--- Sesja L w dn. 15.06.2022 r.

            |--- Sesja XLIX w dn. 25.05.2022 r.

            |--- Sesja XLVIII w dn. 29.04.2022 r.

            |--- Sesja XLVII w dn. 23.03.2022 r.

            |--- Sesja XLVI w dn. 23.02.2022 r.

            |--- Sesja XLV w dn. 28.01.2022 r.

      |--- Uchwały 2021 r.

            |--- Sesja XLIV w dn. 29.12.2021 r.

            |--- Sesja XLIII w dn.7.12.2021 r.

            |--- Sesja XLII w dn. 29.10.2021 r.

            |--- Sesja XLI w dn. 30.09.2021 r.

            |--- Sesja XL w dn. 15.09.2021 r.

            |--- Sesja XXXIX w dn. 4.08.2021 r.

            |--- Sesja XXXVIII w dn. 30.06.2021 r.

            |--- Sesja XXXVII w dn.16.06.2021 r.

            |--- Sesja XXXVI w dn.25.05.2021 r.

            |--- Sesja XXXV w dn.28.04.2021 r.

            |--- Sesja XXXIV w dn.24.03.2021 r.

            |--- Sesja XXXIII w dn.24.02.2021 r.

            |--- Sesja XXXII w dn. 27.01.2021 r.

      |--- Uchwały 2020 r.

            |--- Sesja XXXI w dn. 30.12.2020 r.

            |--- Sesja XXX w dn. 16.12.2020 r.

            |--- Sesja XXIX w dn. 25.11.2020 r.

            |--- Sesja XXVIII w dn. 30.10.2020 r.

            |--- Sesja XXVII w dn. 30.10.2020 r.

            |--- Sesja XXVI w dn. 27.10.2020 r.

            |--- Sesja XXV w dn. 30.09.2020 r.

            |--- Sesja XXIV w dn. 25.08.2020 r.

            |--- Sesja XXIII w dn. 8.07.2020 r.

            |--- Sesja XXII w dn. 30.06.2020 r.

            |--- Sesja XXI w dn. 27.05.2020 r.

            |--- Sesja XX w dn. 28.04.2020 r.

            |--- Sesja XIX w dn. 25.02.2020 r.

            |--- Sesja XVIII w dn. 28.01.2020 r.

      |--- Uchwały 2019 r.

            |--- Sesja XVII w dn. 30.12.2019 r.

            |--- Sesja XVI w dn. 26.11.2019 r.

            |--- Sesja XV w dn. 29.10.2019 r.

            |--- Sesja XIV w dn.24.09.2019 r.

            |--- Sesja XIII w dn.12.09.2019 r.

            |--- Sesja XII w dn. 26.08.2019 r.

            |--- Sesja XI w dn. 21.08.2019 r.

            |--- Sesja X w dn. 18.06.2019 r.

            |--- Sesja IX w dn. 28.05.2019 r.

            |--- Sesja VIII w dn. 30.04.2019 r.

            |--- Sesja VII w dn. 26.03.2019 r.

            |--- Sesja VI w dn. 26.02.2019 r.

            |--- Sesja V w dn. 29.01.2019 r.

      |--- Uchwały 2018 r.

            |--- Sesja IV w dn. 31.12.2018 r.

            |--- Sesja III w dn. 18.12.2018 r.

            |--- Sesja II w dn. 4.12.2018 r.

            |--- Sesja I w dn. 20.11.2018 r.

            |--- Sesja LVII w dn. 14.11.2018 r.

            |--- Sesja LVI w dn. 17.10.2018 r.

            |--- Sesja LV w dn.12.10.2018 r.

            |--- Sesja LIV w dn. 26.09.2018 r.

            |--- Sesja LIII w dn. 29.08.2018 r.

            |--- Sesja LII w dn. 12.07.2018 r.

            |--- Sesja LI w dn. 27.06.2018 r.

            |--- Sesja L w dn.28.05.2018 r.

            |--- Sesja XLIX w dn. 25.04.2018 r.

            |--- Sesja XLVIII w dn. 27.03.2018 r.

            |--- Sesja XLVII w dn. 28.02.2018 r.

            |--- Sesja XLVI w dn. 16.02.2018 r.

            |--- Sesja XLIV w dn. 24.01.2018 r.

      |--- Uchwały 2017 r.

            |--- Sesja XLIII w dn.29.12.2017 r.

            |--- Sesja XLII w dn. 20.12.2017 r.

            |--- Sesja XLI w dn. 28.11.2017 r.

            |--- Sesja XL w dn. 26.10.2017 r.

            |--- Sesja XXXIX w dn. 27.09.2017 r.

            |--- Sesja XXXVIII w dn. 30.08.2017 r.

            |--- Sesja XXXVII w dn. 20.07.2017 r.

            |--- Sesja XXXVI w dn. 21.o6.2017 r.

            |--- Sesja XXXV w dn. 31.05.2017 r.

            |--- Sesja XXXIV w dn. 27.04.2017 r.

            |--- Sesja XXXIII w dn. 15.03.2017 r.

            |--- Sesja XXXII w dn. 8.02.2017 r.

      |--- Uchwały 2016 r.

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXX

            |--- Sesja XXIX

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

            |--- Sesja XXIV

            |--- Sesja XXIII

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

      |--- Uchwały 2015 r.

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

            |--- Sesja XIII

            |--- Sesja XII

            |--- Sesja XI

            |--- Sesja X

            |--- Sesja IX

            |--- Sesja VIII

            |--- Sesja VII

            |--- Sesja VI

            |--- Sesja V

      |--- Uchwały 2014 r.

            |--- Sesja IV

            |--- Sesja III

            |--- Sesja I - VII kadencji

            |--- Sesja LV - VI kadencji

            |--- Sesja LIV

            |--- Sesja LIII

            |--- Sesja LII

            |--- Sesja LI

            |--- Sesja L

            |--- Sesja XLIX

            |--- Sesja XLVIII

            |--- Sesja XVLII

            |--- Sesja XLVI

            |--- Sesja XLV

            |--- Sesja XLIV

      |--- Uchwały 2013 r.

            |--- Sesja XLIII

            |--- Sesja XLII

            |--- Sesja XLI

            |--- Sesja XXXIX

            |--- Sesja XXXVIII

            |--- Sesja XXXVII

            |--- Sesja XXXVI

            |--- Sesja XXXV

            |--- Sesja XXXIV

            |--- Sesja XXXIII

            |--- Sesja XXXII

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXX

            |--- Sesja XXIX

      |--- Uchwały 2012 r.

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

            |--- Sesja XXIV

            |--- Sesja XXIII

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

      |--- Uchwały 2011 r.

            |--- Sesja XIII

            |--- Sesja XII

            |--- Sesja XI

            |--- Sesja X

            |--- Sesja IX

            |--- Sesja VIII

            |--- Sesja VII

            |--- Sesja VI

            |--- Sesja V

            |--- Sesja IV

      |--- Uchwały 2010 r.

            |--- Sesja III

            |--- Sesja II

            |--- Sesja I

            |--- Sesja XLIII

            |--- Sesja XLII

            |--- Sesja XLI

            |--- Sesja XL

            |--- Sesja XXXIX

            |--- Sesja XXXVIII

            |--- Sesja XXXVII

            |--- Sesja XXXVI

            |--- Sesja XXXV

      |--- Uchwały 2009 r.

            |--- Sesja XXXIV

            |--- Sesja XXXIII

            |--- Sesja XXXII

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXX

            |--- Sesja XXIX

            |--- Sesja XXVIII

            |--- sesja XXVII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

            |--- Sesja XXIV

            |--- Sesja XXIII

      |--- Uchwały 2008 r.

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

      |--- Uchwały 2007 r.

            |--- Sesja XIII

            |--- Sesja XII

            |--- Sesja XI

            |--- Sesja X

            |--- Sesja IX

            |--- Sesja VIII

            |--- Sesja VII

            |--- Sesja VI

            |--- Sesja V

            |--- Sesja IV

      |--- Uchwały 2006 r.

            |--- Sesja III

            |--- Sesja II

            |--- Sesja I

            |--- Sesja XXXIX

            |--- Sesja XXXVIII

            |--- Sesja XXXVII

            |--- Sesja XXXVI

            |--- Sesja XXXV

            |--- Sesja XXXIV

            |--- Sesja XXXIII

      |--- Uchwały 2005 r.

            |--- Sesja XXXII

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXX

            |--- Sesja XXIX

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

      |--- Uchwały 2004 r.

            |--- Sesja XXIII

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

      |--- Uchwały 2003 r.

            |--- Sesja XIII

            |--- Sesja XII

            |--- Sesja XI

            |--- Sesja X

            |--- Sesja IX

            |--- Sesja VIII

            |--- Sesja VII

            |--- Sesja VI

            |--- Sesja V

            |--- Sesja IV

      |--- Uchwały 2002 r.

            |--- Sesja III

            |--- Sesja II

            |--- Sesja I

            |--- Sesja XXXVI

            |--- Sesja XXXV

            |--- Sesja XXXIV

            |--- Sesja XXXIII

            |--- Sesja XXXII

            |--- Sesja XXXI

            |--- Sesja XXX

      |--- Uchwały 2001 r.

            |--- Sesja XXIX

            |--- Sesja XXVIII

            |--- Sesja XXVII

            |--- Sesja XXVI

            |--- Sesja XXV

            |--- Sesja XXIV

            |--- Sesja XXIII

      |--- Uchwały 2000 r.

            |--- Sesja XXII

            |--- Sesja XXI

            |--- Sesja XX

            |--- Sesja XIX

            |--- Sesja XVIII

            |--- Sesja XVII

            |--- Sesja XVI

            |--- Sesja XV

            |--- Sesja XIV

|--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej

|--- Interpelacje i zapytania radnych

      |--- Kadencja IX (2024-2029)

            |--- 2024

      |--- Kadencja VIII 2018-2024

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Interpelacje 2018-2023

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

|--- Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej

|--- Archiwum transmisji obrad sesji RM

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo


|--- Gmina Gryfice

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

Dostępność urzędu i jednostek


|--- Koordynator ds. dostępności

|--- Pozostałe deklaracje

      |--- Archiwalne deklaracje

|--- Raporty dostępności

      |--- Urząd Miejski

      |--- Ochotnicze Straże Pożarne

            |--- Górzyca

            |--- Gryfice

            |--- Kukań

            |--- Ościęcin

            |--- Przybiernówko

            |--- Rotnowo

            |--- Rybokarty

            |--- Świeszewo

            |--- Trzygłów

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Zespół Placówek Oświatowych

|--- Plan działań

Informacje


|--- Karty usług - jak załatwić sprawę

|--- Instytucje Kultury

      |--- Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

      |--- Gryficki Dom Kultury

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Dotacje dla niepublicznych jednostek

            |--- Projekt pn. Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice

            |--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

            |--- Wzory druków oświatowych

|--- Spółki Gminy

      |--- Informacje Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

            |--- Wystąpienie Prezesów Zarządów TBS-ów Pomorza Zachodniego do parlamentarzystów

|--- Budżet i sprawozdania Gminy

      |--- Budżet 2024 r.

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2023 r.

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kwartał

                  |--- Sprawozdania III kwartał

                  |--- Sprawozdania II kwartał

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2022 r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kwartał

                  |--- Sprawozdania III kwartał

                  |--- Sprawozdania II kwartał

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2021 r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kwartał

                  |--- Sprawozdania III kwartał

                  |--- Sprawozdania II kwartał

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2020r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kwartał

                  |--- Sprawozdania III kwartał

                  |--- Sprawozdania II kwartał

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2019r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kwartał

                  |--- Sprawozdania III kwartał

                  |--- Sprawozdania II kwartał

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2018r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kwartał

                  |--- Sprawozdania III kwartał

                  |--- Sprawozdania II kwartał

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2017r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kwartał

                  |--- Sprawozdania III kwartał

                  |--- Sprawozdania II kwartał

                  |--- Sprawozdania I kwartał

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2016r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kw

                  |--- Sprawozdania III kw

                  |--- Sprawozdania II kw

                  |--- Sprawozdania I kw

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2015r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdanie budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kw

                  |--- Sprawozdania III kw

                  |--- Sprawozdania II kw

                  |--- Sprawozdanie I kw

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2014r.

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kw

                  |--- Sprawozdania III kw

                  |--- Sprawozdania II kw

                  |--- Sprawozdania I kw

            |--- WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2013r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kw

                  |--- Sprawozdania III kw

                  |--- Sprawozdania II kw

                  |--- Sprawozdania I kw

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2012 r.

            |--- Sprawozdania z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- Sprawozdania IV kw

                  |--- Sprawozdania III kw

                  |--- Sprawozdania II kw.

                  |--- Sprawozdania I kw.

            |--- Zmiany WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Wieloletnia prognoza finansowa

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2011 r.

            |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Sprawozdania budżetowe

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze 2011 r.

            |--- Zmiany WPF

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2010 r.

            |--- Zmiany budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2009 r.

            |--- Zmiany do budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2008 r.

            |--- Zmiany do budżetu

            |--- Budżet

      |--- Budżet 2007 r.

            |--- Zmiany do budżetu

      |--- Budżet 2006r.

            |--- Budżet

            |--- Zmiany do budżetu

      |--- Budżet 2005 r.

            |--- Budżet

            |--- Zmiany do budżetu

      |--- Budżet 2004 r.

            |--- Zmiany do budżetu

      |--- Budżet 2003 r.

            |--- Zmiany do budżetu

            |--- Budżet

|--- Raport o stanie Gminy Gryfice

|--- Sprawozdania jednostek organizacyjnych

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2023

            |--- Urząd Miejski w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Prusinowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Górzycy

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

            |--- Przedszkole Nr 2 w Gryficach

            |--- Przedszkole Nr 1 w Gryficach

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Przedszkole Nr 1 w Gryficach

            |--- Przedszkole Nr 2 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

            |--- Szkola Podstawowa w Górzycy

            |--- Szkoła Podstawowa w Prusinowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

            |--- Urząd Miejski w Gryficach

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021

            |--- Urząd Miejski w Gryficach

            |--- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Prusinowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Górzycy

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

            |--- Przedszkole nr 2 w Gryficach

            |--- Przedszkole nr 1 w Gryficach

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Prusinowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Górzycy

            |--- Przedszkole nr 1 w Gryficach

            |--- Przedszkole nr 2 w Gryficach

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

            |--- Urząd Miejski w Gryficach

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2019

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Urząd Miejski w Gryficach

            |--- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Przedszkole nr 2 w Gryficach

            |--- Przedszkole nr 1 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa w Górzycy

            |--- Szkoła Podstawowa w Prusinowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2018

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa w Trzygłowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Prusinowie

            |--- Szkoła Podstawowa w Górzycy

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach

            |--- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach

            |--- Przedszkole nr 1 w Gryficach

            |--- Przedszkole nr 2 w Gryficach

            |--- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

            |--- Urząd Miejski w Gryficach

|--- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |--- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach

      |--- Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Gryfice

      |--- Informacje, ogłoszenia

      |--- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

      |--- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2011

|--- Nabór pracowników

      |--- Konkursy

            |--- Konkursy 2024

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór - referent ds. promocji i informacji

                        |--- Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

                        |--- Nabór - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

                        |--- Nabór - podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

                        |--- Nabór - podinspektor ds. ochrony środowiska

                        |--- Nabór - audytor wewnętrzny

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Przedszkola

                        |--- Szkoły Podstawowe

            |--- Konkursy 2023

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór - podinspektor ds. obsługi rady

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - podinspektor ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - podinspektor ds. gospodarki komunalnej

                        |--- Nabór - podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

                        |--- Nabór - podinspektor ds. gospodarki komunalnej

                        |--- Nabór - podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - inspektor ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru II termin

                        |--- Nabór - inspektor ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - III termin

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - II termin

                        |--- Nabór - audytor wewnętrzny - II termin

                        |--- Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

                        |--- Nabór - inspektor ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - audytor wewnętrzny

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach

                              |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze księgowy/a

                                    |--- Ogłoszenie o wynikach konkursu

                                    |--- Druki

                                    |--- Ogłoszenie o naborze

                              |--- Druki

                              |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referant ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej

                        |--- Szkoły Podstawowe

                        |--- Zespoł Placówek Oświatowych w Gryficach

                              |--- Druki

                              |--- Nabór - specjalista

                              |--- Nabór - księgowa

            |--- Konkursy 2022

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór 2 - stanowisko ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i p.poż w urzędzie

                        |--- Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - stanowisko ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

                        |--- Nabór - stanowisko ds. przygotowania inwestycji i nadzoru

                        |--- Nabór na podinspektora ds. księgowości podatkowej

                        |--- Nabór na audytora wewnętrznego

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Szkoły podstawowe

            |--- Konkursy 2021

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór na podinspektora ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków finansowych

                        |--- Nabór na audytora wewnętrznego

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Zespół Placówek Oświatowych

                        |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

                              |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze księgowy/a

                                    |--- Informacja o wynikach naboru

                                    |--- Ogłoszenie o naborze

                              |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                    |--- Informacja o wynikach naboru

            |--- Konkursy 2020

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

                              |--- Nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny

                              |--- Nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny

                                    |--- ogłoszenie o naborze

                              |--- Nabór na stanowisko pracy asystent rodziny

                                    |--- Informacja o wynikach naboru

                        |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór na strażnika miejskiego (aplikanta)

                        |--- Nabór na inspektora ds. obsługi rady

                        |--- Nabór na podinspektora ds. zamówień publicznych

                        |--- Nabór na audytora wewnętrznego

            |--- Konkursy 2019

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór na Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

                        |--- Nabór na podinspektora ds. gospodarki mieszkaniowej

                        |--- Nabór na Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

                        |--- Nabór na Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

                        |--- Nabór na podinspektora ds. księgowości

                        |--- Nabór na podinspektora ds. księgowości

                        |--- Nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

                        |--- Nabór na audytora wewnętrznego

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

                              |--- Konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - referent ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej

                                    |--- Wyniki konkursu

                              |--- Nabór na wolne stanowisko Pracownika socjalnego

            |--- Konkursy 2018

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór na kasjera

                        |--- Nabór na podinspektora ds. księgowości

                        |--- Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

                        |--- Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

                        |--- Nabór na audytora wewnętrznego

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

                              |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. Świadczenia Wychowawczego

                                    |--- Wyniki naboru

                        |--- Szkoły Podstawowe

            |--- Konkursy 2017

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

                        |--- Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

                        |--- Nabór na inspektora ds. gospodarki nieruchomościami

                        |--- Nabór na audytora wewnętrznego

                        |--- Nabór na inspektora ds. promocji i informacji

                        |--- Nabór na audytora wewnętrznego

                        |--- Nabór na podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Szkoły Podstawowe

                        |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

                              |--- Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny

                                    |--- ogłoszenie o wynikach

                                    |--- Ogłoszenie o naborze

                              |--- Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny

                                    |--- ogłoszenie o wynikach

                                    |--- Ogłoszenie o naborze

                              |--- Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny

                                    |--- informacja o wynikach

                              |--- Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracy - pracownik socjalny

                                    |--- informacja o wynikach

                              |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer

                                    |--- Informacja o naborze

                        |--- Zespół Placówek Oświatowych

                              |--- Druki

                              |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer

            |--- Konkursy 2016

                  |--- Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim

                        |--- Nabór na referenta ds. obywatelskich

                        |--- Nabór na podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami

                        |--- Nabór na podinspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Gryficach

                        |--- Nabór na podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

                        |--- Nabór na inspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Gryficach

                  |--- Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

                        |--- Szkoły Podstawowe

                        |--- Przedszkola w Gryficach

                        |--- Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

                              |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy

                        |--- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFICACH

                              |--- Nabór na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny

                                    |--- informacja o wynikach

                                    |--- ogłoszenie o naborze

                              |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy Asystent rodziny

                                    |--- WYNIKI NABORU

                                    |--- ogłoszenie o naborze

                              |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds.świadczeń i stypendiów szkolnych

                                    |--- WYNIKI NABORU

                                    |--- ogłoszenie o naborze

                              |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy Asystent rodziny

                                    |--- WYNIKI NABORU

                                    |--- ogłoszenie o naborze

                              |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowy/a

                                    |--- Informacja o naborze

                                    |--- ogłoszenie o naborze

                              |--- Nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego

                              |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej

                              |--- Nabór na dwa wolne stanowiska pracy - referenta ds. świadczenia wychowawczego

            |--- Konkursy 2015

                  |--- Nabór na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych

                  |--- Nabór na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

                  |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na dwa stanowiska pracy referenta ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko księgowego w Zespole Placówek Oświatowych w Gryficach

                  |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

                  |--- Nabór na stanowisko inspektora ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

                  |--- Nabór na stanowisko inspektora ds kadr i administracji w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko pracy - księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy - pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach

                  |--- Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Gryfice

                  |--- Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej

                  |--- Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Biura Reagowania

            |--- Konkursy 2014

                  |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko pracy asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na dwa stanowiska pracy - pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko pracownika ds. gospodarki odpadami

                  |--- Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko poborcy

                  |--- Nabór na zastępstwo na dwa stanowiska pracy pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Nabór na stanowisko poborcy

                  |--- Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej

            |--- Konkursy 2013

                  |--- Konkurs na stanowisko pracownika ds. gospodarki nieruchomościami

                  |--- Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach

                  |--- Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach

                        |--- Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach

                  |--- Nabór na stanowisko pracownika ds. windykacji i egzekucji administracyjnej

                  |--- Nabór na stanowisko pracownika ds. gospodarki odpadami

            |--- Konkursy 2012

                  |--- Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej

                  |--- Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach

                  |--- Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach

                  |--- Nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach

            |--- Konkursy 2011

                  |--- Nabór na stanowisko referenta ds świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach

                  |--- Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista IT w projekcie pn: "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji"

                  |--- Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista - koordynator projektu pn. ''MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji"

                  |--- Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikanta straży miejskiej

            |--- Konkursy 2010

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. funduszu alimentacyjnego

                  |--- Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika ds. księgowości budżetowej oraz ds. kontroli wewnętrznej

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

                  |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych

            |--- Konkursy 2009

                  |--- Nabór na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Gryficach

                  |--- Nabór na stanowisko inspektora ds kadr i administracji w OPS Gryfice

                  |--- Nabór na stanowisko referenta ds. ekonomicznych w ZGK Gryfice

                  |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura LGD GRYFLANDIA

                  |--- Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Gryficach

                  |--- Nabór na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej

                  |--- Nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

                  |--- nabór na stanowisko pracownika d/s księgowości podatkowej

                  |--- Nabór na stanowisko kasjera

                  |--- Nabór na wolne stanowisko informatyka

            |--- Konkursy 2008

                  |--- Nabór na wolne stanowisko kasjera w ZGK Gryfice

                  |--- Nabór na wolne stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych

                  |--- Nabór na wolne stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego

                  |--- Nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

                  |--- Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach

                  |--- Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej

                  |--- Nabór na wolne stanowisko pracownika ds. planowania przestrzennego

                  |--- Nabór na wolne stanowisko księgowej

                  |--- Nabór na dwa wolne stanowiska - Opiekuna

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko - pracownik socjalny do realizacji projektów

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko - pracownik socjalny

            |--- Konkursy 2007

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji

                  |--- Konkurs na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko pracownika ds.księgowości podatkowej

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds.kontroli finansowej

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji

                  |--- Konkurs na wolne stanowisko audytora wewnętrznego

                  |--- Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Gryficach

                  |--- Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Gryficach

                  |--- Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i geodezji w Urzędzie Miejskim w Gryficach

                  |--- Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach

                  |--- Nabór pracownika na wolne stanowisko do spraw ochrona środowiska w Urzędzie Miejskim w Gryficach

                  |--- Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej

                  |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach

                  |--- Konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej

                  |--- Konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Placówek Oświatowych w Gryficach

            |--- Konkursy 2006

                  |--- Nabór na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej

                  |--- Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego

                  |--- Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach

            |--- Konkursy 2005

                  |--- Konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach

                        |--- Ogłoszenie

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia i ogłoszenia

      |--- Konsultacje Społeczne - Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej.

      |--- Wybory do Rad Osiedli w Gryficach

            |--- Osiedle Nr 1

            |--- Osiedle Nr 2

            |--- Osiedle Nr 3

            |--- Osiedle Nr 4

      |--- Ogłoszenie o 2 (drugim) przetargu na sprzedaż pożarniczego

      |--- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pożarniczego

      |--- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

      |--- Informacja PGW WP ZZ Gryfice - SZ.ZUZ.1.4210.133.3.2022.MS z dnia 06.09.2022r., Obwiszczenie PGW WP ZZ Gryfice SZ.ZUZ.1.4210.133.4.2022.MS z dnia 06.09.2022r

      |--- Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i tusytyka, które przeznaczone są do realizacji w 2022 roku w drodze zlecenia

      |--- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie Klubu Abstynenta na 2022 r.

      |--- Informacja PGW WP ZZ Gryfice

      |--- OBWIESZCZENIE PGW Wody Polskie RZGW W Szczecinie

      |--- Informacja Zarządu Zlewni w Gryficach

      |--- Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie

      |--- Informacja Nadzór Wodny Kamień Pomorski

      |--- Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach

      |--- Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach

      |--- Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach

      |--- Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach

      |--- Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach

      |--- OBWIESZCZENIE - Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW W Szczecinie - Baltic Pipe

      |--- Obwieszczenie - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

      |--- OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego

      |--- OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - RZGW w Szczecinie

      |--- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwpleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300

      |--- OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego

      |--- OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

      |--- Zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego

      |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 roku w drodze zlecenia

      |--- Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym oraz sprawcom przemocy z orzeczonym nakazem opuszczenia lokalu mieszkalnego.

|--- Analizy stanu gospodarki odpadami

      |--- Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfice

|--- Organizacje pozarządowe

|--- Konsultacje społeczne

      |--- Prawo miejscowe dotyczące konsultacji

      |--- Ogłoszone konsultacje

            |--- 31.05.2024 - konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryficach zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/362/2021 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Gryfice oraz nadania jej Statutu

            |--- 24.01.2024 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Brodniki w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Zdrój

            |--- 29.11.2023 - 11.12.2023 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

            |--- 13.09.2023 - 11.10.2023 Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Gryfic

            |--- 15.06.2023 Konsultacje społeczne w przedmiocie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R10

            |--- 07.04.2023 - 17.04.2023 Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu zmiany Statutu sołectwa Skalin

            |--- Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Gryfice: Barkowo, Baszewice, Borzęcin, Brodniki, Dobrzyń, Dziadowo, Górzyca, Grębocin, Grądy, Jasiel, Kołomąć, Kukań, Lubieszewo, Lubin, Niedźwiedziska, Ościęcin, Otok, Prusinowo, Przybiernówko, Rotnowo, Rybokarty, Rzęsin, Rzęskowo, Sikory, Skalin, Smolęcin, Stawno, Świeszewo, Trzygłów, Waniorowo, Wilczkowo, Wołczyno, Zacisze, Zaleszczyce i Zielin.

            |--- 28.11.2022 - 08.12.2022 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

            |--- 17.11.2021 - 29.11.2021 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

            |--- 12.11.2019 - 22.11.2019 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

            |--- 28.05.2019 - 07.06.2019 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice w sprawie zebrania uwag, opinii i wniosków na temat projektu Statutu Sołectwa Wołczyno

            |--- 28.05.2019 - 07.06.2019 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Lubin w sprawie zebrania uwag, opinii i wniosków na temat projektu Statutu Sołectwa Lubin

            |--- 28.05.2019 - 07.06.2019 Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Grębocin w sprawie zebrania uwag, opinii i wniosków na temat projektu Statutu Sołectwa Grębocin

            |--- 18.02.2019 r. Konsultacje z mieszkańcami wsi Brodniki, Grębocin i Lubin w sprawie utworzenia Sołectwa Grębocin i Sołectwa Lubin oraz podziału Sołectwa Brodniki

            |--- 15.02.2019 r. Konsultacje z mieszkańcami wsi Kukań, Wołczyno i Krakowice w sprawie utworzenia Sołectwa Wołczyno z miejscowością Krakowice i podziału Sołectwa Kukań

            |--- 10.12.2018 - 24.12.2018 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

            |--- 28.06.2018 - 16.08.2018 Inwestycja pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)

            |--- 28.11.2017 - 30.04.2018 Przystąpienie do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice

            |--- 10.11.2017 - 24.11.2017 Konsultacje społeczne "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

            |--- Konsultacje społeczne - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005-2024

            |--- 19.01.2017 r. - Konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfice na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

            |--- 08.11.2016 - 22.11.2016 Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

            |--- 26.09.2016-14.10.2016 Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025

            |--- 16.05-31.05.2016 Konsultacje społeczne dotyczące zasad budżetu obywatelskiego na 2017 rok

            |--- 10.05-24.05.2016 Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na lata 2016-2020

            |--- 13.11-30.11.2015 Konsultacje na temat zasad udostępnienia usługi dostępu do internetu dla mieszkańców i turystów

            |--- 05.11.2015-19.11.2015 Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

            |--- 01.06.2015-25.09.2015 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok

            |--- 7.05.2015 Uzyskanie opinii przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w sprawie potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy Gryfice

            |--- 13.03-12.05.2015 Wyrażenie opinii w zakresie potrzeb funkcjonowania lub likwidacji Straży Miejskiej w Gryficach

            |--- 24.11-08.12.2014 - Program współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

            |--- 03.11-07.11.2014 - projekt Strategii Rozwoju Gminy Gryfice

            |--- 08.10.2014-29.10.2014 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok

            |--- 11.08-18.08.2014 -wykonanie analizy SWOT dla potrzeb zaktualizowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfice

            |--- 16.12-31.12.2013 - ob. Rzęskowo

            |--- 28.06-12.07.2013 - Gryfice

            |--- 2013-05-14 - Prusinowo

|--- Rejestry i Ewidencje

      |--- Rejestr instytucji kultury

            |--- Gryficki Dom Kultury

            |--- Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach

      |--- Rejestry i Ewidencje 2005 r.

      |--- Rejestry i Ewidencje 2004 r.

      |--- Petycje

|--- Pomoc dla osób niesłyszących

|--- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

      |--- Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2020

      |--- Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2019

      |--- Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc 2018

      |--- Informator podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc.

|--- Kontrole

      |--- Kontrole zewnętrzne

            |--- Kontrole zewnętrzne 2023

            |--- Kontrole zewnętrzne 2022

            |--- Kontrole zewnętrzne 2021

            |--- Kontrole zewnętrzne 2020

            |--- Protokoły kontroli

            |--- Kontrole zewnętrzne 2014

            |--- Kontrole zewnętrzne 2013

            |--- Kontrole zewnętrzne 2012

            |--- Kontrole zewnętrzne 2011

            |--- Kontrole zewnętrzne 2002 - 2010

      |--- Kontrole wewnętrzne

|--- Majątek gminy

      |--- Informacja o stanie mienia komunalnego w 2021 r.

|--- System Zarządzania Jakością

      |--- Certfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

      |--- Badanie zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach

            |--- Analiza badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach

                  |--- Rok 2023

                  |--- Rok 2022

                  |--- Rok 2021

                  |--- Rok 2020

                  |--- Rok 2019

                  |--- Rok 2018

                  |--- Rok 2017

                  |--- Rok 2016

                  |--- Rok 2015

                  |--- Rok 2014

                  |--- Rok 2013

                  |--- Rok 2012

      |--- Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Polityka Jakości

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Petycje

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Zamówienia publiczne

|--- ARCHIWUM - Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 eu

      |--- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej, Pogodnej i Tęczowej w Gryficach (obręb Gryfice-6, Gryfice-9)

      |--- Naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice (Rotnowo 26, Przybiernówko 63, Jabłonowo - ul. Kalinowa, Przybiernówko 16, Barkowo x 2 - przy przystanku i druga ustawienie wg wskazanej lokalizacji, Lubin 10, Prusinowo 23, Prusinowo 19, Rotnowo - przy przystanku, Wilczkowo ? pierwsza przy wjeździe)

      |--- Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do OREW w Gryficach ul. Pocztowa 4 i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2021 r.

      |--- Wykonanie usługi konserwacji 934 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice

      |--- Dostawa licencji MSSQL

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Dostawa sprzętu "punkt dostępowy sieci" do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem do Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach

      |--- Zakup i dostawa maszyny do mycia i dezynfekcji podłogi do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach

      |--- Zakup i dostawa bezdotykowych baterii do wody do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice

      |--- Zakup i dostawa bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice

      |--- Zakup i dostawa ozonatorów przemysłowych do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice

      |--- Zakup i dostawa stolików uczniowskich do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice

      |--- Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice

      |--- Uszczelnienie pokrycia dachu przy kominach w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach

      |--- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ul. Leśna 2/1 w Gryficach, ul. Leśna 2/3 w Gryficach i Kamienna Brama 5/1 w Gryficach

      |--- Budowa ogrodzenia wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 49/3 obr. Gryfice - 8 przy ul. Zdrojowej w Gryficach - postępowanie nr 2

      |--- Budowa ogrodzenia wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 49/3 obr. Gryfice - 8 przy ul. Zdrojowej w Gryficach

      |--- Dostawa sprzętu informatycznego do siedziby OPS w Gryficach

      |--- Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) nN - 0,4 kV zasilającej budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Prusinowo 10, gm. Gryfice - postępowanie nr 2

      |--- Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gdyńskiej 17 i 19 w Gryficach (dz. nr 143/4, obręb Gryfice -4) - IV postępowanie

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 17

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 19

      |--- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej w Gryficach (dz. nr 244/19, obręb Gryfice-4)

      |--- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, wydzielenie z lokalu łazienki (wraz instalacją wod.-kan. oraz jej wyposażeniem w sanitariaty) i kompleksowy remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Leśnej 2/1 w Gryficach oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, wydzielenie z lokalu łazienki (wraz z instalacją wod.-kan. oraz jej wyposażeniem w sanitariaty) w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Leśnej 2/3 w Gryficach

      |--- Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) nN - 0,4 kV zasilającej budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Prusinowo 10, gm. Gryfice

      |--- Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gdyńskiej 17 i 19 w Gryficach (dz. nr 143/4, obręb Gryfice -4) - III postępowanie

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 17

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 19

      |--- Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych

      |--- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Sowiej, działka nr 424/207 i część działki nr 424/177 w Rzęskowie, gmina Gryfice

      |--- Remont pokrycia dachowego budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Dąbskiego 35 w Gryficach

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Remont pokrycia dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Rybokarty (dz. nr 94/2 obr. Rybokarty) IV

      |--- Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych

      |--- Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gdyńskiej 17 i 19 w Gryficach (dz. nr 143/4, obręb Gryfice -4) - II postępowanie

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 17

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 19

      |--- Remont pokrycia dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Rybokarty (dz. nr 94/2 obr. Rybokarty) III

      |--- Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na rzecz Sołectw: Barkowo, Dziadowo, Skalin, Świeszewo, Wilczkowo, Zielin oraz wymianę wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na rzecz Sołectw: Prusinowo, Przybiernówko, Skalin , Smolęcin. Zamówienie z podziałem na części. Postępowanie nr II.

      |--- Przebudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Kamienna Brama 2 w Gryficach (dz. nr 220/8, 220/9 i 220/10)

            |--- projekt budowlany

      |--- Przegląd obszaru i aktualizacja granic Aglomeracji Gryfice

      |--- Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gdyńskiej 17 i 19 w Gryficach (dz. nr 143/4, obręb Gryfice -4)

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 17

            |--- projekt budowlany - ul. Gdyńska 19

      |--- Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Piłsudskiego 20 w Gryficach, znajdującego się na działce nr 29/2 obr. ewid. Gryfice-2 jedn. ewid. Gryfice - miasto, wraz z wywozem gruzu i odpadów

            |--- projekt budowlany

      |--- Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na rzecz Sołectw: Barkowo, Dziadowo, Skalin, Świeszewo, Wilczkowo, Zielin oraz wymianę wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na rzecz Sołectw: Prusinowo, Przybiernówko, Skalin , Smolęcin. Zamówienie z podziałem na części.

      |--- Sprzedaż i dostawa do siedziby Ośrodka Pomnocy Społecznej w Gryfiach artykułów biurowych i tonerów w roku 2020

      |--- Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na rzecz Sołectw: Barkowo, Dziadowo, Skalin, Świeszewo, Wilczkowo, Zielin oraz wymianę wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na rzecz Sołectw: Prusinowo, Przybiernówko, Skalin , Smolęcin

      |--- Dostawa laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

      |--- Dostawa wraz z dodatkowymi usługami urządzenia sieci bezprzewodowej dla Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obieków

            |--- Powiadomienie

      |--- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice - Gmina Gryfice

      |--- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo - droga gminna nr 845013Z, 865014Z

      |--- Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Wykonanie usługi konserwacji 884 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice

      |--- Dostawa kopertownicy Hefter SI 3350 Basic wraz z dedykowanym pokrowcem antypyłkowym, stolikiem i szkoleniem w siedzibie Zamawiającego

      |--- Dostawa serwera dla UM w Gryficach

      |--- Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych

      |--- Remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Gdyńskiej 7 i 17 w Gryficach

      |--- BUDOWA POCHYLNI DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH,KOMUNIKACJI DACHOWEJ I OBUDOWY GRZEJNIKÓW ? Szkoła Podstawowa w GÓRZYCY gmina GRYFICE

      |--- Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach, polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych

      |--- BUDOWA POCHYLNI DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOMUNIKACJI , DACHOWEJ I OBUDOWY GRZEJNIKÓW w GÓRZYCY gm. GRYFICE

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gryfice przy ul. Zdrojowej i 3 Maja

            |--- przedmiar robót, specyfikacja, projekt, zaświadczenie - ul. Zdrojowa

                  |--- projekt budowlany

            |--- przedmiar robót, specyfikacja, projekt, zaświadczenie - ul. 3 Maja

                  |--- projekt budowlany

      |--- Dostawa wraz z montażem hybrydowej lampy solarnej ulicznej w m. Prusinowo (dz. nr 31/12), Gmina Gryfice

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych w m. Borzęcin i m. Lubin, Gmina Gryfice

      |--- Remont pokrycia dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Rybokarty (dz. nr 94/2 obr. Rybokarty) II

      |--- Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Prusinowie 12 (działki o numerach ewid. 23/2 i 31/21 obr. ewid. Prusinowo, jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski)

      |--- Demontarz, transport i utylizacja azbestu z terenu Gminy Gryfice - 2019

            |--- Zawidomienie

      |--- Remont pokrycia dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Rybokarty (dz. nr 94/2 obr. Rybokarty)

      |--- Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie

      |--- Roboty tynkarskie, malarskie i inne roboty ogólnobudowlane w budynku świetlicy wiejskiej w m. Górzyca 6 gm. Gryfice

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi stanowisk monitoringu wizyjnego

      |--- Dostawa sprzętu FortiAP wraz z instalacją i konfiguracją

      |--- Rozbudowa wewnętrznej instalacji c. o. o dodatkowe grzejniki w lokalach mieszkalnych nr 18 i 20 przy ul. Piłsudskiego 33A w Gryficach (II)

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach

      |--- Projekt wykonawczy przebudowy istniejących piłkochwytów oraz roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na ogrodzenie panelowe 2D SPORT lub o właściwościach równoważnych, na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach, znajdującym się na działce nr 232 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Rozbudowa wewnętrznej instalacji c. o. o dodatkowe grzejniki w lokalach mieszkalnych nr 18 i 20 przy ul. Piłsudskiego 33A w Gryficach

      |--- Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej , której podstawą będzie wykonanie robót budowlanych przygotowujących do instalacji nowego masztu radiokomunikacyjnego o wysokości 18 m na dachubudynku Urzedu Miejskiego w Gryficach

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego do OPS w Gryficach

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gryficach

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Bursztynowej, Wałowej, Wesołej, Śniadeckich, Akacjowej w Gryficach oraz w m. Brodniki

            |--- projekty zagospodarowania terenu

                  |--- ul. Bursztynowa

                  |--- ul. Wałowa

            |--- wykazy i mapy

      |--- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Górzyca 6 gm. Gryfice

      |--- Projekt wykonawczy przebudowy istniejących piłkochwytów oraz roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na ogrodzenie panelowe 2D SPORT lub o właściwościach równoważnych, na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Sportowej w Gryficach, znajdującym się na działce nr 232 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/219, 424/257 obr. Rzęskowo jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski

      |--- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo, dz. nr 424/207, 424/219, 424/257 obr. Rzęskowo jedn. ewid. Gryfice - obszar wiejski

      |--- Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiektów

      |--- Roboty remontowe na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I (II)

      |--- Budowa oświetlenia w miejscowości Gryfice na ul. Kamieńskiej-Trzygłowskiej (5 słupów od strony ul. Trzygłowskiej) - II postępowanie

      |--- Uprzątnięcie dzikiego wysypiska odpadów w miejscowości Świeszewo - Gmina Gryfice

      |--- Opracowanie koncepcji w 2 wariantach, przygotowanie wniosków z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola ze żłobkiem na działce geod. o nr ewid. 515/19 obr. ewid. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Budowa oświetlenia w miejscowości Gryfice na ul. Kamieńskiej-Trzygłowskiej (5 słupów od strony ul. Trzygłowskiej)

            |--- SWiOR, pozwolenie na budowę, projekt budowlany

      |--- Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2019

      |--- Roboty remontowe na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I

      |--- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Skrajna w Borzyszewie (dz. nr 371, obręb Borzyszewo)

      |--- Dostawa oprogramowania biurowego

      |--- Dostawa sprzętu FortiSwitch i FortiAP wraz z instalacją i konfiguracją

      |--- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: Borzyszewo do końca wsi Jabłonowo, ul. 3 Maja w Gryficach (dz. nr 145/6, obręb Gryfice-5), ul. Zdrojowa w Gryficach (dz. nr 444, obręb Brodniki)

      |--- Remont lokali mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 1/3 i ul. Gdyńskiej 19/4 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji.

      |--- Wycinka 19szt. topoli z terenu Parku Miejskiego w Gryficach

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę części budynku gospodarczego przy ul. Parkowej 4 w Gryficach, znajdującej się na działce nr 153/4 obr. ewid. Gryfice-7 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Budowa linii oświetleniowej 0,4 kV w miejscowości Grądy (4 lampy), Gmina Gryfice

      |--- Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Wykonanie usługi konserwacji 814 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice

      |--- Budowa linii oświetleniowej 0,4 kV w miejscowości Baszewice (4 lampy), Grądy (4 lampy) i ul. Kamieńska-Trzygłowska (4 lampy)

            |--- Przedmiary robót

            |--- Projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę i SWiOR

                  |--- Baszewice

                  |--- Grądy

                  |--- ul. Kamieńska-Trzygłowska

                        |--- Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę

      |--- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. St. Ruta 14/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji

      |--- Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33A/16 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice

      |--- Budowa linii oświetleniowej 0,4 kV w miejscowości Baszewice (4 lampy), Grądy (4 lampy), ul. Niekładzka (7 lamp) i ul. Kamieńska-Trzygłowska (4 lampy)

            |--- Przedmiary robót

            |--- Projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę i SWiOR

                  |--- Baszewice

                  |--- Grądy

                  |--- ul. Niekładzka

                  |--- ul. Kamieńska-Trzygłowska

      |--- Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo

      |--- Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych w m. Dziadowo, Brodniki i Smolęcin, Gmina Gryfice - postępowanie nr 5

            |--- projekt zagospodarowania Dziadowo

            |--- projekt zagospodarowania terenu Brodniki

            |--- projekt zagospodarowania Smolęcin

      |--- Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo (II)

      |--- Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów (II)

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych w m. Smolęcin i Dziadowo, Gmina Gryfice - postępowanie nr 4

            |--- projekt zagospodarowania terenu Smolęcin

            |--- projekt zagospodarowania terenu Dziadowo

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Brodniki - postępowanie nr 3

            |--- zapytanie ofertowe

            |--- formularz ofertowy

            |--- projekt umowy

            |--- projekt zagospodarowania terenu Gryfice ul. Łąkowa

            |--- projekt zagospodarowania terenu Gryfice ogród japoński

            |--- projekt zagospodarowania terenu Brodniki

            |--- powiadomienie o wyborze oferty

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto (III)

      |--- Wycinka 1 drzewa gatunek kasztanowiec biały rosnącego na dz. nr 199 obręb Rotnowo, pas drogi gminnej

      |--- Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 2. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Świeszewo

      |--- Zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Gryfice, udzielane w dwóch częściach. Część 1. zamówienia: zakup i dostawa materiałów na potrzeby Sołectwa Trzygłów

      |--- Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto (III)

      |--- Dostawa i montaż lampy solarnej (1 komplet) na dz. nr 459 w m. Świeszewo, Sołectwo Świeszewo, gm. Gryfice

      |--- Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto (II)

      |--- Remont cząstkowy dróg gminnych (dz. nr 140, 84, 132 i 170/3 obr. geodez. Lubieszewo) o nawierzchni brukowej, w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice

      |--- Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Smolęcin, Dziadowo i Brodniki - postępowanie nr 2

      |--- Remont nawierzchni placów utwardzonych przed budynkami wielorodzinnymi nr 7 i 8 przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach

      |--- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Stanisława Ruta 87/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji i wykonaniem dokumentacji technicznej instalacji c.o. gazowej

      |--- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 15/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji

      |--- Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice

      |--- Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto (II)

      |--- Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych

      |--- Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Smolęcin, Dziadowo i Brodniki

      |--- Wycinka 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały z dz. nr 199 obr. Rotnowo

      |--- Konserwacja stawów wiejskich w Otoku, Dziadowie i Borzęcinie

      |--- Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej do garaży przy ul. Niechorskiej w Gryficach, na terenie działki drogowej nr 19/53 obr. Gryfice-1 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Zakup i dostawa wykładziny dywanowej do Przedszkola nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19

      |--- Zakup i dostawa sprzętu ogrodowego oraz narzędzi ogrodniczych do Przedszkola nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19

      |--- Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach

      |--- Utwardzenie odcinka nawierzchni gruntowej ulicy Wierzbowej w Gryficach płytami drogowymi typu IOMB układanymi w systemie pasowym

      |--- Remont lokali mieszkalnych przy ul. Ks. St. Ruta 74/3 i ul. Ks. St. Ruta 74/1 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji

      |--- Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni w postaci naczyń, przyborów kuchennych oraz urządzeń gastronomicznych do placówki Przedszkole Nr 1 w Gryficach ul. Parkowa 4

      |--- Zakup i dostawa sprzętu AGD, RTV i sprzętu komputerowego do Przedszkola Nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19

      |--- Zakup i dostawa sprzętu ogrodowego, narzędzi ogrodniczych oraz wykładziny dywanowej do Przedszkola Nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19

      |--- Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla Przedszkola nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19

      |--- Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni w postaci naczyń i przyborów kuchennych oraz sprzętu do placówki Przedszkole Nr 1 w Gryficach ul. Sportowa 19

      |--- Usługa mechanicznego profilowania dróg gminnych o nawierzchni brukowej (dz. nr 140, 84, 132 i 170/3 obr. geodez. Lubieszewo) w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice

      |--- Remont pieca olejowego (wymiana naczynia przeponowego do kompresji wody) w m. Przybiernówko 28 i wymiana kotła pieca olejowego w m. Ościęcin 1

      |--- Rozbiórki zespołów obiektów budowlanych na działkach 362 i 83/11 obręb Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice miasto, wraz z wywozem gruzu i odpadów

      |--- Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - miasto Gryfice

      |--- Remont lokali mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej 13/8 i ul. Rapackiego 24/2 w Gryficach, wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji

      |--- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP

      |--- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice

      |--- Wycinka 28szt. obumarłych drzew z terenu Parku miejskiego w Gryficach

      |--- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28) (II)

      |--- Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Trzygłowie na działce nr 120/12

      |--- Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE fi 90 mm na działce nr 424/177 obręb Rzęskowo gm. Gryfice (ul. Pliszki)

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia muru oporowego skarpy wraz z wytycznymi organizacji robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0037Z w m. Ościęcin gm. Gryfice (II)

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Skrajnej obr. Borzyszewo na podstawie art. 11b i art. 11d ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z dnia 2015.12.03)

      |--- Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' (II)

      |--- Remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Gdyńskiej 15 i 13 w Gryficach

      |--- Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I (II)

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia muru oporowego skarpy wraz z wytycznymi organizacji robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0037Z w m. Ościęcin gm. Gryfice

      |--- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w systemie 'zaprojektuj i wybuduj' kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

      |--- Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice'

      |--- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28)

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną

      |--- Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2018

            |--- Powiadomienie o wyborze oferty

      |--- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 424/207 i 424/219 obręb Rzęskowo

      |--- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Klasztornej 9/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji

      |--- Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I

      |--- Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice

      |--- Dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Wykonanie usługi konserwacji 790 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice II

      |--- Wykonanie usługi konserwacji 790 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice

      |--- Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną

      |--- Rozbudowa macierzy dyskowej Urzędu

      |--- Zakup i dostawa karmy dla zwierząt w roku 2018

      |--- Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt w roku 2018

      |--- Świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2018

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach

      |--- Zagospodarowanie terenu stawu na działce nr 130 w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice - II etap

      |--- Wycinka 10 drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej

      |--- Wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 i296 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach)

      |--- Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

      |--- Wykonanie dokumentacji na remont sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach) II

      |--- Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 66/6 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice

      |--- Wykonanie dokumentacji na remont sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z przyłączami na działce nr 136/33 obręb Gryfice-5 (teren ograniczony zabudową mieszkaniową przy ul. Ks. Stanisława Ruta 86-88 oraz przy ul. Kościuszki 17 w Gryficach)

      |--- Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice

      |--- Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21A w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, oraz budowy ogrodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (II)

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A przy ul. Wałowej w Gryficach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (II)

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A przy ul. Wałowej w Gryficach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: rozbiórki oficyny przy ul. Wałowej 21A w Gryficach, usytuowanej na działce geodezyjnej nr 362 obr. 5 Gryfice, oraz budowy ogrodzenia na granicy działki nr 362 obr. 5 Gryfice, w sytuacji zaistniałej po rozbiórce oficyny jw., wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Fabrycznej, ul. Śniadeckich, ul. Wesołej, ul. Kościuszki, ul. Gdańskiej w Gryficach oraz w m. Dobrzyń

      |--- Wykonanie parkingu z odwodnieniem, w ramach projektu pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice

      |--- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałowej 21/4 w Gryficach

      |--- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach

      |--- Wymiana nawierzchni odcinka jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gryficach na dz. nr 203 obr. Gryfice 4

      |--- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aranżację pomieszczeń oraz instalację centralnego ogrzewania wraz instalacją wodociągową, gazową i elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Ks. Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach

      |--- Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I

      |--- Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - 5 obiektów - miasto Gryfice

      |--- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi

      |--- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi

      |--- Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie

      |--- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

      |--- Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach

      |--- Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Gryficach

      |--- Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I

      |--- Dostarczenie licencji bezterminowej na program monitorujący systemy, usługi i aplikacje - podniesienie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych

      |--- Remont elementów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach, polegający na wymianie posadzki i okładziny elewacyjnej na tarasie i schodach zewnętrznych z gresu na płyty i okładziny z granitu

      |--- Usunięcie przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - Roboty remontowe etapu I

      |--- Dostawa UTM do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2017

      |--- Zakup i dostwawa karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2017

      |--- Dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Druk miesięcznika samorządowego Gminy Gryfice pt.: "Przegląd Gryficki" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na I półrocze 2017 roku

      |--- Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do Urzędu Miejskiego materiałów biurowych

      |--- Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - III zapytanie

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach

      |--- Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Świadczenie usług odławiania i transportu psów z terenu gminy Gryfice w roku 2017

      |--- Wycinka 10 drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej

      |--- Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II zapytanie

      |--- Świdczenie usług weterynaryjnych w roku 2017

      |--- Rozbiórki dwóch obiektów budowlanych na działkach 426 i 303 w m. Świeszewo gm. Gryfice, wraz z wywozem gruzu i odpadów

      |--- Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz wdrożenie oprogramowania wraz z wykonaniem kontroli okresowej 5 letniej stanu technicznego dróg gminnych

      |--- Rozbiórka budynku po byłej świetlicy w Ościęcinie

      |--- Wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej

      |--- Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

      |--- Remont odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Górzyca gm. Gryfice

      |--- Dostawa urn wyborczych dla Gminy Gryfice

      |--- Wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym w Gryficach przy ul. Broniszewskiej oraz w Parku Miejskim w Gryficach

      |--- Budowa oświetlenia przy ul. Górska - Nowy Świat w Gryficach

      |--- Opracowanie 4 programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz analiz efektywności kosztowej

      |--- Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej na działce nr 371 obręb Borzyszewo gm. Gryfice etap I

      |--- Zagospodarowanie terenu stawu na działce nr 130 w miejscowości Lubieszewo Gmina Gryfice I etap

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryfiacach

      |--- Zapytanie ofertowe - Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2016.

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryficach

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla UM w Gryficach

      |--- Dostawa tusz i tonerów do Urzędu Miejskiego w Gryficach

      |--- Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego do UM Gryfice

      |--- Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 11.Listopada 5 w Gryficach na cele mieszkaniowe.

      |--- Docieplenie budynku oraz wykonanie elewacji w miejscowości Ościęcin 1

      |--- Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych przy ul. Niechorskiej, Nowy Świat, Leśnej, Ks. St. Ruta w Gryficach i w m. Zagórcze

      |--- Zapytanie oertowe na "Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej artykułów biurowych i tonerów w 2015 roku"

      |--- Zamówienia w zakresie wycen nieruchomości

      |--- Projekt rozbudowy Przedszkola nr 2

      |--- Projekt budowlano - wykonawczy linii oświetleniowej ul. Murarska

      |--- Wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej na trasie Brodniki-Trzygłów...

      |--- Opracowanie projektu budowlano -- wykonawczego drogi gminnej Wilczkowo - Rybokarty

      |--- Usługi przewozowe komunikacji miejskiej

      |--- Wykonanie projektu technicznego ścieżki rowerowej na trasie Brodniki-Trzygłów...

|--- Zamówienia i konkursy do kwoty 130.000 PLN netto

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach czarnych rękawiczek nitrylowych

      |--- Przygotowanie i dostawa śniadań i obiadów jednodaniowych dla uczestników Dziennego Domu Seniora w Gryficach przy ul. Koszarowej 2 od dnia 24.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r

      |--- Przewóz uczniów szkół z terenu gminy Gryfice na zawody sportowe w okresie od 6.05.2024 do 31.12.2024 r.

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych

      |--- Świadczenie Usług pogrzebowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach w 2024 roku

      |--- Przewóz uczniów szkół z terenu gminy Gryfice na zawody sportowe w okresie od 11.01.2024 do 31.12.2024 r.

      |--- Bieżący bezgotówkowy zakup paliw do dwóch pojazdów będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do dnia 31.12.2024 r.

      |--- Bieżący bezgotówkowy zakup paliw do dwóch pojazdów będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do dnia 31.12.2024 r.

      |--- Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowogardzie i z powrotem do miejsca zamieszkania w każdy poniedziałek i piątek (lub inny dzień wynikający z organizacji roku szkolnego) w 2024 r.

      |--- Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2024 r.

      |--- Zapytanie ofertowe - Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach ul. Pocztowa 4 i do Szkoły Podstawowej Nr 4 ul. Sienkiewicza 10 i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2024 r.

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych

      |--- Sprzedż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach czarnych rękawiczek nitrylowych

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów higienicznych i środków czystości

      |--- Zapytanie ofertowe - Przewóz uczniów szkół z terenu gminy Gryfice na zawody sportowe w okresie od 08.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

      |--- Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów

      |--- Świadczenie usług pogrzebowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach w 2023 roku

      |--- Bieżący bezgotówkowy zakup paliw do dwóch pojazdów będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do dnia 31.12.2023 r.

            |--- Powiadomienie o wyborze oferty

      |--- Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów do dnia 22 grudnia 2022 r.

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach czarnych rękawiczek nitrylowych do dnia 9 grudnia 2022 r.

      |--- Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych do dnia 06 grudnia 2022 r."

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach tonerów do dnia 04 maja 2022 r.

            |--- Formularz ofertowy

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla UM Gryfice

      |--- Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych.

            |--- Powiadomienie o wyborze

      |--- Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2022 r.

      |--- Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Gryfice z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach ul. Pocztowa 4 i z powrotem do miejsca zamieszkania w dniach zajęć szkolnych w 2022 r.

      |--- Dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku w Gryficach przy ul. Armii Krajowej nr 12/6 na potrzeby ogrzewalni miejskiej

            |--- Powiadomienie o wyborze

      |--- Dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku w Gryficach przy ul. Armii Krajowej nr 12/6 na potrzeby ogrzewalni miejskiej

      |--- Koszenie stawów 20szt. - Gmina Gryfice

      |--- Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiekótw

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach

            |--- Postępowanie na dostawę sprzętu

      |--- Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2021.

      |--- Likwidacja stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem okreslonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice

|--- Nieruchomości - sprzedaż

      |--- Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na zbycie nieruchomości

            |--- ROK 2024

            |--- Rok 2023

            |--- ROK 2022

            |--- ROK 2021

            |--- ROK 2020

                  |--- ROK 2021

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

      |--- Informacja o wynikach przetargów

            |--- ROK 2024

            |--- 2019

                  |--- Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy: ul. Szafirowej, Perłowej, Kraszewskiego i w miejscowości Świeszewo.

            |--- 2018

            |--- ROK 2017

            |--- ROK 2016

                  |---

      |--- Informacja Burmistrza Gryfic o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz wydzierżawienia

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2015 rok

            |--- 2014 rok

            |--- 2013 rok

            |--- 2012 rok

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia, najmu, obrotu

            |--- ROK 2024

            |--- ROK 2023

            |--- ROK 2022

            |--- ROK 2021

            |--- ROK 2020

            |--- ROK 2019

            |--- ROK 2018

            |--- ROK 2017

            |--- ROK 2016

            |--- 2014 rok

            |--- 2013 rok

                  |---

            |--- 2012 rok

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2014 rok

            |--- 2013 rok

            |--- 2012 rok

      |--- Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na wydzierżawienie nieruchomości

            |--- ROK 2022

            |--- ROK 2021

      |--- Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o wykazie osób zakwalifikowanych do przetargów

      |--- Ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości

            |--- ROK 2022

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

            |--- 2017 rok

            |--- 2014 rok

      |--- Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

      |--- Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

      |--- Wykazy lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

            |--- Wykazy Nr WNOŚ.DR.06/2024 dotyczy sprzedazy lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.

      |--- Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

|--- Referendum

      |--- Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

      |--- Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

      |--- Referendum lokalne 2013 - informacje

|--- Spis Powszechny

      |--- Narodowy Spis Powszechny

            |--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      |--- Powszechny Spis Rolny

            |--- Powszechny Spis Rolny 2020

                  |--- Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w 2020 r.

            |--- Powszechny Spis Rolny 2010

|--- Działalność lobbingowa

|--- Wybory

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

      |--- Wybory samorządowe 2024 r.

      |--- Wybory uzupełniające ławników kadencja 2024-2027

            |--- Dokumenty do pobrania

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

            |--- FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA

      |--- Wybory ławników 2024-2027

            |--- Dokumenty do pobrania

      |--- Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. - głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r. (II tura)

            |--- FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA

      |--- Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

            |--- FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA

      |--- Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

            |--- FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

      |--- Wybory ławników 2020-2023

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

            |--- DANE KONTAKTOWE ORAZ HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY GRYFICE

      |--- Wybory samorządowe 2018 r.

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

      |--- Wybory ławników 2016-2019

            |--- Druki do pobrania

      |--- Wybory Prezydenta RP 2015 r.

            |--- Wybory Prezydenta RP - II tura

            |--- Druki do pobrania

      |--- Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Gryficach w okręgu wyborczym nr 10

      |--- Wybory samorządowe 2014

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r.

            |--- Wnioski dotyczące spisu wyborócw

      |--- Wybory samorządowe 2010 r.

            |--- Protokoły z wyborów na Burmistrza i do Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2010 r.

      |--- Wybory Prezydenta RP 2010r.

            |--- Wnioski

      |--- Wyniki wyborów samorządowych 2006

|--- Zgromadzenia publiczne

      |--- Wykaz zgłoszonych zgromadzeń

            |--- Rok 2024

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016