Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 96/4, 100, 125/17, 125/23, 125/24, 125/26, 125/33, 125/34, 125/35, 125/36, 125/37, 125/38, 125/39, 125/40, 125/43, 125/44, 125/45, 125/46, 125/47, 125/48, 125/49, 125/50, 125/51, 125/52, 125/53, 125/54, 125/55, 125/56, 125/57, 125/58, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-08-03 15:07:09
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 22.11.2019 Luiza Kowalska 2021-08-03 12:46:08
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 15.05.2019 Luiza Kowalska 2021-08-03 12:46:06
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 14.06.2018 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:46:04
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 04.05.2017 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:58
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 27.01.2017 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:52
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 10.10.2016 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:49
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 29.04.2016 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:46
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 23.02.2016 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:43
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 12.01.2016 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:40
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - stan na dzień 20.04.2015 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:37
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - od dnia 20.03.2014 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:33
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - od dnia 20.10.2012 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:30
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - od dnia 20.07.2012 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:28
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - od dnia 19.03.2012 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:25
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - od dnia 13.01.2012 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:22
Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich - 2011 r. Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:19
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2021-08-03 12:45:15
Mobilny Punkt Spisowy Daniel Igielski 2021-08-03 10:00:29
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - BARKOWO Daniel Igielski 2021-08-02 09:03:39
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - OŚCIĘCIN Daniel Igielski 2021-08-02 09:02:34
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - GÓRZYCA Daniel Igielski 2021-08-02 09:01:33
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - RYBOKARTY Daniel Igielski 2021-08-02 09:00:27
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - LUBIESZEWO Daniel Igielski 2021-08-02 08:59:34
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - JASIEL & ZAGÓRCZE Daniel Igielski 2021-08-02 08:58:37
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - PRUSINOWO Daniel Igielski 2021-08-02 08:57:23
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - KOŁOMĄĆ Daniel Igielski 2021-08-02 08:56:06
Zarządzenie Nr 875/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) o napędzie elektrycznym do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie w budynku Urzędu Miejskiego Luiza Kowalska 2021-08-02 08:05:26
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydata na rachmistrza spisowego Daniel Igielski 2021-07-30 15:35:14
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydata na rachmistrza spisowego Daniel Igielski 2021-07-30 15:32:16
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydata na rachmistrza spisowego Daniel Igielski 2021-07-30 15:28:15
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 04.08.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:46:42
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 04.08.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:43:27
Porządek obrad XXXIX sesji RM z dn. 04.08.2021 g.10:00 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:42:36
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 254/2 o pow. 0,0027 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice-4, będącą we współwłasności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych, na rzecz Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-07-29 17:37:01
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-07-29 17:34:43
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2033 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:33:57
Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości diet, zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice oraz upoważnienia Wiceprzewodniczących Izabela Sobiech 2021-07-29 17:33:15
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Izabela Sobiech 2021-07-29 17:31:30
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 254/2 o pow. 0,0027 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice-4, będącą we współwłasności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych, na rzecz Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-07-29 17:29:22