Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru Karina Markowska 2023-02-03 13:30:16
Nabór - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru Karina Markowska 2023-02-03 13:29:12
Ogłoszenie o naborze - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - II termin Karina Markowska 2023-02-03 13:28:45
Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - II termin Karina Markowska 2023-02-03 13:25:23
Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - II termin Karina Markowska 2023-02-03 13:24:47
Nabór - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej - II termin Karina Markowska 2023-02-03 13:23:54
Zawiadomienie o zwołaniu LX sesji RM w dn. 08.02.2023 r. o g. 14:30 Izabela Sobiech 2023-02-03 11:33:27
Porządek obrad LX sesji RM z dn. 08.02.2023 g.14:30 Izabela Sobiech 2023-02-03 11:32:27
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. Izabela Sobiech 2023-02-03 11:29:32
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2023-2035 Izabela Sobiech 2023-02-03 11:28:36
Projekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach Izabela Sobiech 2023-02-03 11:27:00
Projekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach Izabela Sobiech 2023-02-03 11:25:35
Zawiadomienie o zwołaniu LX sesji RM w dn. 08.02.2023 r. o g. 14:30 Izabela Sobiech 2023-02-03 11:17:23
Zarządzenie Nr 1442/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Luiza Kowalska 2023-02-03 10:35:37
Zarządzenie Nr 1444/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach Luiza Kowalska 2023-02-03 10:35:19
Zarządzenie Nr 1443/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT w tym do wydawania w tych sprawach decyzji Luiza Kowalska 2023-02-03 10:24:33
Zarządzenie Nr 1442/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Luiza Kowalska 2023-02-03 10:18:49
Informacja o wynikach naboru - główny specjalista ds. przygotowania inwestycji i nadzoru Karina Markowska 2023-02-02 11:24:26
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2023 r. Izabela Sobiech 2023-02-02 09:35:23
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 22/2023 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 25/2023 Anna Żołnowska 2023-02-02 08:23:58
Wykaz od WNOŚ.AŻ Nr 17/2023 do Wykaz WNOŚ.AŻ Nr 21/2023 Anna Żołnowska 2023-02-02 08:22:30
ROK 2023 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2023-02-02 08:20:26
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży oraz lokalu użytkowego w dniu 22 lutego 2023 r. Anna Żołnowska 2023-02-02 08:20:16
ROK 2023 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2023-02-02 08:18:33
Wykazy WNOŚ.24.2023.IS do WNOŚ.43.2023.IS Izabela Stachowska 2023-02-02 08:16:21
Zarządzenie Nr 1415/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2023 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Luiza Kowalska 2023-02-02 07:42:24
Zarządzenie Nr 1415/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2023 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Luiza Kowalska 2023-02-02 07:41:38
Obwieszczenia RZGW w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2023r. SZ.RUZ.4210.140.2022.PG - Baltic Pipe Grzegorz Drążkowiak 2023-02-01 14:26:15
Obwieszczenia RZGW w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2023r. SZ.RUZ.4210.141.2022.PG - Baltic Pipe Grzegorz Drążkowiak 2023-02-01 14:24:44
Naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice Małgorzata Bęgowska 2023-02-01 14:08:16
Zarządzenie Nr 1441/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2023 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Luiza Kowalska 2023-01-31 13:50:35
Zarządzenie Nr 1440/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT w tym do wydawania decyzji w tych sprawach Luiza Kowalska 2023-01-31 13:48:36
Zarządzenie Nr 1439/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce numer 58/13 przy ul. Żwirki i Wigury, Brodniki Luiza Kowalska 2023-01-31 13:47:31
Zarządzenie Nr 1438/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2023/2024 Luiza Kowalska 2023-01-31 13:46:44
Zarządzenie Nr 1437/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2023-01-31 13:45:56
Uchwał nr LIX/572/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2023-2035 Katarzyna Rojek 2023-01-30 14:10:45
Uchwała Nr LVII/555/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2023-2035 Katarzyna Rojek 2023-01-30 14:06:42
WPF Katarzyna Rojek 2023-01-30 14:02:07
Uchwała nr LIX/571/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok Katarzyna Rojek 2023-01-30 13:57:06
Zarządzenie Nr 1441/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2023 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Luiza Kowalska 2023-01-30 13:52:38