Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rejestr instytucji kultury - KATALOG -
dokument Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach 2022-05-13 14:29
dokument Ewidencja (książka) przeprowadzonych kontroli 2022-05-13 14:37
dokument Ewidencja działalności gospodarczej 2022-05-13 14:38
dokument Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych 2022-05-13 14:38
dokument Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości 2022-05-13 14:39
dokument Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem 2022-05-13 14:40
dokument Ewidencja Ludności 2022-05-13 14:40
dokument Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste 2022-05-13 14:41
dokument Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań 2022-05-13 14:42
dokument Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) 2023-07-06 15:21
dokument Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) 2022-05-13 14:30
dokument Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-05-13 14:31
dokument Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2022-05-13 14:29
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2022-05-13 14:48
dokument Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej 2022-05-13 14:51
dokument Rejestr petycji 2022-05-13 14:51
dokument Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice 2023-11-08 14:51
dokument Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską 2022-05-13 14:52
dokument Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływającyh do Urzędu Miejskiego w Gryficach 2022-05-13 14:54
dokument Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2022-05-13 14:34
dokument Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2022-05-13 14:27
dokument Rejestr wyborców 2022-05-13 14:33
dokument Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 2022-05-13 14:35
dokument Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice 2023-10-02 11:34
dokument Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2022-05-13 14:55
dokument Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro 2022-05-13 14:55
dokument Rejestr zarządzeń Burmistrza 2022-05-13 14:57
dokument Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2023-03-02 10:51
dokument Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice 2023-09-05 11:33
dokument Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2022-05-13 15:03