Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Karina Semczuk 2024-01-22 13:24:39
Świadczenie Usług pogrzebowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach w 2024 roku Karina Semczuk 2024-01-22 13:23:47
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim Karina Markowska 2024-01-18 13:53:42
Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Karina Markowska 2024-01-18 13:53:17
Konkursy 2024 Karina Markowska 2024-01-18 13:52:59
Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych Karina Markowska 2024-01-18 13:52:39
Transmisja z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2023 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-01-18 09:40:14
Transmisja z obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2023 r. Leszek Wójcikiewicz 2024-01-18 09:35:51
Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2024. Izabela Stachowska 2024-01-17 14:17:55
Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2024. Izabela Stachowska 2024-01-17 13:44:22
Uchwała nr 50.41.2.2024 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfice Katarzyna Rojek 2024-01-16 12:33:59
Uchwała nr 50.41.1.2024 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gryfice na 2024 rok Katarzyna Rojek 2024-01-16 12:32:37
Uchwała Nr LXXV/693/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/293/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców Andrzej Szczepankiewicz 2024-01-16 08:58:48
Uchwała Nr LXXV/693/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/293/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców Andrzej Szczepankiewicz 2024-01-16 08:56:19
Uchwała Nr XXX/293/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z 16.12.2020 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców Andrzej Szczepankiewicz 2024-01-16 08:52:01
Zarządzenie Nr 1575/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-01-15 15:25:54
Zarządzenie Nr 1575/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-01-15 15:25:39
Zarządzenie Nr 1779/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie Obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-01-15 13:04:09
Zarządzenie Nr 1778/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Luiza Kowalska 2024-01-15 13:02:41
Zarządzenie Nr 1769/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2024-01-15 13:01:01
Zarządzenie Nr 1769/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2024-01-15 13:00:38
Zarządzenie Nr 1777/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2024-01-15 13:00:20
Zarządzenie Nr 1776/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Wykonanie przebudowy ul. Topolowej w Rzęskowie, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2024-01-15 12:57:50
Zarządzenie Nr 1775/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS Spółka z o.o. Luiza Kowalska 2024-01-15 12:56:19
Zarządzenie Nr 1774/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2024-01-15 12:52:20
Konserwacja urządzenia melioracyjnego w dz. nr 103 i 116 obr. Gryfice 9 Grzegorz Drążkowiak 2024-01-15 10:32:09
Wykazy Nr WNOŚ.DR.01,02/2024 Dagmara Ratajczak 2024-01-12 08:53:30
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karolina Kondzielewska 2024-01-11 11:11:32
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie projektu uchwały Rady miejskiej w Gryficach w sparwie wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice w roku 2024 oraz określenia sezonu kąpielowego. Katarzyna Młynarska 2024-01-11 11:07:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie projektu uchwały Rady miejskiej w Gryficach w sparwie wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice w roku 2024 oraz określenia sezonu kąpielowego. Katarzyna Młynarska 2024-01-11 11:05:33
2024 Katarzyna Młynarska 2024-01-11 11:03:52
2024 rok - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2024-01-11 11:03:29
2024 rok - dokument usunięty Katarzyna Młynarska 2024-01-11 11:03:22
2024 Katarzyna Młynarska 2024-01-11 11:02:44
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Zaleszczyce, Rzęskowo, Udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A w dniu 20 lutego 2024 r. Anna Żołnowska 2024-01-11 09:21:36
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Podwiejskiej w Gryficach w dniu 14 marca 2024 r. Anna Żołnowska 2024-01-11 09:21:09
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Zaleszczyce, Rzęskowo, Udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A w dniu 20 lutego 2024 r. Anna Żołnowska 2024-01-11 09:16:53
ROK 2024 Anna Żołnowska 2024-01-11 09:16:15
ROK 2024 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 09:15:50
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Zaleszczyce, Rzęskowo, Udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A. - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 09:15:35