Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2021-07-13 08:52:55
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2021-07-13 08:52:47
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 101/2021, znak: WPG.6730.140.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 20, obręb geodezyjny Gryfice - 9. Aneta Chruścielewska 2021-07-12 13:33:06
Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów, Gmina Gryfice w zakresie wymiany urządzeń Agnieszka Skotnik 2021-07-09 12:17:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 40/27, 198/6, 40/32, 216/2, 330/5, 230/15, 230/17, obręb geodezyjny Gryfice 6 oraz 93, 92, obręb geodezyjny Gryfice 9 Aneta Chruścielewska 2021-07-09 09:48:14
Spis ważny dla polskich rodzin - GUS Daniel Igielski 2021-07-09 08:58:31
VI losowanie nagród w Loterii GUS | NSP 2021 Daniel Igielski 2021-07-09 08:57:29
Komunikat Gminnego Biura Spisowego | NSP 2021 Daniel Igielski 2021-07-09 08:55:48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - I etap Włodzimierz Rączkowiak 2021-07-09 08:14:12
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - I etap Włodzimierz Rączkowiak 2021-07-09 07:43:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - I etap Włodzimierz Rączkowiak 2021-07-09 07:42:15
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 08.07.2021 r. Luiza Kowalska 2021-07-08 15:00:12
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 08.07.2021 r. Luiza Kowalska 2021-07-08 14:59:52
Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego (windy) o napędzie elektrycznym do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie w budynku Urzędu Miejskiego Agnieszka Skotnik 2021-07-08 09:45:21
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego w dniu 15 września 2021 r. Anna Żołnowska 2021-07-08 08:35:51
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego w dniu 15 września 2021 r. Anna Żołnowska 2021-07-08 08:35:33
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2021-07-08 08:30:13
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2021-07-07 15:06:51
Zarządzenie Nr 861/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Luiza Kowalska 2021-07-07 14:51:10
Zarządzenie Nr 860/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Luiza Kowalska 2021-07-07 14:50:45
Zarządzenie Nr 859/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Luiza Kowalska 2021-07-07 14:50:20
Zarządzenie Nr 858/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Luiza Kowalska 2021-07-07 14:49:51
Zarządzenie Nr 857/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Luiza Kowalska 2021-07-07 14:49:24
Zarządzenie Nr 856/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Luiza Kowalska 2021-07-07 14:48:33
Zarządzenie Nr 855/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Luiza Kowalska 2021-07-07 14:48:05
Zarządzenie Nr 854/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-07-07 14:47:07
Zarządzenie Nr 853/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok Luiza Kowalska 2021-07-07 14:45:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 95/2021, znak: WPG.6730.131.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 57/1, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-07 09:16:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 95/2021, znak: WPG.6730.131.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 57/1, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-07 09:16:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 90/2021, znak: WPG.6730.127.2021 dla inwestycji polegającej na budowie instalacji Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 426, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-07-07 09:14:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 91/2021, znak: WPG.6730.128.2021 dla inwestycji polegającej nebudowie farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 47, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-07 09:11:49
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 91/2021, znak: WPG.6730.128.2021 dla inwestycji polegającej nebudowie farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 47, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-07 09:10:14
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 91/2021, znak: WPG.6730.128.2021 dla inwestycji polegającej nebudowie farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 47, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-07-07 09:08:40
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem przy budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Gryficach Małgorzata Bęgowska 2021-07-06 15:16:46
Uchwała nr XXXVIII/384/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2033 Katarzyna Rojek 2021-07-06 12:33:54
Uchwała nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16.06.2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2033 Katarzyna Rojek 2021-07-06 12:32:21
Uchwała nr XXXVIII/383/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-07-06 12:30:11
Zarządzenie nr 843/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 18.06.2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-07-06 12:27:34
Uchwała nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16.06.2021r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Katarzyna Rojek 2021-07-06 12:25:49
Usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem posesji przy ul. Parkowej 4 w Gryficach (dz. nr 153/4 obr. Gryfice-7) Włodzimierz Rączkowiak 2021-07-02 20:54:46