Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rb-27S Katarzyna Rojek 2024-02-20 12:05:50
Sprawozdania IV kwartał Katarzyna Rojek 2024-02-20 12:03:27
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 204/2023 z dnia 09.02.2024 r. - publikacja decyzji. Aneta Chruścielewska 2024-02-20 09:11:38
Zarządzenie Nr 1811/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w Gryficach przy ulicy: Spacerowej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Gryfice, Niepodległości w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Nadrzecznej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice, Rotnowie, Zaleszczycach, Rzęskowie, udział w wysokości 447/1000 w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 11 w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Gryfice oraz lokal użytkowy przy ul. Niechorskiej 19 A położony w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w dniu 20 lutego 2024 r. Luiza Kowalska 2024-02-20 08:51:26
Zarządzenie Nr 1810/2024 Burmistrza Gryfic z dnia lutego 2024 r. w sprawie Luiza Kowalska 2024-02-20 08:43:55
Zarządzenie Nr 1810/2024 Burmistrza Gryfic z dnia lutego 2024 r. w sprawie Luiza Kowalska 2024-02-20 08:43:52
Zarządzenie Nr 1809/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-02-20 08:43:32
Zarządzenie Nr 1809/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Gryfice na 2024 rok Luiza Kowalska 2024-02-20 08:43:30
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2023 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Luiza Kowalska 2024-02-16 09:05:22
Zarządzenie Nr 1803/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 424/229 przy ul. Orla, w miejscowości Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-02-16 08:48:23
Zarządzenie Nr 1803/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie nadania numerów porządkowych dla budynków zlokalizowanych na działce numer 424/229 przy ul. Orla, w miejscowości Rzęskowo Luiza Kowalska 2024-02-16 08:48:20
Zarządzenie Nr 1806/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXVI/700/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 13 lutego 2024 r. Luiza Kowalska 2024-02-16 08:46:16
Zarządzenie Nr 1806/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Uchwały Nr LXXVI/700/2024 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 13 lutego 2024 r. Luiza Kowalska 2024-02-16 08:46:13
Uchwała nr LXXVI/700/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2024. Ewa Chojnacka 2024-02-16 08:01:11
Uchwała nr LXXVI/702/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:59:52
Uchwała nr LXXVI/701/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2024-2035. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:59:32
Uchwała nr LXXVI/702/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:57:55
Uchwała nr LXXVI/703/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/686/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:56:33
Uchwała nr LXXVI/704/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:55:25
Uchwała nr LXXVI/705/2024 z dn. 13.02.2024 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum soskowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice, zmienionej Uchwałami Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2020 r., Nr XXXIV/340/2021 z dn. 24.03.2021 r., Nr XLVIII/485/2022r. z dnia 29.04.2022 r. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:55:07
Uchwała nr LXXVI/704/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:54:15
Uchwała nr LXXVI/705/2024 z dn. 13.02.2024 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum soskowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice, zmienionej Uchwałami Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2020 r., Nr XXXIV/340/2021 z dn. 24.03.2021 r., Nr XLVIII/485/2022r. z dnia 29.04.2022 r. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:53:39
Uchwała nr LXXVI/704/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/687/2023 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:53:04
Uchwała nr LXXVI/705/2024 z dn. 13.02.2024 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/302/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wraz z inwentaryzacją stanowisk Barszczu Sosnowskiego (Heracleum soskowskyi Manden.) na terenie Gminy Gryfice, zmienionej Uchwałami Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 maja 2020 r., Nr XXXIV/340/2021 z dn. 24.03.2021 r., Nr XLVIII/485/2022r. z dnia 29.04.2022 r. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:51:47
Uchwała nr LXXVI/706/2024 z dn. 13.02.2024 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:50:37
Uchwała nr LXXVI/707/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:49:11
Uchwała nr LXXVI/708/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:47:24
Uchwała nr LXXVI/709/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic w zakresie zaniedbania wykonywania obowiązków należytego utrzymania stanu dróg oraz naruszenie interesów skarżącego przez brak realizacji zadań ujętych w budżecie. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:45:22
Uchwała nr LXXVI/710/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:42:17
Uchwała nr LXXVI/711/2024 z dn. 13.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2024 r. Ewa Chojnacka 2024-02-16 07:40:16
Uchwała LXXVI/711/2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2024 r. - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-02-15 14:06:07
Uchwała LXXVI/710/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć. - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-02-15 14:05:43
Uchwała LXXVI/710/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w związku z awarią stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołomąć. - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-02-15 14:05:39
Uchwała LXXVI/711/2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2024 r. - dokument usunięty Ewa Chojnacka 2024-02-15 14:04:34
Sesja LXXVI z dnia 13.02.2024 r. Ewa Chojnacka 2024-02-15 13:59:34
Sesja LXXVI z dnia 13.02.2024 r. Ewa Chojnacka 2024-02-15 13:58:45
Zarządzenie Nr 1791/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2024/2025 Luiza Kowalska 2024-02-15 13:23:45
Zarządzenie Nr 1808/2024 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2024-02-15 13:22:07
Wykazy WNOŚ.1.2024.IS do WNOŚ.9.2024.IS Izabela Stachowska 2024-02-15 08:10:14
Decyzja zmieniająca decyzję znak WNOŚ.6220.01.2023.KM z dnia 20.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 68/2, 1/2 oraz fragmencie dz.nr ewid. 3/4 i 2/2 (przed podziałem 2/1) w obrębie Skalin i Raduń gmina Gryfice, powiat gryficki?? Katarzyna Młynarska 2024-02-14 14:29:42