Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1488/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Gryfice oraz jej jednostki budżetowe wraz z przekazywaniem pliku JPK Luiza Kowalska 2024-01-29 11:29:35
Zarządzenie Nr 1488/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Gryfice oraz jej jednostki budżetowe wraz z przekazywaniem pliku JPK Luiza Kowalska 2024-01-29 11:29:20
Zarządzenie Nr 1755/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia 1050/2022 Burmistrza Gryfic z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-01-29 11:22:30
Zarządzenie Nr 1790/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do prowadzenia postępowań o ustalenie wysokości i wypłacania dodatku osłonowego, z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji w tych sprawach Luiza Kowalska 2024-01-29 11:15:43
Zarządzenie Nr 1789/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Miasteczko drogowe w gminie Gryfice, bezpieczeństwa i nauka Luiza Kowalska 2024-01-29 11:09:18
Zarządzenie Nr 1789/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Miasteczko drogowe w gminie Gryfice, bezpieczeństwa i nauka Luiza Kowalska 2024-01-29 11:09:08
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. styczeń 2024 Ewa Chojnacka 2024-01-29 10:06:17
Zawiadomienie-obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji nr 1/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 296 obręb Borzyszewo gmina Gryfice, powiat gryficki, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Aneta Chruścielewska 2024-01-29 09:17:18
Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2024. Izabela Stachowska 2024-01-26 10:13:29
Ogłoszenie Burmistrza Gryficach w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Brodniki w spawie zniesienia nazwy miejscowości Zdrój. Izabela Stachowska 2024-01-25 10:35:37
Postanowienie - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.,, Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? renaturyzacja rzeki Gardominka??. Katarzyna Młynarska 2024-01-24 14:15:30
Postanowienie o zawieszeniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. pn.,, Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? renaturyzacja rzeki Gardominka?? Katarzyna Młynarska 2024-01-24 14:13:11
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji sprawie zmiany decyzji znak WNOŚ.6220.01.2023.KM z dnia 20.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 68/1, 1/2 oraz fragmencie dz.nr ewid. 3/4 i 2/1 w obrębie Skalin i Raduń gmina Gryfice, powiat gryficki?? Katarzyna Młynarska 2024-01-24 14:08:31
Zarządzenie Nr 1788/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Luiza Kowalska 2024-01-24 13:14:46
Zarządzenie Nr 1787/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 424/78 przy ul. Leśna Ostoja, w miejscowości Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-01-24 13:13:59
Zarządzenie Nr 1786/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 67/1 w miejscowości Zielin Luiza Kowalska 2024-01-24 13:12:10
Zarządzenie Nr 1785/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 214/8 przy ul. Tęczowej, obręb nr 6 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2024-01-24 13:10:26
Zarządzenie Nr 1784/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-24 13:07:40
Zarządzenie Nr 1784/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-24 13:07:37
Miasteczko drogowe w gminie Gryfice - bezpieczeństwo i nauka Agnieszka Skotnik 2024-01-24 11:40:54
Zarządzenie Nr 1781/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli Luiza Kowalska 2024-01-24 10:38:51
Zarządzenie Nr 1781/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli Luiza Kowalska 2024-01-24 10:38:49
Podstawowa kwota dotacji od 01.01.2024 r. Sabina Zduńczyk-Czubaty 2024-01-23 13:34:11
Ogłoszenie o naborze - audytor wewnętrzny Karina Markowska 2024-01-23 12:52:19
Nabór - audytor wewnętrzny Karina Markowska 2024-01-23 12:51:10
Zarządzenie Nr 1783/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 229 i 228/9, obręb Gryfice 5, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2024-01-23 10:12:28
Zarządzenie Nr 1782/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-01-23 10:10:35
Zarządzenie Nr 1781/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli Luiza Kowalska 2024-01-23 10:09:17
Zarządzenie Nr 1781/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli Luiza Kowalska 2024-01-23 10:09:14
Zarządzenie Nr 1780/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfice na lata 2024-2026 Luiza Kowalska 2024-01-23 10:08:55
Zarządzenie Nr 1777/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2024-01-22 14:36:22
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2024-01-22 13:37:31
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Karina Semczuk 2024-01-22 13:36:57
Umowa projekt Karina Semczuk 2024-01-22 13:31:56
Oświadczenie Karina Semczuk 2024-01-22 13:31:28
Formularz ofertowy Karina Semczuk 2024-01-22 13:30:55
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Karina Semczuk 2024-01-22 13:30:14
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Karina Semczuk 2024-01-22 13:26:59
Formularz ofertowy - dokument usunięty Karina Semczuk 2024-01-22 13:25:56
Formularz ofertowy - dokument usunięty Karina Semczuk 2024-01-22 13:25:04