Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Zaleszczyce, Rzęskowo, Udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A. - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 09:15:26
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Zaleszczyce, Rzęskowo, Udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A. - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 09:13:03
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Zaleszczyce, Rzęskowo, Udziału w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym położonym w Gryficach przy ul. Armii Krajowej 11 oraz lokalu użytkowego przy ul. Niechorskiej 19 A. - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 09:12:30
ROK 2024 - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 09:07:45
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia, najmu, obrotu Anna Żołnowska 2024-01-11 08:37:40
Z - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 08:36:49
Z - dokument usunięty Anna Żołnowska 2024-01-11 08:36:36
Wykazy od WNOŚ.AŻ Nr 01/2024 do WNOŚ.AŻ Nr 05/2024 Anna Żołnowska 2024-01-11 08:36:02
ROK 2024 Anna Żołnowska 2024-01-11 08:33:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielni sieciowej (RS) 110kV wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 2/2, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2024-01-10 12:56:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-01-10 12:48:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-01-10 12:48:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-01-10 12:48:06
Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja- przebudowa jezdni i chodników na ul. Zdrojowej, Ogrodowej oraz części ul. Osada Zdrój w gminie Gryfice Mariusz Matusiak 2024-01-10 12:03:30
Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja- przebudowa jezdni i chodników na ul. Zdrojowej, Ogrodowej oraz części ul. Osada Zdrój w gminie Gryfice Mariusz Matusiak 2024-01-10 12:03:04
Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja- przebudowa jezdni i chodników na ul. Zdrojowej, Ogrodowej oraz części ul. Osada Zdrój w gminie Gryfice Mariusz Matusiak 2024-01-10 12:02:32
Wykonanie przebudowy ul. Topolowej w Rzęskowie, gmina Gryfice Agnieszka Skotnik 2024-01-10 11:08:26
OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY GRYFICE W 2024 ROKU Grzegorz Drążkowiak 2024-01-10 10:02:12
Zarządzenie Nr 1767/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2024-01-10 07:54:07
Zarządzenie Nr 1767/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2024-01-10 07:54:04
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Karina Semczuk 2024-01-09 14:08:09
Plan zamówień publicznych na rok 2024 Agnieszka Skotnik 2024-01-09 09:57:32
Zarządzenie Nr 1768/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok Katarzyna Rojek 2024-01-08 15:14:30
Zarządzenie Nr 1773/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Brodniki w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Zdrój Luiza Kowalska 2024-01-08 12:16:09
24.01.2024 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Brodniki w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Zdrój Luiza Kowalska 2024-01-08 12:15:33
Zarządzenie Nr 1773/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Brodniki w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Zdrój Luiza Kowalska 2024-01-08 12:14:34
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2024-01-08 10:29:11
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2024-01-08 10:27:01
Zapytanie ofertowe WNOŚ.271.01.2024.DR Obsługa Gminy Gryfice w 2024 roku w zakresie wycen nieruchomości Grzegorz Drążkowiak 2024-01-08 09:42:41
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2024-01-08 08:13:51
Uchwała Nr LXXV/694/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Luiza Kowalska 2024-01-08 08:09:50
Uchwała Nr LXXV/694/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Luiza Kowalska 2024-01-08 08:09:22
Świadczenie usług dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych w zakresie pomocy, diagnozowania, poradnictwa i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym Gminy Gryfice Alicja Bojówka 2024-01-05 15:53:18
Zarządzenie Nr 1772/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 280/5 przy ul. Pszenna, w miejscowości Borzyszewo Luiza Kowalska 2024-01-05 12:05:33
Zarządzenie Nr 1771/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie Obsługi Gminy Gryfice w 2024 roku w zakresie wycen nieruchomości Luiza Kowalska 2024-01-05 12:03:44
Zarządzenie Nr 1770/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 65/26 przy ul. Dębowa, obręb nr 7 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2024-01-05 12:01:15
Zarządzenie Nr 1768/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-05 11:22:12
Zarządzenie Nr 1768/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-05 11:22:09
Rok 2024 Leszek Wójcikiewicz 2024-01-05 09:22:26
Rok 2024 Leszek Wójcikiewicz 2024-01-05 09:22:24