Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gryficach - Święto Plonów w Gryficach Daniel Igielski 2021-09-13 14:51:07
Budowa boiska do piłki siatkowej na działce nr 19/48, obręb Gryfice-1 Małgorzata Bęgowska 2021-09-13 14:14:40
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2021-09-13 12:36:00
Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji RM w dn. 15.09.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-09-13 09:31:26
Porządek obrad XL sesji RM z dn. 15.09.2021 g.10:00 Izabela Sobiech 2021-09-13 09:30:39
Projekt uchwały w spr. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-09-13 09:28:25
Projekt uchwały w spr. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-09-13 09:28:17
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r. Izabela Sobiech 2021-09-10 12:08:14
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2021-2033 Izabela Sobiech 2021-09-10 12:06:02
Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały nr XXXVI/360/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Izabela Sobiech 2021-09-10 12:05:02
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/323/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gryfice, w tym :budowa wodociągu w ul. Broniszewskiej w Gryficach oraz budowa sieci wodociągowej z m. Popiele do m. Rzęsin z wymianą sieci w m. Rzęsin i podłączeniem istniejących przyłączy Izabela Sobiech 2021-09-10 12:03:31
Zarządzenie Nr 821/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Luiza Kowalska 2021-09-10 12:01:44
Zarządzenie Nr 821/2021 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Luiza Kowalska 2021-09-10 12:00:46
Projekt uchwały w spr. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-09-10 11:55:00
Projekt uchwały w spr. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmiany Uchwały Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Izabela Sobiech 2021-09-10 11:54:56
Pomieszczenia tymczasowe znajdujące się przy ulicy Armii Krajowej 12/6 przeznaczone przeznaczone zostały do oddania w uzyczenie na czas nieokreślony na utworzenie ogrzewalni w gminie Gryfice Osrodkowi Pomocy Społecznej. Dagmara Ratajczak 2021-09-10 11:44:52
Projekt uchwały w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-10 11:44:49
Projekt uchwały w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-10 11:43:42
Projekt uchwały w spr. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-10 11:42:05
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XVII/155/2015 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Izabela Sobiech 2021-09-10 11:36:45
Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ulicy Bydgoskiej 7 Izabela Sobiech 2021-09-10 11:34:27
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej o numerze 22/5 położonej w obrębie Niekładź Izabela Sobiech 2021-09-10 11:31:04
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych w obrębie Niekładź, gmina Gryfice, oznaczonych numerem geodezyjnym 3/59 i 3/89 Izabela Sobiech 2021-09-10 11:29:15
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Niekładź, gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/16 Izabela Sobiech 2021-09-10 11:27:02
Projekt uchwały w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 391 i 353 obręb Rzęskowo Izabela Sobiech 2021-09-10 11:24:20
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 344 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Izabela Sobiech 2021-09-10 11:22:40
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Izabela Sobiech 2021-09-10 11:20:55
Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji RM w dn. 15.09.2021 r. o g. 10:00 Izabela Sobiech 2021-09-10 11:18:14
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Część nr 1: Sołectwa Baszewice m. Baszewice dz.nr 62/3; Część nr 2: Sołectwa Trzygłów m. Trzygłów dz.nr 120/12; Agnieszka Skotnik 2021-09-10 11:16:26
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych dla: Część nr 1: Sołectwa Baszewice m. Baszewice dz.nr 62/3; Część nr 2: Sołectwa Trzygłów m. Trzygłów dz.nr 120/12; Agnieszka Skotnik 2021-09-10 11:15:10
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 90/2021, znak: WPG.6730.127.2021 dla inwestycji polegającej na budowie instalacji Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 426, obręb geodezyjny Rzęskowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:34:05
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 91/2021, znak: WPG.6730.128.2021 dla inwestycji polegającej nebudowie farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 47, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:33:41
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 95/2021, znak: WPG.6730.131.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 57/1, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:32:45
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 101/2021, znak: WPG.6730.140.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 20, obręb geodezyjny Gryfice - 9. Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:32:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 106/2021, znak: WPG.6730.145.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 343, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:31:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 102/2021, znak: WPG.6730.141.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 188/1, obręb geodezyjny Lubieszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:31:42
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 100/2021, znak: WPG.6730.139.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 258/21, obręb geodezyjny Rotnowo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:31:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 99/2021, znak: WPG.6730.138.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 332/21, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:31:13
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 93/2021, znak: WPG.6730.130.2021 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Zielin" o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118,119,120,121,122,130/2,131,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, obręb geodezyjny Zielin, gm. Gryfice Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:30:57
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV na terenie działek nr 96/4, 100, 125/17, 125/23, 125/24, 125/26, 125/33, 125/34, 125/35, 125/36, 125/37, 125/38, 125/39, 125/40, 125/43, 125/44, 125/45, 125/46, 125/47, 125/48, 125/49, 125/50, 125/51, 125/52, 125/53, 125/54, 125/55, 125/56, 125/57, 125/58, obręb geodezyjny Borzyszewo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2021-09-10 10:30:34