Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2021-07-22 08:16:15
Zarządzenie Nr 871/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 865/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-07-20 09:46:09
Zarządzenie Nr 743/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 657/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfice dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Luiza Kowalska 2021-07-20 09:43:38
Zarządzenie Nr 743/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 657/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gryfice dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Luiza Kowalska 2021-07-20 09:43:02
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 93/2021, znak: WPG.6730.130.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Zielin?? o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118,119,120,121,122,130/2,131,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2021-07-19 11:04:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 93/2021, znak: WPG.6730.130.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Zielin" o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118,119,120,121,122,130/2,131,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-19 11:03:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 93/2021, znak: WPG.6730.130.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Zielin" o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118,119,120,121,122,130/2,131,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-19 11:03:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 93/2021, znak: WPG.6730.130.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Zielin?? o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118,119,120,121,122,130/2,131,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2021-07-19 11:03:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 99/2021, znak: WPG.6730.138.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 332/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-19 11:01:21
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 100/2021, znak: WPG.6730.139.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 258/21, obręb geodezyjny Rotnowo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-19 10:57:35
Grzegorz Drążkowiak 2021-07-19 08:52:29
Informacja PGW WP ZZ Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2021-07-19 08:52:10
Metody logowania do aplikacji samospisu - GUS Daniel Igielski 2021-07-19 08:21:00
Rusza Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021! Daniel Igielski 2021-07-19 08:19:48
Zarządzenie Nr 870/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przebudowa drogi gminnej nr 845064Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 do wsi Barkowo, Gmina Gryfice działka nr 23/2, 10 obręb ewidencyjny Barkowo Luiza Kowalska 2021-07-16 13:03:28
Zarządzenie Nr 863/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2021-07-16 12:55:10
Zarządzenie Nr 863/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2021-07-16 12:55:06
Przebudowa drogi gminnej nr 845064Z od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 109 do wsi Barkowo, Gmina Gryfice działka nr 23/2, 10 obręb ewidencyjny Barkowo Agnieszka Skotnik 2021-07-16 11:32:17
Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia pn.,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 28, 29/1,30,31,32,34,35,36/4 w obrębie Stawno- Sokołów oraz na działce o nr ewidencyjnym 196 w obrębie Lubieszewo w Gminie Gryfice??. Katarzyna Młynarska 2021-07-16 10:52:06
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2021-07-15 13:54:01
Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchulenia roporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3142 z 09.07.2021 r.) Izabela Stachowska 2021-07-15 13:02:50
Zarządzenie Nr 869/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na koszenie stawów 20 szt. Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2021-07-15 08:36:29
Zarządzenie Nr 868/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru na Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów, Gmina Gryfice w zakresie wymiany urządzeń Luiza Kowalska 2021-07-15 08:34:34
Zarządzenie Nr 867/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) o napędzie elektrycznym do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie w budynku Urzędu Miejskiego Luiza Kowalska 2021-07-15 08:33:07
Zarządzenie Nr 866/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 133/7 przy ul. Trzygłowskiej, obręb nr 8 miasta Gryfice Luiza Kowalska 2021-07-15 08:31:35
Zarządzenie Nr 865/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-07-15 08:30:08
Zarządzenie Nr 864/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonych w Gryficach przy ulicy: Niekładzkiej Luiza Kowalska 2021-07-15 08:28:58
Zarządzenie Nr 863/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2021-07-15 08:26:19
Zarządzenie Nr 863/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2021-07-15 08:26:17
Zarządzenie Nr 862/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Luiza Kowalska 2021-07-15 08:25:26
Ogłoszenie Burmistrza w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej w dniu 29 lipca 2021 r. Izabela Stachowska 2021-07-15 07:36:14
Wykazy WNOŚ.IS.60/2021 do WNOŚ.IS.64/2021 Izabela Stachowska 2021-07-15 07:34:06
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2021-07-14 11:33:46
Informacja PGW WP ZZ Gryfice - dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2021-07-14 11:33:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 102/2021, znak: WPG.6730.141.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 188/1, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-07-14 11:15:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 106/2021, znak: WPG.6730.145.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 343, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-07-14 11:10:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 05.07.2021 r., znak: PPiB.6730.25.1.2021.AK w sprawie przekazania projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień. Aneta Chruścielewska 2021-07-14 09:52:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25.06.2021 r., znak: PPiB.6730.25.1.2021.AK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegjącej na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 233, obręb Wytok, gm. Płoty" Aneta Chruścielewska 2021-07-14 09:27:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 05.07.2021 r., znak: PPiB.6730.26.1.2021.AK w sprawie przekazania projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień. Aneta Chruścielewska 2021-07-14 09:24:32
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25.06.2021 r., znak: PPiB.6730.26.1.2021.AK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegjącej na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 259, obręb Wytok, gm. Płoty". Aneta Chruścielewska 2021-07-14 09:23:01