Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
dokument Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach 2024-04-19 13:37
dokument Ewidencja (książka) przeprowadzonych kontroli 2024-04-19 13:38
dokument Ewidencja działalności gospodarczej 2024-04-19 13:38
dokument Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych 2024-04-19 13:40
dokument Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości 2024-04-19 13:41
dokument Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem 2024-04-19 13:42
dokument Ewidencja Ludności 2024-04-19 13:43
dokument Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste 2024-04-19 13:45
dokument Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań 2024-04-19 13:49
dokument Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 2024-01-30 11:15
dokument Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) 2024-04-19 13:51
dokument Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-04-19 11:48
dokument Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2024-04-19 11:47
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2024-04-19 13:53
dokument Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej 2024-04-19 13:58
dokument Rejestr petycji 2024-04-19 14:01
dokument Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice 2024-07-02 15:23
dokument Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską 2024-04-19 14:02
dokument Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływającyh do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2024-04-19 14:03
dokument Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2024-04-19 14:03
dokument Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2024-04-19 14:05
dokument Rejestr wyborców 2024-04-19 14:06
dokument Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 2024-04-19 14:06
dokument Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice 2024-03-05 14:41
dokument Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2024-04-19 14:06
dokument Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro 2024-04-19 14:07
dokument Rejestr zarządzeń Burmistrza 2024-04-19 14:07
dokument Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2024-04-19 14:08
dokument Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice 2024-04-19 14:08
dokument Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2024-04-19 14:09