Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - LUBIESZEWO Daniel Igielski 2021-08-02 08:59:34
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - JASIEL & ZAGÓRCZE Daniel Igielski 2021-08-02 08:58:37
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - PRUSINOWO Daniel Igielski 2021-08-02 08:57:23
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - KOŁOMĄĆ Daniel Igielski 2021-08-02 08:56:06
Zarządzenie Nr 875/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) o napędzie elektrycznym do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie w budynku Urzędu Miejskiego Luiza Kowalska 2021-08-02 08:05:26
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydata na rachmistrza spisowego Daniel Igielski 2021-07-30 15:35:14
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydata na rachmistrza spisowego Daniel Igielski 2021-07-30 15:32:16
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydata na rachmistrza spisowego Daniel Igielski 2021-07-30 15:28:15
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 04.08.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:46:42
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 04.08.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:43:27
Porządek obrad XXXIX sesji RM z dn. 04.08.2021 g.10:00 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:42:36
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 254/2 o pow. 0,0027 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice-4, będącą we współwłasności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych, na rzecz Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-07-29 17:37:01
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-07-29 17:34:43
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l.2021-2033 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:33:57
Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości diet, zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice oraz upoważnienia Wiceprzewodniczących Izabela Sobiech 2021-07-29 17:33:15
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Izabela Sobiech 2021-07-29 17:31:30
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o nr 254/2 o pow. 0,0027 ha położonej w Gryficach, obręb Gryfice-4, będącą we współwłasności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych, na rzecz Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-07-29 17:29:22
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącej działkę nr 51/10 położonej w obrębie geodez. nr 10 m. Gryfice, służebnością gruntową Izabela Sobiech 2021-07-29 17:26:49
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 51/11 ob. nr 10 m. Gryfice położonej przy ul. Nadrzecznej na rzecz dzierżawcy Izabela Sobiech 2021-07-29 17:24:44
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 125/24 ob. Borzyszewo Izabela Sobiech 2021-07-29 17:22:58
Projekt uchwały w sp. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Izabela Sobiech 2021-07-29 17:21:16
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji RM w dn. 04.08.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-07-29 17:19:27
Wykazy WNOŚ.IS.65/2021 do WNOŚ.IS.66/2021 Izabela Stachowska 2021-07-29 07:39:37
Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) o napędzie elektrycznym do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie w budynku Urzędu Miejskiego Agnieszka Skotnik 2021-07-28 13:32:29
Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny! Daniel Igielski 2021-07-27 15:17:19
Zarządzenie Nr 874/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 283/4 Sikory Luiza Kowalska 2021-07-27 15:02:32
Zarządzenie Nr 873/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 216/2 obręb Gryfice 6 oraz na dz. nr 92 i 93 obręb Gryfice 9, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2021-07-27 15:00:31
Zarządzenie Nr 872/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-07-27 14:58:42
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - GRYFICE Daniel Igielski 2021-07-26 15:27:03
Przebudowa drogi gminnej nr 845064Z od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 109 do wsi Barkowo, Gmina Gryfice działka nr 23/2, 10 obręb ewidencyjny Barkowo Agnieszka Skotnik 2021-07-26 14:31:20
Uchwała Nr XXX/293/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z 16.12.2020 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców Andrzej Szczepankiewicz 2021-07-26 14:22:05
Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa Izabela Stachowska 2021-07-26 09:54:47
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - TRZYGŁÓW Daniel Igielski 2021-07-22 13:09:18
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - STAWNO & SOKOŁÓW Daniel Igielski 2021-07-22 13:08:15
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - OTOK Daniel Igielski 2021-07-22 13:07:15
Informacja PGW WP ZZ Gryfice - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2021-07-22 08:16:24
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2021-07-22 08:16:15
Zarządzenie Nr 871/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 865/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-07-20 09:46:09
Zarządzenie Nr 743/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 657/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfice dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Luiza Kowalska 2021-07-20 09:43:38
Zarządzenie Nr 743/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 657/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfice dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Luiza Kowalska 2021-07-20 09:43:02