Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wykonanie usługi konserwacji 893 szt. punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Gryfice 2021-12-01 15:04
dokument Wyposażenie Punktu PSZOK w miejscowości Gryfice w kontenery i pojemniki. - dokument stracił ważność 2021-11-18 12:10
dokument Remont chodnika przy ul. Różanej w Gryficach 2021-11-15 10:05
dokument Wyposażenie Punktu PSZOK w miejscowości Gryfice w kontenery i pojemniki. - dokument stracił ważność 2021-11-09 12:28
dokument Przebudowa ulicy Pliszki i Sowiej w Rzęskowie (dz. nr 424/177 i 424/207 obr. Rzęskowo) - zabezpieczenie przed przechyłem słupa nr 38 ENEA Operator Sp. z o. o. w ulicy Sowiej oraz wykonanie koryta ściekowego wód opadowych do rowu odwadniającego przy ul. Pliszki 2021-10-21 13:59
katalog Dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku w Gryficach przy ul. Armii Krajowej nr 12/6 na potrzeby ogrzewalni miejskiej - KATALOG -
dokument Budowa boiska do piłki siatkowej na działce nr 19/48, obręb Gryfice-1 2021-10-14 10:13
katalog Dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku w Gryficach przy ul. Armii Krajowej nr 12/6 na potrzeby ogrzewalni miejskiej - KATALOG -
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu ul. Mikołaja Reja i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2021-10-04 12:35
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg ul. Pliszki i Leśna Ostoja w Rzęskowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2021-09-24 14:06
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Część nr 1: Sołectwa Baszewice m. Baszewice dz.nr 62/3; Część nr 2: Sołectwa Trzygłów m. Trzygłów dz.nr 120/12; - dokument stracił ważność 2021-09-23 09:32
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu ul. Mikołaja Reja i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Gryficach 2021-09-20 15:13
dokument Odtworzenie z konserwacją rowu otwartego R1-G na odcinku od punktu pomiarowego 1 do punktu pomiarowego U1, tj. miejsca ujścia rowu R1-G3 do rowu R1-G (dz. nr 9/26, 9/27, 33/16 obr. Gryfice-1) 2021-09-16 19:53
dokument Budowa boiska do piłki siatkowej na działce nr 19/48, obręb Gryfice-1 2021-09-13 14:14
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Część nr 1: Sołectwa Baszewice m. Baszewice dz.nr 62/3; Część nr 2: Sołectwa Trzygłów m. Trzygłów dz.nr 120/12; - dokument stracił ważność 2021-09-10 11:16
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Sosnowej w Gryficach (branża drogowa i sanitarna - kanalizacja deszczowa) 2021-09-02 15:31
dokument Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu Gminy Gryfice. 2021-08-27 15:24
dokument Budowa boiska do piłki siatkowej na działce nr 19/48, obręb Gryfice-1. 2021-08-24 15:10
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 845064Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 do wsi Barkowo, Gmina Gryfice ( dz. nr 23/2, 10, obręb Barkowo - dokument stracił ważność 2021-08-19 09:41
dokument Zakup i dostawa samochodu osobowo/użytkowego dla Straży Miejskiej - dokument stracił ważność 2021-08-10 13:31
dokument Koszenie stawów 17 szt. - Gmina Gryfice. - dokument stracił ważność 2021-08-10 10:47
dokument Remont pomieszczeń Biura Rady Miejskiej na II piętrze budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2021-08-10 10:33
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - I etap 2021-07-09 08:14
dokument Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przy budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Gryficach 2021-07-06 15:16
dokument Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 obr. Gryfice-7) 2021-07-02 20:54
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 i 155/1 obr. Gryfice-7) nad robotami budowlanymi/instalacyjnymi na podstawie dokumentacji projektowej (2). 2021-07-01 21:30
katalog Koszenie stawów 20szt. - Gmina Gryfice - KATALOG -
dokument Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przy budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Gryficach 2021-06-21 15:32
dokument Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Skrajnej (dz. nr 371) w Borzyszewie 2021-06-21 15:31
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 i 155/1 obr. Gryfice-7) nad robotami budowlanymi/instalacyjnymi na podstawie dokumentacji projektowej. 2021-06-18 15:16
dokument Przebudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w granicach istniejącego pasa drogowego na działkach o numerach geodezyjnych 66 i 74 w Gryficach ? kontynuacja - dokument stracił ważność 2021-06-18 10:31
dokument Wykonanie modernizacji i remontu drewnianej wiaty sołeckiej na placu zabaw w m. Lubieszewo w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. składanie ofert do 24.06.2021 r godz. 10:00 - dokument stracił ważność 2021-06-18 09:38
katalog Konserwacja urządzeń melioracyjnych - miasto Gryfice - 6 obiekótw - KATALOG -
dokument Wykonanie ekspertyzy i wykonanie opinii w zakresie elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 2021-05-27 09:22
dokument Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Sołectwa Zielin m. Zielin dz.nr 62; Wymianę wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Sołectwa Skalin w m. Skalin dz. nr. 23/9; Sołectwa Skalin w m. Raduń dz.nr 5/9; Sołectwa Smolęcin w m. Łopianów dz. nr 28/2 ; Sołectwa Zaleszczyce w m. Borzyszewo dz. nr 447/1; - dokument stracił ważność 2021-05-24 15:01
dokument Świadczenie usług w Punkcie Konsultacyjnym z zakresu diagnozowania problemów, poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych z terenu Gminy Gryfice 2021-05-20 16:38
dokument Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objętych procedurą Niebieska karta. 2021-05-20 16:31
katalog Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Gryficach - KATALOG -
katalog Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2021. - KATALOG -
dokument Świadczenie usług w Punkcie Konsultacyjnym z zakresu diagnozowania problemów, poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych z terenu Gminy Gryfice 2021-05-07 15:35
katalog Likwidacja stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice zgodnie z harmonogramem okreslonym w Programie usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice - KATALOG -
dokument Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Trzygłowska w Gryficach 2021-03-19 12:26
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej, Pogodnej i Tęczowej w Gryficach (obręb Gryfice-6, Gryfice-9) 2021-03-11 10:45
dokument Naprawa lamp solarnych na terenie Gminy Gryfice (Rotnowo 26, Przybiernówko 63, Jabłonowo - ul. Kalinowa, Przybiernówko 16, Barkowo x 2 - przy przystanku i druga ustawienie wg wskazanej lokalizacji, Lubin 10, Prusinowo 23, Prusinowo 19, Rotnowo - przy przystanku, Wilczkowo (pierwsza przy wjeździe) 2021-03-11 10:44
dokument Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK) 2021-03-11 10:43
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Trzygłowie" 2021-03-11 10:42