Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista obywateli zgłszających kandydata na ławnika sądowego - osoby_popierajace Luiza Kowalska 2023-06-06 13:17:52
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie ws. sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2022 poz. 2155) Luiza Kowalska 2023-06-06 12:38:08
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników (Dz. U. 2011, nr 121, poz. 693) Luiza Kowalska 2023-06-06 12:36:54
Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Karina Markowska 2023-06-06 12:35:52
Oświadczenie kandydata na ławnika - posiadana władza rodzicielska Luiza Kowalska 2023-06-06 12:35:15
Oświadczenie kandydata na ławnika - postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe Luiza Kowalska 2023-06-06 12:34:16
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (plik edytowalny) Luiza Kowalska 2023-06-06 12:32:40
Dokumenty do pobrania Luiza Kowalska 2023-06-06 12:29:30
Klauzula informacyjna dotycząca procedury naboru kandydatów na ławników Luiza Kowalska 2023-06-06 12:29:04
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027 Luiza Kowalska 2023-06-06 12:26:58
Wybory ławników 2024-2027 Luiza Kowalska 2023-06-06 12:24:09
Zarządzenie Nr 1560/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2023-06-06 11:38:57
Zarządzenie Nr 1560/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2023-06-06 11:38:52
Oświadczenie o stanie zdrowia Karina Semczuk 2023-06-06 09:38:52
Oświadczenie o stanie zdrowia - dokument usunięty Karina Semczuk 2023-06-06 09:38:13
Zarządzenie Nr 1546/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfice kontroli funkcjonowania placówek wsparcia dziennego Luiza Kowalska 2023-06-06 09:16:56
Zarządzenie Nr 1552/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 10 obiektów Luiza Kowalska 2023-06-06 09:13:49
Zarządzenie Nr 1552/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 10 obiektów Luiza Kowalska 2023-06-06 09:13:43
Zarządzenie Nr 1565/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na: Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz innych usług w ramach projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina Luiza Kowalska 2023-06-06 08:42:41
Zarządzenie Nr 1546/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfice kontroli funkcjonowania placówek wsparcia dziennego Luiza Kowalska 2023-06-06 08:34:05
Zarządzenie Nr 1546/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfice kontroli funkcjonowania placówek wsparcia dziennego Luiza Kowalska 2023-06-06 08:33:54
Zarządzenie Nr 1557/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2023-06-06 08:30:29
Zarządzenie Nr 1557/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2023-06-06 08:30:26
Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz innych usług w ramach projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina? Agnieszka Skotnik 2023-06-05 13:46:30
Zarządzenie Nr 1564/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Grądy Gmina Gryfice w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej Luiza Kowalska 2023-06-05 09:08:16
Zarządzenie Nr 1563/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzycy, Górzyca 20, 72-300 Gryfice Luiza Kowalska 2023-06-05 09:07:00
Zarządzenie Nr 1562/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie, Prusinowo 10, 72-300 Gryfice Luiza Kowalska 2023-06-05 09:06:09
Zarządzenie Nr 1561/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie, Trzygłów 24, 72-300 Gryfice Luiza Kowalska 2023-06-05 09:05:30
Zarządzenie Nr 1560/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2023-06-05 09:04:42
Zarządzenie Nr 1560/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2023-06-05 09:04:39
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2023 r. Izabela Sobiech 2023-06-02 15:13:14
Oświadczenie o stanie zdrowia - dokument usunięty Karina Semczuk 2023-06-02 15:10:33
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw Karina Semczuk 2023-06-02 15:10:18
Oświadczenie o stanie zdrowia - dokument usunięty Karina Semczuk 2023-06-02 15:09:28
Oświadczenie o niekaralności Karina Semczuk 2023-06-02 15:08:23
Kwestionariusz osobowy Karina Semczuk 2023-06-02 15:06:09
Druki Karina Semczuk 2023-06-02 15:05:17
Ogłoszenie o naborze Karina Semczuk 2023-06-02 15:03:37
Uchwała Nr LXV/618/2023 z dn. 01.06.2023 r. w spr. przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R10 Izabela Sobiech 2023-06-02 15:02:56
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referant ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej Karina Semczuk 2023-06-02 14:57:55