Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - informacja dot. terminu składania oświadczeń ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-01-04 14:59:43
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - informacja dot. terminu składania oświadczeń ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku Luiza Kowalska 2024-01-04 14:58:54
Postanowienie Nr 212/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Luiza Kowalska 2024-01-04 14:47:56
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2023r., na podstawie art.37 ust.1pkt 2 lit. f oraz g ustawy o finansach publicznych. Andrzej Szczepankiewicz 2024-01-04 13:34:04
Świadczenie usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2024. Izabela Stachowska 2024-01-04 10:35:44
Świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2024. Izabela Stachowska 2024-01-04 10:34:47
Zapytanie ofertowe Karolina Kondzielewska 2024-01-04 10:28:24
Formularz cenowo - ofertowy Karolina Kondzielewska 2024-01-04 10:26:34
Zapytanie ofertowe Karolina Kondzielewska 2024-01-04 10:15:58
Przewóz uczniów szkół z terenu gminy Gryfice na zawody sportowe w okresie od 11.01.2024 do 31.12.2024 r. Karolina Kondzielewska 2024-01-04 10:11:29
Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej, Morelowej, Niepodległości, Nadrzecznej w Gryficach, Rotnowo, Rzęskowo oraz lokal użytkowy przy ul Niechorskiej 19 A w dniu 28 grudnia 2023 r. Anna Żołnowska 2024-01-04 09:46:09
Zarządzenie Nr 1769/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2024-01-04 08:03:31
Zarządzenie Nr 1768/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-04 08:03:04
Zarządzenie Nr 1768/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-04 08:02:49
Zarządzenie Nr 1769/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2024 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 Luiza Kowalska 2024-01-04 08:02:46
Zarządzenie Nr 1768/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-01-04 07:59:05
Zarządzenie Nr 1767/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2024-01-04 07:58:42
Zarządzenie Nr 1767/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2023 rok Luiza Kowalska 2024-01-04 07:58:39
Zarządzenia 2024 r. Luiza Kowalska 2024-01-04 07:57:42
Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zadanie inwestycyjne pn. ?Modernizacja- przebudowa jezdni i chodników na ul. Zdrojowej, Ogrodowej oraz części ul. Osada Zdrój w gminie Gryfice? oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Raportem Oddziaływania na Środowisko ( jeśli będzie wymagany). Mariusz Matusiak 2024-01-02 14:22:52
Uchwała nr LXXV/691/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 rok Katarzyna Rojek 2024-01-02 13:09:54
Uchwała nr LXXV/692/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2023-2035 Katarzyna Rojek 2024-01-02 13:01:57
Zarządzenie Nr 1766/2023 Burmistrza Gryfic z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXV/691/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2023 r. Luiza Kowalska 2024-01-02 10:17:58
Wzór umowy Karina Semczuk 2023-12-29 14:52:44
Oświadczenie Karina Semczuk 2023-12-29 14:52:18
Formularz ofertowy Karina Semczuk 2023-12-29 14:51:52
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2023-12-29 14:51:24
Bieżący bezgotówkowy zakup paliw do dwóch pojazdów będących własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do dnia 31.12.2024 r. Karina Semczuk 2023-12-29 14:50:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Karina Semczuk 2023-12-29 14:49:18
Uchwała Nr LXXV/691/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r. Izabela Sobiech 2023-12-29 13:35:45
Uchwała Nr LXXV/692/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2023-2035 Izabela Sobiech 2023-12-29 13:33:59
Uchwała Nr LXXV/693/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/293/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców Izabela Sobiech 2023-12-29 13:32:08
Uchwała Nr LXXV/694/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/558/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 Izabela Sobiech 2023-12-29 13:29:48
Uchwała Nr LXXV/695/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach Izabela Sobiech 2023-12-29 13:28:07
Uchwała Nr LXXV/696/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach Izabela Sobiech 2023-12-29 13:26:31
Uchwała Nr LXXV/698/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic w związku z brakiem wyznaczenia drogi dojazdowej do jazu piętrzącego wodę na Kanale Ulgi od strony ul. Parkowej, co uniemożliwia zrealizowanie ustawowych obowiązków utrzymania jazu w należytym stanie Izabela Sobiech 2023-12-29 13:24:31
Uchwała Nr LXXV/696/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach Izabela Sobiech 2023-12-29 13:23:34
Uchwała Nr LXXV/697/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na lata 2024-2030 Izabela Sobiech 2023-12-29 13:21:20
Uchwała Nr LXXV/698/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gryfic w związku z brakiem wyznaczenia drogi dojazdowej do jazu piętrzącego wodę na Kanale Ulgi od strony ul. Parkowej, co uniemożliwia zrealizowanie ustawowych obowiązków utrzymania jazu w należytym stanie Izabela Sobiech 2023-12-29 13:16:10
Uchwała Nr LXXV/699/2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie petycji zasługującej na uwzględnienie Izabela Sobiech 2023-12-29 13:13:03